UNIWERSYTET MIKOAJA KOPERNIKA Wydzia Fizyki Astronomii i Informatyki

  • Slides: 19
Download presentation
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów Temat pracy: Program komputerowy wspomagający wytwarzanie rozkładów zajęć (planów lekcji) dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Praca wykonana w ramach studiów podyplomowych pod kierunkiem dr. Jacka MATULEWSKIEGO Wykonał: mgr inż. Wojciech PRYCZEK Toruń 2010

Proces planowania zajęć w jednostkach dydaktycznych.

Proces planowania zajęć w jednostkach dydaktycznych.

Istniejący system informacyjny planowania zajęć w CSAi. U

Istniejący system informacyjny planowania zajęć w CSAi. U

Cel programowego wspomagania procesu tworzenia rozkładów zajęć Ø usprawnienie procesu zbierania informacji (danych do

Cel programowego wspomagania procesu tworzenia rozkładów zajęć Ø usprawnienie procesu zbierania informacji (danych do planowania zajęć); Ø skrócenie czasu planowania zajęć; Ø wyeliminowanie ręcznego przepisywania rozkładów zajęć Ø komputerowe opracowywanie rozkładów zajęć dla: • grup szkoleniowych; • wykładowców; • sal wykładowych; • zasadniczego sprzętu używanego do zajęć. Przedmiotem informatyzacji jest planowanie i wytwarzanie rozkładów zajęć

Wymagania stawiane przez użytkownika (sprzętowe) Stanowisko pracy systemu należy wyposażyć w: • Zestaw mikrokomputerowy

Wymagania stawiane przez użytkownika (sprzętowe) Stanowisko pracy systemu należy wyposażyć w: • Zestaw mikrokomputerowy klasy IBM PC pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7; • Monitor LCD o przekątnej min 17 cali; • Urządzenie wskazujące - mysz komputerową (o rozdzielczości pracy min 800 dpi); • Karta ETHERNET do podłączenia z lokalna siecią komputerową; • Drukarkę współpracującą z systemem komputerowym Użytkownik dysponuję takim sprzętem ! (o formacie wydruku A-4/A 3).

Wymagania stawiane przez użytkownika (programowe) • Ingerencja w bazę danych i w tym zakresie:

Wymagania stawiane przez użytkownika (programowe) • Ingerencja w bazę danych i w tym zakresie: Ø Dopisywanie jednostek organizacyjnych; Ø Usuwanie jednostek organizacyjnych; Ø Poprawianie jednostek organizacyjnych, • Planowanie zajęć ma się odbywać graficznie w tym zakresie: Ø Na ekranie widoczny 1 tydzień dla grupy szkoleniowej, Ø Zajęcie – kratka o kolorze przedmiotu z literą, Ø Wstawianie zajęć – za pomocą „kliknięcia” myszy, Ø Ostrzeganie podczas nakładania się sal – miejsc zajęć, wykładowców, sprzętu, Ø Możliwość wycofania się z ostatniej operacji w przypadku układania zajęć, • Wydruki w tym zakresie: Ø Rozkład zajęć dla grupy szkoleniowej, wykładowców, sprzętu, sal Obsługa programu ma się zawierać w zakresie znajomości środowiska okresie MS Windows wykładowych w wybranym (od. . XP do).

Hierarchia funkcji „Planowanie Zajęć”.

Hierarchia funkcji „Planowanie Zajęć”.

Ogólny diagram zależności funkcji „Planowanie zajęć”.

Ogólny diagram zależności funkcji „Planowanie zajęć”.

Szczegółowy diagram zależności funkcji

Szczegółowy diagram zależności funkcji

Model związków encji dla systemu „Planowanie zajęć”

Model związków encji dla systemu „Planowanie zajęć”

Kontekst diagram dla systemu „Planowanie zajęć”

Kontekst diagram dla systemu „Planowanie zajęć”

Implementacja

Implementacja

Baza danych

Baza danych

Graficzne planowanie zajęć

Graficzne planowanie zajęć

Wydruk rozkładu zajęć dla grupy szkoleniowej

Wydruk rozkładu zajęć dla grupy szkoleniowej

Wydruk rozkładu zajęć dla wykładowcy

Wydruk rozkładu zajęć dla wykładowcy

Wydruk obciążenia sali wykładowej

Wydruk obciążenia sali wykładowej

Wydruk zapotrzebowania sprzętu do zajęć

Wydruk zapotrzebowania sprzętu do zajęć

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę