Upotrebe opcija Osnovne strategije i kombinacije etiri alternativne

  • Slides: 21
Download presentation
Upotrebe opcija Osnovne strategije i kombinacije

Upotrebe opcija Osnovne strategije i kombinacije

Četiri alternativne vrste strategija koristeći opcije • Pozicija 1. koristi se jedan tip ugovora

Četiri alternativne vrste strategija koristeći opcije • Pozicija 1. koristi se jedan tip ugovora (npr. Long call) • Pozicija 2. koristi se simultana kupovina opcije i osnovnog instrumenta te opcije • Raspon (Spread): pozicija koristeći dve ili više opcija istog tipa • Kombinacija: pozicija koja je mešavina (kombinacija) call i put opcija

Pozicije opcija i osnovnog instrumenta Profit X X ST ST (a) (b) Profit X

Pozicije opcija i osnovnog instrumenta Profit X X ST ST (a) (b) Profit X ST (c) X (d) ST

Pozicije opcija i osnovnog instrumenta (nastavak) Ukoliko tražena opcija (npr. long call) nije dostupna

Pozicije opcija i osnovnog instrumenta (nastavak) Ukoliko tražena opcija (npr. long call) nije dostupna na tržištu, moguće je “sintetički” napraviti tu poziciju koristeći druge opcije i osnovni instrument: a) b) c) d) Short Put = kupljena akcija + short call Long Put = prodata akcija + long call Long Call = kupljena akcija + long put Short Call = prodata akcija + short put

Strategije Raspona (Spread) U ovim strategijama se koriste dve ili više opcija istog tipa

Strategije Raspona (Spread) U ovim strategijama se koriste dve ili više opcija istog tipa kako bi se dobile pozicije koje odgovaraju investitoru. Najčešće se koriste sledeći raponi: – bull spread – bear spread – butterfly spread – condor spread – ratio call (put) spread – calendar spread

Bull Spread sa korišćenjem call opcije Profit ST X 1 X 2 Bull spread

Bull Spread sa korišćenjem call opcije Profit ST X 1 X 2 Bull spread (call) = short call (X 2) + long call (X 1) Pošto je call(X 1) > call (X 2), ova strategija zahteva investiciju. Konačna isplata ove strategije je 0 ili pozitivna (Max. X 2 - X 1)

Bull Spread koristeći put opcije Profit X 1 X 2 ST Bull spread (put)

Bull Spread koristeći put opcije Profit X 1 X 2 ST Bull spread (put) = short put (X 2) + long put (X 1) Pošto je put (X 2) > put (X 1), ova strategija donosi priliv novca u početku. Konačna isplata ove strategije je 0 ili negativna.

Bear Spread sa call opcijom Profit X 1 X 2 ST Bear spread (call)

Bear Spread sa call opcijom Profit X 1 X 2 ST Bear spread (call) = short call (X 1) + long call (X 2) Pošto je call(X 1) > call (X 2), ova strategija donosi početni priliv novca. Konačna isplata ove strategije je 0 ili negativna.

Bear Spread sa put opcijom Profit X 1 X 2 ST Bear spread (put)

Bear Spread sa put opcijom Profit X 1 X 2 ST Bear spread (put) = short put (X 1) + long put (X 2) Pošto je put (X 2) > put (X 1), ova strategija zahteva investiciju. Konačna isplata ove strategije je 0 ili pozitivna. (Max. X 2 - X 1)

Butterfly Spread sa call opcijom Profit X 1 X 2 X 3 ST Gde:

Butterfly Spread sa call opcijom Profit X 1 X 2 X 3 ST Gde: X 2 - X 1 = X 3 - X 2 Butterfly spread (call) = long call(X 1) + 2 short calls(X 2) + long call(X 3) Ova strategija zahteva investiciju. Konačna isplata ove strategije je 0 ili pozitivna. Maksimalna isplata je na X 2 = X 2 - X 1 = X 3 - X 2

Butterfly Spread sa put opcijom Profit X 1 X 2 X 3 ST Gde:

Butterfly Spread sa put opcijom Profit X 1 X 2 X 3 ST Gde: X 2 - X 1 = X 3 - X 2 Butterfly spread (put) = long put (X 1) + 2 short puts (X 2) + long put (X 3) Ova strategija zahteva investiciju. Konačna isplata ove strategije je 0 ili pozitivna. Maksimalna isplata je na X 2 = X 2 - X 1 = X 3 - X 2

