USZCZYCA USZCZYCA Jest to jedno z najczstszych uwarunkowanych

  • Slides: 35
Download presentation
ŁUSZCZYCA

ŁUSZCZYCA

ŁUSZCZYCA Jest to jedno z najczęstszych, uwarunkowanych genetycznie schorzeń skóry, charakteryzujące się: • przewlekłym

ŁUSZCZYCA Jest to jedno z najczęstszych, uwarunkowanych genetycznie schorzeń skóry, charakteryzujące się: • przewlekłym i nawrotowym przebiegiem • zwiększoną proliferacją naskórka • klinicznie - złuszczającymi się wykwitami grudkowymi, ustępującymi bez pozostawienia śladu • dużą różnorodnością obrazu morfologicznego i nasileniem zmian (od nielicznych, ograniczonych ognisk do ciężkich postaci zajmujących całą skórę i stawy, a nawet inwalidztwa)

Epidemiologia łuszczycy § średnia częstość w populacji – 1, 5 -2, 8% § równie

Epidemiologia łuszczycy § średnia częstość w populacji – 1, 5 -2, 8% § równie często dotyczy mężczyzn i kobiet § w łuszczycy stawowej nieco częstsza zapadalność dotyczy kobiet § różnice częstości występowania w różnych krajach (Japonia, państwa Afryki)

Etiopatogeneza łuszczycy Podłoże genetyczne: § rodzinne występowanie § jednakowego typu zmiany skórne u 70%

Etiopatogeneza łuszczycy Podłoże genetyczne: § rodzinne występowanie § jednakowego typu zmiany skórne u 70% bliźniąt jednojajowych § jeśli dwoje rodziców ma łuszczycę, prawdopodobieństwo łuszczycy u dziecka 70% Na podstawie badań genetycznych wyróżnia się dwa typy łuszczycy: I i II

Etiopatogeneza łuszczycy Typ I łuszczycy – związany z dziedziczeniem autosomalnym dominującym o 60% penetracji

Etiopatogeneza łuszczycy Typ I łuszczycy – związany z dziedziczeniem autosomalnym dominującym o 60% penetracji genu § rozpoczyna się w młodym wieku (przed 30 r. ż. ) § sprzężony z HLA Cw 6 (w ok. 85%) i z rozmaitą częstością z B 13 i B 57 § zmiany chorobowe rozległe, wysiewne § nie stwierdza się łuszczycy krostkowej

Etiopatogeneza łuszczycy Typ II łuszczycy: § występuje między 50 -70 r. ż. § w

Etiopatogeneza łuszczycy Typ II łuszczycy: § występuje między 50 -70 r. ż. § w 15% związany z Cw 6, mniejsza korelacja z antygenami HLA Cw 2 i B 27 § w odmianie przebiegającej z zajęciem stawów dodatnia korelacja z HLA B 27 Do dnia dzisiejszego nie udało się wyodrębnić konkretnego genu odpowiedzialnego za łuszczycę

Patofizjologia łuszczycy Procesy proliferacyjne w naskórku: § proliferacja ma charakter łagodny, wiąże się z

Patofizjologia łuszczycy Procesy proliferacyjne w naskórku: § proliferacja ma charakter łagodny, wiąże się z 8 -krotnym skróceniem czasu trwania cyklu komórkowego § parakeratoza (zachowane resztkowe jądra komórkowe w warstwie rogowej) Nie wiadomo, co zapoczątkowuje proces proliferacji, któremu towarzyszy stan zapalny w skórze właściwej

Patofizjologia łuszczycy Czynniki wywołujące: § infekcje (infekcje streptokokowe, przewlekłe infekcje wywołane pałeczkami typu Yersinia)

Patofizjologia łuszczycy Czynniki wywołujące: § infekcje (infekcje streptokokowe, przewlekłe infekcje wywołane pałeczkami typu Yersinia) § wahania hormonalne (ciąża, menopauza) § czynniki środowiskowe (alkohol, palenie tytoniu, niektóre leki, np. beta-blokery, lit, niesterydowe leki przeciwzapalne) § urazy mechaniczne § stresy § inne zmiany zapalne w obrębie skóry

Obraz kliniczny Wykwit podstawowy: płasko – wyniosła grudka barwy czerwono – brunatnej, wyraźnie odgraniczona

Obraz kliniczny Wykwit podstawowy: płasko – wyniosła grudka barwy czerwono – brunatnej, wyraźnie odgraniczona od otoczenia z drobnopłatowym złuszczaniem na powierzchni § objaw świecy stearynowej § objaw Auspitza- kropelkowate krwawienie po zdrapaniu łuski (uszkodzenie naczyń wydłużonych brodawek skórnych pod wybitnie ścieńczałym naskórkiem) Wczesne zmiany – drobne grudki: § wielkości łebka od szpilki (pinpoint) § większe, o średnicy 1 -2 cm (psoriasis guttata) wysiewy często po anginach, innych infekcjach

Łuszczyca kropelkowata

Łuszczyca kropelkowata

Łuszczyca kropelkowata

Łuszczyca kropelkowata

Obraz kliniczny c. d. Zmiany w pełni rozwinięte: § tarczki łuszczycowe – są to

Obraz kliniczny c. d. Zmiany w pełni rozwinięte: § tarczki łuszczycowe – są to połączone pojedyncze grudki łuszczycowe, szerzące się obwodowo, ustępujące w części środkowej Zmiany utrzymujące się przez wiele miesięcy: § zgrubiałe o nierównej, hiperkeratotycznej powierzchni Objaw Koebnera – objaw izomorficzny, charakterystyczny między innymi dla: § aktywnej łuszczycy § liszaja płaskiego § brodawek płaskich młodocianych

