UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Psykologisk Fakultet

  • Slides: 26
Download presentation
UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Psykologisk Fakultet Øystein Holmelid, Philip van Heesch og

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Psykologisk Fakultet Øystein Holmelid, Philip van Heesch og Christian Søreide

Byuniversitet 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Byuniversitet 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Det medisinsk-odontologiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studentsenteret Universitetsmuseet i Bergen Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det humanistiske fakultet Det psykologiske fakultet Det juridiske fakultet 8 6 7

Psykologisk fakultet • Vi har ca. 1900 studenter fordelt på 14 studieprogram – Mye

Psykologisk fakultet • Vi har ca. 1900 studenter fordelt på 14 studieprogram – Mye mer enn bare psykologi • Midt i sentrum • Tilknyttet Haukeland Universitetssykehus SIDE 3

Hva kan dere velge hos oss med en bachelor i psykologi? • Master i

Hva kan dere velge hos oss med en bachelor i psykologi? • Master i psykologi – Sosial- og kognitiv psykologi – Arbeids- og organisasjonspsykologi – Behavioral Neuroscience • Master i logopedi • Master i pedagogikk (fulltid og deltid) • Master i barnevern • Master’s in Global Development Theory and Practice • Master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi • • Hvordan fungerer organisasjonsutvikling? – Hva som skal til for

Arbeids- og organisasjonspsykologi • • Hvordan fungerer organisasjonsutvikling? – Hva som skal til for å fungere som en endringsagent i en bedrift/organisasjon? Tilegne deg kompetanse innen kartleggings- og intervensjonsmetoder for å kunne utvikle ledere, team og organisasjoner – Praktisk erfaring SIDE 5

Studiets oppbygning • • Fast oppsett. Ingen valgfag før eventuell utveksling Ett og ett

Studiets oppbygning • • Fast oppsett. Ingen valgfag før eventuell utveksling Ett og ett fag Semester Fellesemner Fordypningsemner arborg 1 Perspektiv i psykologisk vitenskap (15 sp) Organisasjons- og lederutvikling (15 sp) 2 Forskningsmetoder (15 sp) Team- og arbeidsmiljøutvikling(15 sp) 3&4 Masteroppgave (45 sp) Studentbedrift (15 sp) SIDE 6

Studiehverdagen • • • Kullet blir et team – Fagansvarlig med militær bakgrunn Tett

Studiehverdagen • • • Kullet blir et team – Fagansvarlig med militær bakgrunn Tett samarbeid Forelesninger, artikkelseminar og oppgaver God kontakt mellom kullene – Fellesområde Utfordret på svakheter – som gruppe og individ FOTO: HBO. COM SIDE 7

Sosial- og kognitiv psykologi • Knyttet til forskning på fakultetet • Samfunnsaktuelle spørsmål •

Sosial- og kognitiv psykologi • Knyttet til forskning på fakultetet • Samfunnsaktuelle spørsmål • Fleksibelt - Hva ønsker du selv – Klimaspørsmål – Magi og kognisjon SIDE 8

Studiets oppbygning • • Fast oppsett. Ingen valgfag Ett og ett fag Semester Fellesemner

Studiets oppbygning • • Fast oppsett. Ingen valgfag Ett og ett fag Semester Fellesemner Fordypningsemner arborg 1 Perspektiv i psykologisk vitenskap (15 sp) Anvendt sosial og kognitiv psykologi (15 sp) 2 Forskningsmetoder (15 sp) Forskningsperspektiv innenfor sosial- og kognitiv psykologi (15 sp) 3&4 Masteroppgave (30 sp) Utveksling (30 sp) Masteroppgave (60 sp) SIDE 9

Behavioral neuroscience • Hvordan kan vår atferd forklares av sentralnervesystemets struktur, funksjon og utvikling?

Behavioral neuroscience • Hvordan kan vår atferd forklares av sentralnervesystemets struktur, funksjon og utvikling? • Kan vi teoretisk forklare og vise til nervesystemets innvirkning på kognisjon og atferd? SIDE 10

Studiets oppbygning • • Fast oppsett. Ingen valgfag Ett og ett fag Semester Fellesemner

Studiets oppbygning • • Fast oppsett. Ingen valgfag Ett og ett fag Semester Fellesemner Fordypningsemner - nevro 1 Perspektiv i psykologisk vitenskap 15 sp Kognitiv nevrovitenskap (15 sp) 2 Forskningsmetoder Biologisk psykologi (15 sp) 3&4 Masteroppgave 60 sp • Ingen mulighet for utveksling grunnet 60 sp master SIDE 11

