Urban sprawl jako zagroenie dla zrwnowaonego rozwoju Konsekwencje

  • Slides: 27
Download presentation
Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy Adam Derc Jowita Maćkowiak Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. 11 0 km m k 120

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. 11 0 m k 120 km

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. Dokumenty • STRATEGIA WOJEWÓDZTWA • PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. STRATEGIA WOJEWÓDZTWA

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIOM STREFA WSPOMAGANIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO STREFA MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZAR OGRANICZANIA STOSOWANIA ZWIĄZKÓW AZOTU W ROLNICTWIE OBSZAR MINIMALIZACJI WPŁYWU EKSPLOATACJI ODKRYWKOWEJ WĘGLA BRUNATNEGO NA POZOSTAŁE FUNKCJE TERENU OBSZAR MINIMALIZACJI KONFLIKTÓW PRZESTRZENNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM SUBURBANIZACJI

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. POLITYKA PRZESTRZENNA Polityka poprawy efektywności struktur przestrzennych Kształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Obszary problemowe Polityka ograniczenia zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju Polityka wspierania rozwoju

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. POLITYKA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH 1. Zasada poprawy ładu przestrzennego oraz przełamywania barier i ograniczeń rozwoju • Zasady kształtowania przestrzeni miejskich • Zasady kształtowania obszarów podmiejskich • Zasady kształtowania obszarów rekreacyjnych • Zasady kształtowania obszarów wiejskich • Zasady kształtowania stref przyspieszonego rozwoju • Zasady kształtowania otwartych przestrzeni • Zasady przełamywania ograniczeń i barier

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. Uwarunkowania branżowe: • Środowisko przyrodnicze • Środowisko kulturowe • Komunikacja • Infrastruktura techniczna • Demografia • Rynek pracy • Mieszkalnictwo • Usługi • Działalność gospodarcza Opracowania analityczne: • Analiza antropopresji na wybrane formy ochrony przyrody • Analiza polityk przestrzennych gmin • Analiza procesów suburbanizacyjnych • Komunikacja zbiorowa – analiza i ocena stanu istniejącego, założenia budowy modelu obsługi • System przyrodniczy • Polityka ochrony krajobrazu • Prognoza potrzeb mieszkaniowych w ujęciu przestrzennym

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r.

0 Brodnica Buk Czempiń Czerniejewo Czerwonak Dominowo Dopiewo Duszniki Gniezno miasto Gniezno gmina Granowo

0 Brodnica Buk Czempiń Czerniejewo Czerwonak Dominowo Dopiewo Duszniki Gniezno miasto Gniezno gmina Granowo Grodzisk Wielkopolski Kaźmierz Kiszkowo Kleszczewo Komorniki Kostrzyn Kościan miasto Kościan gmina Kórnik Luboń Łubowo Mosina Murowana Goślina Nekla Nowy Tomyśl Oborniki Opalenica Pobiedziska Poznań Puszczykowo Rogoźno Rokietnica Skoki Stęszew Suchy Las Swarzędz Szamotuły Śrem Środa Wielkopolska Tarnowo Podgórne Wągrowiec miasto Wągrowiec gmina Września Zaniemyśl Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. CZAS REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH W POM Lata 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. POLITYKA OCHRONY KRAJOBRAZU TYPY KRAJOBRAZU MIEJSKI Z HISTORYCZNYMI UKŁADAMI PRZESTRZENNYMI LEŚNY Z OBSZARAMI WIEJSKI Z OBSZARAMI LEŚNYMI WIEJSKI O CHARAKTERZE PAGÓRKOWATYM WIEJSKI Z OBSZARAMI LEŚNYMI O CHARAKTERZE PAGÓRKOWATYM WIEJSKI Z ELEMENTAMI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WIEJSKI Z SIECIĄ HISTORYCZNYCH ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03.

Urban sprawl jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania Sopot, 02 -03. 06. 2011 r. SYSTEM PRZYRODNICZY ELEMENTY SYSTEMU OBSZARY WĘZŁOWE WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY PARKI KRAJOBRAZOWE ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE OBSZARY NATURA 2000 WIĘKSZE KOMPLEKSY LEŚNE (= PŁATY LEŚNE) WYBRANE MOKRADŁA I WODY STOJĄCE KORYTARZE EKOLOGICZNE DOLINOWE KORYTARZE O ZNACZENIU KRAJOWYM, REGIONALNYM I WAŻNIEJSZE LOKALNE OBSZARY WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE EKOLOGICZNE OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU WYBRANE WYSPY LEŚNE I KORYTARZE LEŚNE WYBRANE DOLINY RZECZNE WYBRANE PŁATY MOKRADŁOWE I WODNE WYBRANE KOMPLEKSY GLEBOWO-ROLNICZE 6, 7, 9 OBSZARY WAŻNE DLA ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FLORYSTYCZNEJ I FAUNISTYCZNEJ OBSZARY UZUPEŁNIAJĄCE DROGI MIGRACJI DUŻYCH ZWIERZĄT LĄDOWYCH OTULINY PARKU NARODOWEGO I PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PAS PAGÓRKÓW MORENY CZOŁOWEJ O ZNACZENIU EKOLOGICZNYM W SKALI REGIONALNEJ WYBRANE STREFY ŁĄCZNIKOWE NA WODODZIAŁACH

Dziękuję za uwagę a. derc@wbpp. poznan. pl j. mackowiak@wbpp. poznan. pl

Dziękuję za uwagę a. [email protected] poznan. pl j. [email protected] poznan. pl