Unio Min side Oppdatering av epost og mobil

  • Slides: 9
Download presentation
Unio Min side • Oppdatering av e-post og mobil • Skjema for beregning av

Unio Min side • Oppdatering av e-post og mobil • Skjema for beregning av streikebidrag • Evt. skift/turnusregistrering • Opplasting av lønnsslipp og evt. skift/turnusliste • Alle personlige opplysninger i denne manualen er fiktive, også navn og medlemsnummer

Logg inn • Gå inn på http: //www. unio. no/minside • Logg inn medlemsnummer

Logg inn • Gå inn på http: //www. unio. no/minside • Logg inn medlemsnummer og PINkode. PIN-koden er sendt i e-post med varsel om uttak til streik.

Du mangler PIN-kode • Klikk på linken ”Klikk her for å få din PIN-kode”

Du mangler PIN-kode • Klikk på linken ”Klikk her for å få din PIN-kode” • Velg forbund, skriv inn medlemsnummer og klikk på Sjekk • Hvis din e-post og/eller mobilnr er registrert i systemet, kan du velge hvor du vil ha PIN-kode tilsendt • Hvis ingen data finnes i systemet, ta kontakt med ditt lokale streikekontor og oppgi e-post eller mobilnr, så kan de sende deg PIN-kode.

Vedlikehold av mobilnr og epostadresser • Du blir først bedt om å sjekke at

Vedlikehold av mobilnr og epostadresser • Du blir først bedt om å sjekke at data er korrekte. • Antall felter varierer, ettersom hva slags datafelter som finnes i de ulike forbundenes medlemsregister. • Oppdater dine data, og klikk på ”Bruk denne under konflikten” hvis du har adgang til å legge inn 2 epostadresser

Registreringsskjema streikebidrag • Registrer data og klikk på Beregn – Systemet sjekker gyldighet på

Registreringsskjema streikebidrag • Registrer data og klikk på Beregn – Systemet sjekker gyldighet på innlagte data og beregner feriepenger pr måned, skattetrekk 30 % og antatt streikebidrag pr dag • Huk av på ”Ja, jeg jobber skift/turnus” kun hvis dette er tilfelle. Klikk på spørsmålstegn hvis du er usikker! • Huk av på din forpliktelse til å tilbakebetale ved feil utbetalt streikebidrag • Se neste side for eks

Eksempel på utfylt skjema

Eksempel på utfylt skjema

Registreringsskjema skift/turnus • Dette bildet vises kun hvis du huket av på ”Ja, jeg

Registreringsskjema skift/turnus • Dette bildet vises kun hvis du huket av på ”Ja, jeg jobber skrift/turnus” • Fyll inn bokstaven X på de dagene du er satt opp på arbeid • Eks:

Dine innlagte data • Siden viser dataene du har lagt inn • Data kan

Dine innlagte data • Siden viser dataene du har lagt inn • Data kan endres ved å klikke på lenkene til høyre for den blå pila • Last opp lønnsslipp ved å klikke på linken • Evt. last opp skift/ turnusplan

Eks på opplasting av lønnslipp • Klikk på Bla gjennom og finn fila på

Eks på opplasting av lønnslipp • Klikk på Bla gjennom og finn fila på pc-en • Klikk på Send • Klikk på Lukk på kvitteringssiden som vises • Vedlegg er lastet opp