Studiehverdagen • Vi er 6 stykker i kullet. • Mindre seminar, større forelesninger, innleveringer

Studiehverdagen • Vi er 6 stykker i kullet. • Mindre seminar, større forelesninger, innleveringer og presentasjoner. • Lab: EEG, f. MRI, hjernedisseksjon, psykofysiologi, rottelab++ • Imøtekommende og interesserte forskere ved IBMP. SIDE 12

Eksempel på studie fra IBMP SIDE 13

Eksempel på studie fra IBMP SIDE 13

Studentstipend • Forskningserfaring • Deltid eller permisjon fra master i opp til ett år.

Studentstipend • Forskningserfaring • Deltid eller permisjon fra master i opp til ett år. • Finansiert av Ui. B ○ Tilsvarer fullt stipend og lån fra Lånekassen • Seks studentstipender årlig (mulighet for flere) SIDE 14

Videre muligheter SIDE 15

Videre muligheter SIDE 15

Praktisk pedagogikk (PPU) ● ● ● I år er over 12 000 elever i

Praktisk pedagogikk (PPU) ● ● ● I år er over 12 000 elever i den videregående skole som har psykologi - stort behov for psykologilærere! Det er kun Universitetet i Bergen som tilbyr psykologididaktikk. Du kan også ta PPU hos oss hvis du kun har psykologi som undervisningsfag (ettfagsmodell) Her får du gode veiledere i praksisperioden, og du får prøve deg i større grupper med elever Kvalifiserer til arbeid som lektor eller adjunkt i den videregående skole 1 års fulltidsstudium som inkluderer 60 dager praksis fordelt på to semester, i tillegg til 30 stp pedagogikk og 30 stp undervisningslære (didaktikk) SIDE 16

Andre masterstudier • • • Pedagogikk Logopedi Barnevern GLODE Helsefremmende arbeid SIDE 17

Andre masterstudier • • • Pedagogikk Logopedi Barnevern GLODE Helsefremmende arbeid SIDE 17

Opptakskrav til MA i psykologi ved Ui. B Generelle opptakskrav • Vi krever en

Opptakskrav til MA i psykologi ved Ui. B Generelle opptakskrav • Vi krever en bachelorgrad i psykologi, eller tilsvarende, med en studiespesialisering på 90 stp. • C-krav, minimum 3, 0 i gjennomsnittskarakter på spesialiseringen • Krav til bacheloroppgave • Nevro: 5 sp biologisk psykologi med karakter C • Minstekrav til norsk og engelsk som har hele, eller deler av sitt opptaksgrunnlag fra et land utenfor Norden. • • For noen av våre masterprogram er det også fagspesifikke krav til utdanning (feks. minst 20 stp. i arb. org for å søke MA i arb. org/7, 5 stp. i ledelse) – SE VÅRE NETTSIDER Søknadsfrist: 15. april 2018 via Søknads. Web ved Ui. B SIDE 18

Velkommen til oss - Hva nå? • Fadderuke for masterkullet arrangert av foregående kull

Velkommen til oss - Hva nå? • Fadderuke for masterkullet arrangert av foregående kull • Omvisning – Leseplasser – Begge kullene sitter sammen SIDE 19

Utvekslingsmuligheter • • Universitetet i Bergen har ekstremt mange gode utvekslingsavtaler – Friplasser Hele

Utvekslingsmuligheter • • Universitetet i Bergen har ekstremt mange gode utvekslingsavtaler – Friplasser Hele verden God støtte Bli attraktiv i jobbmarkedet SIDE 20

Bergen • • • Grått vær Studentby Historie Kunst Musikk Fjellene FOTO: INGRID KVÅLE

Bergen • • • Grått vær Studentby Historie Kunst Musikk Fjellene FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE. SIDE 21

SIDE 22

SIDE 22

Studentliv • • En god by å være student Kulturlivet Utelivet Solen PSF Aktive

Studentliv • • En god by å være student Kulturlivet Utelivet Solen PSF Aktive studenter Studentbarer SAMMEN SIDE 23

Kurerbar • Nyeste tilskudd til fakultetet • Åpent alle dager – Servering 2 -4

Kurerbar • Nyeste tilskudd til fakultetet • Åpent alle dager – Servering 2 -4 dager i uken • Foredrag SIDE 24

Parkliv FOTO: BERGENS TIDENDE SIDE 25

Parkliv FOTO: BERGENS TIDENDE SIDE 25

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN