Usundid Inimesed uskunud tuhandeid aastaid uskunud kikvimsasse olendisse

  • Slides: 19
Download presentation
Usundid

Usundid

 • Inimesed uskunud tuhandeid aastaid uskunud kõikvõimsasse olendisse - jumalasse. • Inimesi, kes

• Inimesed uskunud tuhandeid aastaid uskunud kõikvõimsasse olendisse - jumalasse. • Inimesi, kes usuvad jumalasse, nimetatakse usklikeks. • Usundid on olulised riikide tekkimisel ja riigipiiride kujunemisel. Religioon = usund

Levinumad usundid ¨ ¨ ¨ 1. Judaism 2. Kristlus 3. Hinduism 4. Budism 5.

Levinumad usundid ¨ ¨ ¨ 1. Judaism 2. Kristlus 3. Hinduism 4. Budism 5. Islam ehk muhameedlus 6. Loodususundid

Kristlus on ristiusk, mille rajajaks peetakse Jeesus Kristust. Kristus on Jumala poeg. Piibel on

Kristlus on ristiusk, mille rajajaks peetakse Jeesus Kristust. Kristus on Jumala poeg. Piibel on püha raamat, mille abil on edasi antud Jumala sõnum.

Kristlus ¨ tekkis umbes 2000 aastat tagasi ¨ kõige levinum maailma usund ¨ kristlasi

Kristlus ¨ tekkis umbes 2000 aastat tagasi ¨ kõige levinum maailma usund ¨ kristlasi on kokku umbes 2 miljardit ¨ kristlased on katoliiklased protestandid õigeusklikud

10 käsku kristlasele 1. 2. 3. 4. Sinul ei tohi olla muid jumalaid Sina

10 käsku kristlasele 1. 2. 3. 4. Sinul ei tohi olla muid jumalaid Sina ei tohi teenida muud Jumalat Sina ei tohi Jumala nime asjata kasutada Jumal on määranud ühe päeva nädalas puhkepäevaks ja seda päeva pead sa pühitsema 5. Austa oma isa ja ema 6. Sina ei tohi tappa 7. Sina ei tohi rikkuda abielu 8. Sina ei tohi varastada 9. Sina ei tohi kellegi kohta valet rääkida 10. Sina ei tohi endale tahta teistele inimestele kuuluvat

Õigeusk ¨ Õigeusk jaguneb Vene õigeusuks ja Kreeka õigeusuks ¨ Venemaal levis usk kreeklastest

Õigeusk ¨ Õigeusk jaguneb Vene õigeusuks ja Kreeka õigeusuks ¨ Venemaal levis usk kreeklastest munkade kaudu. ¨ Venemaal segunes õpetus kohalike paganlike kommetega. ¨ Eesti usklikest on neljandik Aleksander Nevski Tallinna Õigeusu katedraal õigeusklikud.

Katoliku usk • Katoliku kirikut juhib paavst. • Ta on ka Vatikani riigipea. •

Katoliku usk • Katoliku kirikut juhib paavst. • Ta on ka Vatikani riigipea. • Praegu on paavstiks Benedictus. XVI. Eestis on katoliku usu juhiks Tartu katoliku kirik piiskop Philippe Jourdan

Protestantlus – Protestandid eitavad paavstivõimu. – Protestantlusel on mitu haru. Üks neist on luterlus.

Protestantlus – Protestandid eitavad paavstivõimu. – Protestantlusel on mitu haru. Üks neist on luterlus. Luterluse rajas Saksamaal 16. sajandil M. Luther. – Ta laskis kirikutest kõrvaldada pühakujud ja pühapildid. – Luterlikul jumalateenistusel on oluline jutlus, mitte kombetalitus

Luteriusu kirik (pildil Sangaste kirik) Eesti Luterliku Kiriku peapiiskop on praegu Andres Põder E

Luteriusu kirik (pildil Sangaste kirik) Eesti Luterliku Kiriku peapiiskop on praegu Andres Põder E peepiiskopiks on praegu E Neljandik eestlastest peab end luterlaseks.

