UNIVERZITET U NOVOM SADU Tehniki fakultet Mihajlo Pupin

  • Slides: 7
Download presentation
UNIVERZITET U NOVOM SADU Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin PROGRAMSKI PREVODIOCI Školska 2019/20 Predmetni

UNIVERZITET U NOVOM SADU Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin PROGRAMSKI PREVODIOCI Školska 2019/20 Predmetni nastavnik i asistent: Doc. Dr Ljubica Kazi

Sadrzaj • • • Opis predmeta prema akreditaciji Bodovanje i obaveze studenata Kljucni sadrzaji

Sadrzaj • • • Opis predmeta prema akreditaciji Bodovanje i obaveze studenata Kljucni sadrzaji predmeta Plan rada po sedmicama Literatura

OPIS PREDMETA prema akreditaciji OBRAZOVNI CILJ Ovladavanje znanjem i veštinama: • Prevođenje sa jednog

OPIS PREDMETA prema akreditaciji OBRAZOVNI CILJ Ovladavanje znanjem i veštinama: • Prevođenje sa jednog programskog jezika na drugi • principi rada programskih prevodilaca, • alati za pravljenje programskih prevodilaca • način implemenacije programskih prevodilaca. Ovladavanje pravljenjem programskog prevodioca na početničkom nivou. ISHOD OBRAZOVANJA Razumevanje: • načina prevođenja koda • formiranje specifičnih gramatika • optimizacije međukoda • formiranje kompajlera. Bolje ovladavanje gradiva koje se izučava na predmetima viših godina studija.

Bodovanje i obaveze studenata • BODOVANJE: • Prisustvo na nastavi …. . 10 •

Bodovanje i obaveze studenata • BODOVANJE: • Prisustvo na nastavi …. . 10 • Kolokvijum…. . 30 • Seminarski rad-projekat …. 30 • Usmeni …. . 30 NEMA PREZENTACIJA STUDENATA • Istraživački rad studenata odvojen od obaveza studenata OBAVEZNO PRISUSTVO • Prisustvo na nastavi predavanja i vežbi min 70% • Opravdanja (max 4 casa)– bolest, stručna praksa ili zaposlenje

Ključni sadržaji predmeta 1. Gramatika programskog jezika (predstavljanje, proširivanje) 2. Kvalitet programskog koda (detektovanje

Ključni sadržaji predmeta 1. Gramatika programskog jezika (predstavljanje, proširivanje) 2. Kvalitet programskog koda (detektovanje pomoću razvojih alata, obrada u kodu, različiti tipovi grešaka – leksički, sintaksni, semantički, logički) 3. Konstrukcija kompajlera (funkcije, struktura, implementacija)

Plan rada po sedmicama 1. progr jezici, programska razvojna okruženja, uvod u programske prevodioce

Plan rada po sedmicama 1. progr jezici, programska razvojna okruženja, uvod u programske prevodioce 2. Apstraktni prikaz specifikacije programa, gramatika programskog jezika 3. Kvalitet softvera i programskog koda, Kompajler – leksička, sintaksna i semantička analiza 4, 5, 6 – implementacija alata za leksičku, sintaksnu i semantičku analizu 7, 8 – vežbe za kolokvijum 9 – kolokvijum 10 – performanse softvera, metrike i optimizacija 11 – alati za generisanje kompajlera 12 – prevođenje sa višeg programskog jezika na asembler 13 – ponovljeni kolokvijum Napomena: 2 sedmice su neradne zbog praznika

Literatura • Hajdukovic i Suvajdžin, Programski prevodioci, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad • Živko

Literatura • Hajdukovic i Suvajdžin, Programski prevodioci, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad • Živko Tošić i saradnici: Programski prevodioci, Elektronski fakultet Niš, 2017. • Kazi Ljubica i saradnici: Udžbenik (skripta) u pripremi