Ustavujc zasedn dcho vboru MAP Tanvaldsko Tvorba Mstnho

  • Slides: 14
Download presentation
Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP Tanvaldsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území

Ustavující zasedání Řídícího výboru MAP Tanvaldsko Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Tanvald

Program jednání 1. Zahájení 2. Představení ŘV 3. Seznámení s projektem MAP Tanvaldsko 4.

Program jednání 1. Zahájení 2. Představení ŘV 3. Seznámení s projektem MAP Tanvaldsko 4. Schválení Statutu ŘV 5. Schválení Jednacího řádu ŘV 6. Volba předsedy ŘV 7. Schválení pracovních skupin 8. Diskuze 9. Závěr

Představení řídícího výboru složení Řídícího výboru - povinní zástupci - doporučení zástupci - další

Představení řídícího výboru složení Řídícího výboru - povinní zástupci - doporučení zástupci - další zástupci dle návrhů členů Řídícího výboru

Představení řídícího výboru činnost Řídícího výboru q q q Je hlavním pracovním orgánem partnerství

Představení řídícího výboru činnost Řídícího výboru q q q Je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je platformou spolupráce aktérů působících ve vzdělávání na území Tanvaldska. Projednává a schvaluje Strategický rámec MAP. Zřizuje tematické pracovní skupiny. Projednává a schvaluje výstupy pracovních skupin. Předkládá strategický dokument MAP Tanvaldsko na vědomí Radě MAS Rozvoj Tanvaldska a Mikroregionu Tanvaldsko.

MAP rozvoje vzdělávání Proč jej řešit Využití prostředků EU na: - - šablonové projekty

MAP rozvoje vzdělávání Proč jej řešit Využití prostředků EU na: - - šablonové projekty (podpora čtenářských a matematických klubů, školní asistenti, psychologové, speciální pedagogové, spolupráce s rodiči atd. ) IROP na stavební úpravy či pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích IROP na rozšiřování kapacit ZŠ Podpora sociální inkluze

MAP rozvoje vzdělávání - - Cíle MAP Zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ

MAP rozvoje vzdělávání - - Cíle MAP Zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ podpořením spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Nalézt místní leadery a odborníky ve vzdělávání. Vznik partnerské sítě spolupracujících subjektů v oblasti vzdělávání.

MAP rozvoje vzdělávání Povinné aktivity 1. Akční plánování 2. Budování znalostních kapacit 3. Řízení

MAP rozvoje vzdělávání Povinné aktivity 1. Akční plánování 2. Budování znalostních kapacit 3. Řízení projektu 4. Řízení MAP 5. Evaluace

MAP rozvoje vzdělávání Realizační tým – administrativní část - Hlavní manažer projektu Finanční manažer

MAP rozvoje vzdělávání Realizační tým – administrativní část - Hlavní manažer projektu Finanční manažer Koordinátor Tvůrce IT

MAP rozvoje vzdělávání Realizační tým – odborná část - Řídící pracovník pro oblast vzdělávání

MAP rozvoje vzdělávání Realizační tým – odborná část - Řídící pracovník pro oblast vzdělávání II. Specialista v oblasti vzdělávání A Specialista v oblasti vzdělávání B Analytik

Jednací řád ŘV 1. Připomínky k předloženému návrhu 2. Hlasování o návrhu Jednacího řádu

Jednací řád ŘV 1. Připomínky k předloženému návrhu 2. Hlasování o návrhu Jednacího řádu

Statut ŘV 1. Připomínky k předloženému návrhu 2. Hlasování o návrhu Statutu ŘV

Statut ŘV 1. Připomínky k předloženému návrhu 2. Hlasování o návrhu Statutu ŘV

Volba předsedy ŘV 1. Návrhy na post předsedy ŘV paní Věra Mužíčková starostka obce

Volba předsedy ŘV 1. Návrhy na post předsedy ŘV paní Věra Mužíčková starostka obce Plavy

Schválení pracovních skupin 1. Počet pracovních skupin - ZŠ a neformální vzdělávání - MŠ

Schválení pracovních skupin 1. Počet pracovních skupin - ZŠ a neformální vzdělávání - MŠ 2. Návrhy na členy pracovních skupin - řídící pracovník pro oblast vzdělávání I. - specialista v oblasti vzdělávání A - ? ? ?

Diskuse

Diskuse