Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www uub dk Torvegade 71

  • Slides: 18
Download presentation
Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk STU - Status

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk STU - Status august 2012 Kommunikationscentret 46 elever Refsnæs 1 elev Grennesminde 4 elever Hilltop Next job 1 elev 5 elever er på pause, 1 elev startet flexjob, 1 elev ordinær beskæftigelse, 1 -2 elever er på vej med en indstilling til en evt. STU. Kasse i finansministeriet

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Vi har 23/8

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Vi har 23/8 2012 sammenlignet de unge, der gik ud af specialklasserne i 2005 – 17 unge- med deres kammerater i de normale klasser for de 3 skoler der havde specialklasser 16 af de unge med specialklassebaggrund bor stadig på Bornholm. Halvdelen af kammeraterne fra normalklasser er rejst fra øen. 25% af de unge som er på Bornholm - fra de 3 skoler har specialklassebaggrund Af de 17 unge er: de 6 kommet i gang med en EGU, 3 med en ordinær uddannelse og resten – 8 unge - er ikke kommet i

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Der er brug

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Der er brug for en uddannelse, der tager udgangspunkt i hvad de unge kan og deres læringsstil. • En praktisk orienteret uddannelse tilknyttet en, eller flere virksomheder. • EGU´en varer 2 år og består af perioder i praktik og perioder på skole. Praktik Skole Praktik Start ---------------------------------------------------------------------> 2 år.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk • Skoledelen varer

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk • Skoledelen varer mellem 20 og 40 uger. • Er individuelt tilrettelagt. • Er tilpasset virksomheden. • Giver den unge fodfæste på arbejdsmarkedet. • Kompetencegivende og sikrer optagelse i en A-kasse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Hvad koster det?

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Hvad koster det? • Løn – det samme som en lærling indenfor samme område, typisk omkring 60 kr. pr time. • Løn inden for det offentlige område er pr. 1. marts 2012 7614, 92 kr. pr. måned. • Løntilskud på 30. kr. pr. time. i de første 7 måneder via AER. • Der udbetales ikke løn i skoleperioderne - gratis for virksomhederne, -UUB udbetaler skoleydelse. - til unge over 18 år 1551 kr. pr uge i 2012 - til unge under 18 år 648 kr. pr. uge i 2012

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Målgruppe: unge mellem

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Målgruppe: unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbar kan gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse. • UUB administrerer ordningen på Bornholm • Man har retskrav på en egu • