unitat 1 unitat El joc MACMILLAN Professional 1

  • Slides: 11
Download presentation
unitat 1 unitat El joc © MACMILLAN Professional 1

unitat 1 unitat El joc © MACMILLAN Professional 1

unitat 1 © MACMILLAN Professional

unitat 1 © MACMILLAN Professional

unitat 1 Concepte i característiques del joc El joc és una activitat fonamental de

unitat 1 Concepte i característiques del joc El joc és una activitat fonamental de l’infant, que es dóna de forma innata, lliure i plaent, en un espai i un temps determinat i afavoreix el desenvolupament de capacitats motores, cognitives, afectives i socials. Característiques del joc Lliure i voluntari: elegeixen segons les seves motivacions i interessos. Se centra en un espai i un temps: lloc en què es desenvolupa el joc i durada depenent de la motivació. Autotèlic: plaer i gaudi de jugar. Universal i innat: està present en totes les èpoques i cultures. Font de satisfacció: diversió i entrenament. Implica activitat: comporta estar actiu físicament i psíquicament. Té caràcter incert: es desenvolupa i modifica segons els interessos dels jugadors. Es desenvolupa en una realitat fictícia: transforma la realitat en fantasia. Activitat inherent de la infància: en la infància, el joc és l’activitat per excel·lència. © MACMILLAN Professional

unitat 1 Concepte i característiques del joc Característiques del joc Permet a l’infant afirmar-se:

unitat 1 Concepte i característiques del joc Característiques del joc Permet a l’infant afirmar-se: busca solucions als conflictes, a les pors. . . reafirmant així la seva autoestima i personalitat. Afavoreix la socialització: facilita la comunicació i la creació de llaços afectius. Potencia el desenvolupament integral: afavoreix el desenvolupament motor, cognitiu, afectiu i social. Funció compensadora: ofereix una oportunitat d’interacció i aprenentatge amb experiències i recursos que no són presents en l’ambient habitual. Mostra l’etapa evolutiva en la qual es troba l’infant: a través de l’observació en el joc, es poden valorar progressos o dificultats de l’infant. La joguina no és indispensable: la joguina és un recurs, però no és indispensable. Els infants transformen els objectes reals segons les seves necessitats. © MACMILLAN Professional

unitat 1 Classificació del joc Segons la capacitat que desenvolupa Joc psicomotor Joc cognitiu

unitat 1 Classificació del joc Segons la capacitat que desenvolupa Joc psicomotor Joc cognitiu Desenvolupa la capacitat motora a través del moviment i l’acció corporal. • Jocs sensorials i perceptius • Jocs motors Desenvolupa les capacitats intel·lectuals. • Jocs de manipulació i construcció • Jocs d’experimentació • Jocs d’atenció i memòria • Jocs lingüístics • Jocs imaginatius Joc social Afavoreix les relacions socials, la integració grupal i el procés de socialització. • Jocs simbòlics • Jocs de regles • Jocs cooperatius Joc afectiu Desenvolupa autoconcepte i autoestima. • Jocs de rol o dramàtics • Jocs d’autoestima © MACMILLAN Professional

unitat 1 Classificació del joc Altres classificacions Paper de l’adult • Joc lliure •

unitat 1 Classificació del joc Altres classificacions Paper de l’adult • Joc lliure • Joc dirigit • Joc presenciat L’espai físic • Joc d’interior • Joc d’exterior La dimensió social El número de participants El material que s’utilitza © MACMILLAN Professional • Espectador • Joc solitari • Joc paral·lel • Joc associatiu • Joc cooperatiu • Joc socialitzat amb adults • Joc individual • Joc de parella • Joc de grup • Amb suport material • Sense suport material

unitat 1 El dret a jugar El dret al joc va ser reconegut per

unitat 1 El dret a jugar El dret al joc va ser reconegut per primera vegada el 20 de novembre de 1959, quan l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració dels Drets de l’Infant. . El 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els drets de l’Infant (article 31): els Estats Parts reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esbargiment, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i en les arts. Dia internacional del Joc: 28 de maig © MACMILLAN Professional

unitat 1 Teories explicatives del joc Teories del segle XX Spencer Teoria de l’energia

unitat 1 Teories explicatives del joc Teories del segle XX Spencer Teoria de l’energia sobrant: el joc es produeix com a resultat d’un excés d’energia acumulada. Lazarus Teoria de la relaxació: el joc és un sistema per recuperar energia quan en necessitem. Gross © MACMILLAN Professional Teoria de l’exercici preparatori o del preexercici: el joc és preexercici, assaig i entrenament de les activitats que hauran de fer a la vida adulta.

unitat 1 Teories explicatives del joc Teories del segle XX Hall Teoria de la

unitat 1 Teories explicatives del joc Teories del segle XX Hall Teoria de la recapitulació o atavisme: el joc és una representació de l’evolució de l’espècie humana i prepara per a la vida adulta. Buytendijk Teoria general del joc: el joc és producte de la interacció de l’infant amb els trets de la infància i els impulsos bàsics. Claparède Teoria de la ficció: el joc és reflex de l’actitud interna de l’organisme davant de la realitat. Freud Enfocament psicoanalític: el joc és un instrument mitjançant el qual els infants reviuen una experiència desagradable fins a dominar-la. Es coneix com a catarsi. © MACMILLAN Professional

unitat 1 Teories explicatives del joc Teories del segle XX sobre el joc Piaget

unitat 1 Teories explicatives del joc Teories del segle XX sobre el joc Piaget Vygotski © MACMILLAN Professional • Teoria del desenvolupament cognitiu: el joc evoluciona de forma paral·lela al desenvolupament cognitiu. • Estadi sensoriomotor: joc funcional. • Estadi preoperacional: joc simbòlic. • Estadi de les operacions concretes: joc de regles. • Estadi de les operacions formals: joc de regles. L’activitat lúdica constitueix el motor del desenvolupament en l’aprenentatge, en la mesura en què crea zones de desenvolupament proper.

unitat 1 El joc com a metodologia La metodologia és el conjunt de normes

unitat 1 El joc com a metodologia La metodologia és el conjunt de normes i decisions que organitzen de manera global l’acció educativa. Principis metodològics • Principi d’aprenentatge significatiu: relacions entre els coneixements previs i els nous aprenentatges. • Principi lúdic: el desenvolupament global es produeix a través del joc. • Principi d’activitat: generar aprenentatges a través de l’acció, etc. • Principi vivencial: aprenentatge a través d’experiències directes. • Principi de globalització: començar per una visió general i acabar en el particular. • Principi de creativitat: activitats lúdiques que possibiliten la generació d’idees i de solucions a situacions donades. Orientacions metodològiques • Atenció individualitzada: planificació d’activitats tenint en compte l’edat, les característiques personals i les necessitats educatives. • El material: ha d’afavorir el joc i el desenvolupament de capacitats. • L’ambient escolar: és necessari reforçar avenços i assoliments. • Agrupament: fomenta i enriqueix la capacitat social dels infants. • Organització d’espai i temps. • Comunicació amb la família i la seva implicació. © MACMILLAN Professional