Judaism ¨ Judaism tekkis 2000 aastat e. Kr. ¨ Judaismis on ainujumal Jahve.

Judaism ¨ Judaism tekkis 2000 aastat e. Kr. ¨ Judaismis on ainujumal Jahve.

Judaism on Iisraeli riigiusund. Judaismi preestrid on rabid. Jumalateenistusi peetakse sünagoogis. Juudi mees palvetab

Judaism on Iisraeli riigiusund. Judaismi preestrid on rabid. Jumalateenistusi peetakse sünagoogis. Juudi mees palvetab Jeruusalemmas Nutumüüri juures

Hinduism ¨ Maailmas on 700 miljonit hinduisti. ¨ Nad usuvad, et inimese hing ei

Hinduism ¨ Maailmas on 700 miljonit hinduisti. ¨ Nad usuvad, et inimese hing ei sure, vaid elab edasi teises inimeses. ¨ Hinduismis on palju jumalaid. ¨ Tähtsamad on Krišna, Višnu ja Rama.

Hinduism Hinduistid usuvad suurde vaimu, mida nad kutsuvad brahmaniks. Nende usu sisuks on: ¨

Hinduism Hinduistid usuvad suurde vaimu, mida nad kutsuvad brahmaniks. Nende usu sisuks on: ¨ kummardada jumalat ¨ austada pühi mehi ja raamatuid ¨ austada vanu inimesi ¨ aidata vaeseid ¨ hoolitseda loomade ja kõigi teiste elusolendite eest

Budism ¨ Tekkis 6. sajandil e. Kr ¨ Budismi rajaja on Buddha. ¨ Budistid

Budism ¨ Tekkis 6. sajandil e. Kr ¨ Budismi rajaja on Buddha. ¨ Budistid tunnevad rõõmu kõigist elusolenditest ja kohtlevad neid lugupidavalt.

Budismis tuleb tunnistada nelja tõde: 1. Miski ei kesta maailmas igavesti 2. Kannatuste põhjuseks

Budismis tuleb tunnistada nelja tõde: 1. Miski ei kesta maailmas igavesti 2. Kannatuste põhjuseks on ahnus 3. Kannatused lõpevad, kui inimene võidab ahnuse ja vihkamise. 4. Selleks tuleb läbida pikk kaheksaosaline tee

Islam ¨ Allah on araabia keeles Jumal, MUHAMED on Allahi saadik. ¨ Islami püha

Islam ¨ Allah on araabia keeles Jumal, MUHAMED on Allahi saadik. ¨ Islami püha raamat on Koraan. ¨ Islamiusulised on teise nimega muslimid. Muslimite püha linn on Meka. ¨ Muslimeid on maailmas 1 miljard. ¨ Nad elavad Põhja-Aafrikas, Lähis- Idas, Pakistanis, Kesk-Aasias ja Indoneesias

Islam ¨ Kõik muslimid palvetavad viis korda päevas Meka suunas. ¨ Islami pühakoda on

Islam ¨ Kõik muslimid palvetavad viis korda päevas Meka suunas. ¨ Islami pühakoda on mošee. ¨ Mošee juures on kõrged tornid - minaretid. Minarettidest kutsutakse muslimeid palvetama.

Loodususundid • Loodususundites usutakse loodusnähtusi, puid, kive ja üleloomulikke olendeid. • Loodususundeid võib leida

Loodususundid • Loodususundites usutakse loodusnähtusi, puid, kive ja üleloomulikke olendeid. • Loodususundeid võib leida erinevate Eestis näiteks taarausk. rahvaste juures Aafrikas, Ameerikas, Aafrika, Lõuna-Ameerika, Austraalia Aasias ja Austraalias. hõimude erinevad looduse rituaalid arausk