Universiteti i Prishtins Fakulteti Juridik Lnda DEMOKRACIA PARLAMENTARE

  • Slides: 17
Download presentation
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Juridik Lënda: DEMOKRACIA PARLAMENTARE Tema: Subjektet Themelore Parlamentare Ligjëruesi: Studenti:

Universiteti i Prishtinës Fakulteti Juridik Lënda: DEMOKRACIA PARLAMENTARE Tema: Subjektet Themelore Parlamentare Ligjëruesi: Studenti: Ass. FORTUNA HAXHIKADRIAJA RAMADAN MRAMORI Prishtinë Prill, 2010

Partitë Politike

Partitë Politike

Partitë politike § § Paraqitja dhe zhvillimi i partive politike Kuptimi dhe llojet e

Partitë politike § § Paraqitja dhe zhvillimi i partive politike Kuptimi dhe llojet e partive politike Organizimi i brendshëm i partive politike Partitë politike si subjekte themelore parlamentare

Paraqitja dhe zhvillimi i partive politike § Partitë politike paraqiten që nga shekulli XIII-të.

Paraqitja dhe zhvillimi i partive politike § Partitë politike paraqiten që nga shekulli XIII-të. § Partitë e para janë paraqitur në Angli. § Partitë politike në SHBA.

Kuptimi dhe llojet e partive politike § Çka është partia politike? § Çfarë lloj

Kuptimi dhe llojet e partive politike § Çka është partia politike? § Çfarë lloj të partive politike kemi?

Koncepte të ndryshme për partitë § “Partia politike është një grup njerëzish që janë

Koncepte të ndryshme për partitë § “Partia politike është një grup njerëzish që janë të organizuar për të fituar pushtetin qeverisës me mjete zgjedhore apo të tjera” Andrew Heywood § “Partitë politike paraqesin bashkimin e njerëzve me bindje dhe qëllime të njëjta politike me qëllim të marrjes së pushtetit shtetëror dhe realizimit të qëllimeve të tyre politike” politologu Hasbahuva

Çfarë është Partia Politike? § Një grup i njerëzve që kanë qëllime dhe opinione

Çfarë është Partia Politike? § Një grup i njerëzve që kanë qëllime dhe opinione të njëjta politike, të cilët janë të organizuar zakonisht për të garuar në zgjedhje në mënyrë që të mund të formojnë Qeverinë dhe t’i realizojnë qëllimet e tyre politike.

Llojet e partive politike § § § Partitë kadrovike e masive Partitë përfaqësuese e

Llojet e partive politike § § § Partitë kadrovike e masive Partitë përfaqësuese e integruese Partitë kushtetuese e revolucionare Partitë e majta dhe të djathta Partitë politike të qendrës

Funksionet e partive politike § § § Përfaqësimi Formimi i elitës dhe rekrutimi Formulimi

Funksionet e partive politike § § § Përfaqësimi Formimi i elitës dhe rekrutimi Formulimi i qëllimit Shqiptimi dhe grumbullimi i interesit Shoqërizimi dhe mobilizimi Organizimi i qeverisë

Roli i partive politike si subjekte parlamentare

Roli i partive politike si subjekte parlamentare

Koncepti i partisë në sistemet liberal - demokratike

Koncepti i partisë në sistemet liberal - demokratike

Si financohen Partitë Politike në Kosovë § Nga buxheti i Kosovës, për çdo kokë

Si financohen Partitë Politike në Kosovë § Nga buxheti i Kosovës, për çdo kokë deputeti nga (X €). § Nga lideri i Partisë ose ndonjë aktivistë ose kompani private apo ndonjë biznes etj.

Cilat janë detyrat e një partie politike? § § Të garojë në zgjedhje dhe

Cilat janë detyrat e një partie politike? § § Të garojë në zgjedhje dhe t’i fitojë ato; Të zhvillojë politika; Të komunikojë më votuesit; Të mbledhë fonde në mënyrë që të funksionojë; § T’i realizojë pritjet e popullit.

Organizimi i brendshëm i partive politike

Organizimi i brendshëm i partive politike

Organet e partisë politike Niveli qendror § § § § § Kuvendi Këshilli drejtues

Organet e partisë politike Niveli qendror § § § § § Kuvendi Këshilli drejtues i partisë Presidenti ose Kryetari Kryesia Qendrore Niveli lokal Kuvendi i degës Këshilli drejtues i degës Kryesia e degës Kuvendi i nëndegës Kryesia e nëndegës Aktive dhe nën aktive (te disa parti)

Literatura: § Bajrami, Arsim. Demokracia Parlamentare. Shkup: Flaka, 2005. § Halili, Zenun. Politika dhe

Literatura: § Bajrami, Arsim. Demokracia Parlamentare. Shkup: Flaka, 2005. § Halili, Zenun. Politika dhe qeverisja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, 2006. § Heywood, Anderw. Politika. përkth. Blendi Kraja. Prishtinë: Brezi '81, 2008. § Latifi, Veton. Politikologjia. Shkup: Instituti për Demokraci dhe Zhvillim, 2008. § Mellbye Tranoy, Kval. Politika dhe Demokracia. Prishtinë: Rozafa, 2005. § Ueb-faqja, www. dadalos. org, 31. 03. 2010

Faleminderit për vëmendje!!!

Faleminderit për vëmendje!!!