Utfordringer med strmmen i IFI 2 Utfordringer med

  • Slides: 7
Download presentation
Utfordringer med strømmen i IFI 2

Utfordringer med strømmen i IFI 2

Utfordringer med strømmen i IFI 2 • Komplisert strømsystem – – Full redundans Mye

Utfordringer med strømmen i IFI 2 • Komplisert strømsystem – – Full redundans Mye strøm Mange kurser Mange sikringsskap • Anstrengt forhold mellom entrepenør og Statsbygg – Møtes sannsynligvis i retten. . 3

Redundanstesting 6. august • For å sjekke redundans på strømsiden – UPS og Aggregat

Redundanstesting 6. august • For å sjekke redundans på strømsiden – UPS og Aggregat – Automatisk failover • • Avslørte at det ikke fungerte som det skulle Reservekraft fungerte ikke i alle tilfeller Testen må gjentas Under testen oppstod det brann i 3. etg – En kopling i en strømtavle som brant 4

Strømutfall 22. august • Den ene delen av strømsystemet faller ut 0830 • Skyldes

Strømutfall 22. august • Den ene delen av strømsystemet faller ut 0830 • Skyldes brann i en større sikring – Store skader på den ene hovedtavlen – Skaden gjør at aggregatet ikke kan kjøres • UPS driver maskinrommene til kl 1103 – Deretter drift med ikke-redundant strøm • Midlertidig fix klar kl 1237 • Permanent utbedring 24. august 5

Strømutfall 23. august • En av tavlene i maskinrom 1 faller ut • Skyldes

Strømutfall 23. august • En av tavlene i maskinrom 1 faller ut • Skyldes kortslutning i tilførselsledningen – En kordel (liten del av kablene) var løs – Sannsynligvis dårlig håndverk • Kortslutningen oppstod ifm arbeider – Termofotografering av tavlen • Ble reparert raskt (minutter) 6

Kontrollert stans av tavle i kjølesentral • • Termofotografering avslørte varmgang Tavlen ble gjort

Kontrollert stans av tavle i kjølesentral • • Termofotografering avslørte varmgang Tavlen ble gjort strømløs Entrepenøren gikk igjennom tavlen OK etter dette 7

Aksjoner • Alle tavler skal gjennomgås – Alle utenfor maskinrommene er undersøkt • Vi

Aksjoner • Alle tavler skal gjennomgås – Alle utenfor maskinrommene er undersøkt • Vi må være beredt på flere problemer – Viktig med redundant oppkopling!! • Vi må ha fortsatt fokus på oppfølging 8