Condor Spread sa call opcijom Profit X 1 X 2 X 3 X 4

Condor Spread sa call opcijom Profit X 1 X 2 X 3 X 4 ST Gde: X 2 - X 1 = X 3 - X 2 = X 4 - X 3 Condor spread (call) = long call(X 1) + short call (X 2) + long call(X 4) Ova strategija zahteva investiciju. Konačna isplata ove strategije je 0 ili pozitivna. Maksimalna isplata je između X 2 i X 3 = X 2 - X 1

Condor Spread sa put opcijom Profit X 1 X 2 X 3 X 4

Condor Spread sa put opcijom Profit X 1 X 2 X 3 X 4 ST Gde: X 2 - X 1 = X 3 - X 2 = X 4 - X 3 Condor spread (put) = long put (X 1) + short put (X 2) + long put (X 4) Ova strategija zahteva investiciju. Konačna isplata ove strategije je 0 ili pozitivna. Maksimalna isplata je između X 2 i X 3 = X 2 - X 1

Ratio Call Spread Profit X 1 X 2 ST Ratio call spread = long

Ratio Call Spread Profit X 1 X 2 ST Ratio call spread = long call (X 1) + n short call (X 2); (ovde: n = 2) U ovom slučaju ova strategija donosi početni priliv novca. U zavisnosti od cena opcija i odabranog racija, strategija može zahtevati i investiciju. Maksimalni profit je na X 2 = (X 2 - X 1) + početni priliv

Ratio Put Spread Profit X 2 X 1 ST Ratio put spread = long

Ratio Put Spread Profit X 2 X 1 ST Ratio put spread = long put (X 2) + n short put (X 1); (ovde: n = 2) U ovom slučaju ova strategija iziskuje investiciju. U zavisnosti od cena opcija i odabranog racija, strategija može doneti i početni priliv novca. Maksimalni profit je na X 1 = (X 2 - X 1) - investicija

Calendar Spread sa call opcijom Profit ST X Koriste se dve call opcije sa

Calendar Spread sa call opcijom Profit ST X Koriste se dve call opcije sa istom Strike cenom ali različitim dospećem. Pretpostavka je da se duža opcija proda na expiry datumu kraće. Dobitak se ostvaruje kada je cena instrumenta na dospeću prve opcije blizu X.

Calendar Spread sa put opcijom Profit ST X Koriste se dve put opcije sa

Calendar Spread sa put opcijom Profit ST X Koriste se dve put opcije sa istom Strike cenom ali različitim dospećem. Pretpostavka je da se duža opcija proda na expiry datumu kraće. Dobitak se ostvaruje kada je cena instrumenta na dospeću prve opcije blizu X.

Kombinacije zahtevaju istovremenu kupovinu (ili prodaju) call i put opcija kako bi se ostvarila

Kombinacije zahtevaju istovremenu kupovinu (ili prodaju) call i put opcija kako bi se ostvarila pozicija koja odgovara investitoru. Standardizovane su sledeće kombinacije: – Straddle – Strip – Strangle

Straddle Kombinacija (Strategija širenja) Profit X ST Long Straddle = long put (X) +

Straddle Kombinacija (Strategija širenja) Profit X ST Long Straddle = long put (X) + long call (X) Investitor očekuje da će cena da se cena instrumenta signifikantno promeniti, ali ne zna se na koju stranu. Short Straddle uključuje prodaju call i put opcije sa istom Strike cenom.

Strip i Strap kombinacije Profit X Strip ST X Strap Strip = long call

Strip i Strap kombinacije Profit X Strip ST X Strap Strip = long call (X) + 2 long put (X) Strap = 2 long call (X) + long put (X) ST

Strangle kombinacija (strategija davljenja) Profit X 1 X 2 ST Long Strangle = long

Strangle kombinacija (strategija davljenja) Profit X 1 X 2 ST Long Strangle = long put (X 1) + long call (X 2) Slična strategija kao long straddle, ali cena instrumenta mora više da se pomeri kako bi se ostvario profit. Što su X 1 i X 2 bliže, lakše je ostvariti profit. Short Strangle je suprotna strategija i uključuje prodaju call i put opcija.