Urheilijoiden kaksoisurat PijtHmeess Toteutus Ptoteuttajana PijtHmeen Urheiluakatemia Liikuntakeskus

  • Slides: 7
Download presentation
Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä

Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä

Toteutus • Päätoteuttajana Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (Liikuntakeskus Pajulahti) • Osatoteuttajina Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Toteutus • Päätoteuttajana Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (Liikuntakeskus Pajulahti) • Osatoteuttajina Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy • Kumppaneina alueen oppilaitoksia • Hankeaika maaliskuusta 2019 elokuuhun 2021 • Hanke saa ESR-rahoitusta

Hankkeen idea • Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja parantaa malleja urheilijoiden kaksoisuran toteuttamiseen, eli

Hankkeen idea • Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja parantaa malleja urheilijoiden kaksoisuran toteuttamiseen, eli urheilun ja opiskelun tai urheilun ja työn yhdistämiseen • Hankkeen myötä alueen urheilijoilla on selkeät pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä urheiluun, että opiskeluun tai työntekoon ja erityisesti niiden yhdistämiseen liittyen • Suunnitelmat on tehty yksilöllisesti yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa • Urheilijoiden taustajoukoille tuotetaan lisää tietoa ja osaamista urheilijan tukemiseen kaksoisuran tekemiseen liittyen

Hankkeen päätavoitteet • Luodaan alueelle eri alan asiantuntijoiden ohjausverkosto, jonka toiminta vakiinnutetaan osatoteuttajien omaan

Hankkeen päätavoitteet • Luodaan alueelle eri alan asiantuntijoiden ohjausverkosto, jonka toiminta vakiinnutetaan osatoteuttajien omaan toimintaan • Luodaan toimiva malli urasuunnittelutyökalusta • Lisätään tietoisuutta ja osaamista urheilijoiden kaksoisuramallista ja sen tukemisesta

Hankkeen toimenpiteet • Nykytilan analyysi • Osallistavat työpajat • • • Urheilijoille Valmentajille Urheilijoiden

Hankkeen toimenpiteet • Nykytilan analyysi • Osallistavat työpajat • • • Urheilijoille Valmentajille Urheilijoiden taustajoukoille Oppilaitoshenkilöstölle Työelämän edustajille / yrityksille Kaksoisuraan liittyvien siirtymävaiheiden kuvaus ja kehittäminen Urheilijan polun rakentaminen ja konseptointi Päijät-Hämeen alueelle Kaksoisuraa tukevien materiaalien ja työkalujen laatiminen Kaksoisurasuunnitelmien systemaattinen tekeminen urheilijoiden kanssa Mallien kuvaaminen ja levittäminen

Hankkeen vaikuttavuus • • • Tietoisuus urheilijan kaksoisurasta ja sen siirtymävaiheista kasvaa Kaksoisuramalleja ja

Hankkeen vaikuttavuus • • • Tietoisuus urheilijan kaksoisurasta ja sen siirtymävaiheista kasvaa Kaksoisuramalleja ja siirtymisestä eri vaiheesta toiselle kuvataan ja kehitetään Urheilijoiden kaksoisuran tukemisen malleja kehitetään Urheilijoiden ja urheilijoiden taustajoukkojen osaamista kaksoisuran suunnitteluun vahvistetaan Urheilijan polun malli selkeytyy Päijät-Hämeen alueella Urheilun ja opiskelun tai työnteon yhdistämisestä tulee entistä vaivattomampaa Urheilijoiden työllistymismahdollisuudet paranevat Urheilu-urien on mahdollista jatkua pidempään, kun valintoja ei tarvitse asettaa vastakkain Asiaan liittyen laaditaan koulutusmateriaaleja ja tuloksia esitellään sekä kansallisesti, että kansainvälisesti

Yhteystiedot PHUra: Johanna Ylinen johanna. ylinen@phura. fi 044 763 8444 PHLU: Kustaa Ylitalo kustaa.

Yhteystiedot PHUra: Johanna Ylinen johanna. [email protected] fi 044 763 8444 PHLU: Kustaa Ylitalo kustaa. [email protected] fi LAMK: Tatu Saarinen tatu. sa[email protected] fi