Łuszczyca zwykła – objaw Koebnera

Łuszczyca zwykła – objaw Koebnera

Obraz kliniczny c. d. umiejscowienie zmian: rozmaite zmiany rozmieszczone są symetrycznie typowa lokalizacja zmian

Obraz kliniczny c. d. umiejscowienie zmian: rozmaite zmiany rozmieszczone są symetrycznie typowa lokalizacja zmian w łuszczycy zwykłej: § okolice łokci § okolice kolan § okolica krzyżowo-lędźwiowa § płytki paznokciowe § skóra owłosiona głowy: ü przechodzenie na skórę czoła i małżowiny uszne ü objaw skałki ü włosy niezmienione, bez tendencji do wyłysienia

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Obraz kliniczny c. d. Łuszczyca paznokci może współistnieć ze zmianami skórnymi lub być jedynym

Obraz kliniczny c. d. Łuszczyca paznokci może współistnieć ze zmianami skórnymi lub być jedynym objawem choroby Zmiany w obrębie płytek paznokciowych: § punktowate zagłębienia na płytce - objaw naparstka § przeświecanie przez płytkę grudki łuszczycowej - objaw plamy olejowej § rogowacenie podpaznokciowe § pobruzdowanie płytki § zgrubienie płytki § kruchość, łamliwość płytki § brunatne zabarwienie płytki Łuszczyca paznokci często wikłana jest przez

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Łuszczyca zwykła

Obraz kliniczny c. d. Przebieg łuszczycy rozmaity: § § w typie I: wysiewy rozległe,

Obraz kliniczny c. d. Przebieg łuszczycy rozmaity: § § w typie I: wysiewy rozległe, częste nawroty w typie II: zmiany mniej rozległe, remisje trwające miesiące lub lata U większości chorych poprawa lub remisja zmian następuje latem pod wpływem nasłonecznienia;

Oprócz typowego obrazu łuszczycy zwykłej wyróżnia się jej następujące odmiany: § łuszczyca zadawniona (p.

Oprócz typowego obrazu łuszczycy zwykłej wyróżnia się jej następujące odmiany: § łuszczyca zadawniona (p. inveterata) § łuszczyca wysiękowa (p. exsudativa) § łuszczyca brudźcowa (p. rupioides) § erytrodermia łuszczycowa (erythrodermia psoriatica) § łuszczyca krostkowa uogólniona (p. pustulosa generalizata von Zumbusch) § łuszczyca krostkowa dłoni i stóp (p. pustulosa palmoplantaris) § łuszczyca stawowa (p. arthropatica)

Łuszczyca zadawniona

Łuszczyca zadawniona

Łuszczyca zadawniona

Łuszczyca zadawniona

Erytrodermia

Erytrodermia

- Odmiany łuszczycy c. d. łuszczyca krostkowa uogólniona (p. pustulosa generalisata von Zumbusch) •

- Odmiany łuszczycy c. d. łuszczyca krostkowa uogólniona (p. pustulosa generalisata von Zumbusch) • jedna z najcięższych odmian łuszczycy • charakteryzuje się występowaniem jałowych krost na zapalnym podłożu, które często zlewają się ze sobą, powodując w dalszym przebiegu spełzanie powierzchni zmian • schorzeniu może towarzyszyć obraz języka geograficznego • stan ogólny pacjentów jest ciężki z objawami ostrej choroby • u dużej liczby chorych (40 -50%) współistnieją zmiany stawowe

Odmiany łuszczycy c. d. - łuszczyca krostkowa dłoni i stóp (p. pustulosa palmoplantaris) •

Odmiany łuszczycy c. d. - łuszczyca krostkowa dłoni i stóp (p. pustulosa palmoplantaris) • wykwity krostkowe z jałową treścią ropną, w obrębie ognisk rumieniowych, które wykazują tendencję do zlewania się • umiejscowienie: dłoniowa powierzchnia rąk i podeszwy stóp • zmiany przechodzą na boczne powierzchnie kończyn • wysiewy krost są uporczywe

Łuszczyca krostkowa

Łuszczyca krostkowa

Łuszczyca krostkowa

Łuszczyca krostkowa

- Odmiany łuszczycy c. d. łuszczyca stawowa (p. arthropatica) poza wykwitami łuszczycowymi występują zmiany

- Odmiany łuszczycy c. d. łuszczyca stawowa (p. arthropatica) poza wykwitami łuszczycowymi występują zmiany stawowe o bogatym obrazie klinicznym prowadzące nieraz do trwałego inwalidztwa Wyróżnia się 3 grupy zmian stawowych, z których najczęściej występuje niesymetryczne zajęcie pojedynczego stawu Czynnik reumatoidalny jest na ogół niewykrywalny. Jednakże niekiedy może występować, nawet w wysokich mianach, co przemawia za współistnieniem w tych przypadkach rzs

Łuszczyca stawowa

Łuszczyca stawowa

Łuszczyca stawowa

Łuszczyca stawowa

Leczenie ogólne łuszczycy • Fototerapia • Fotochemioterapia • Retinoidy • Metotreksat • Cyklosporyna A

Leczenie ogólne łuszczycy • Fototerapia • Fotochemioterapia • Retinoidy • Metotreksat • Cyklosporyna A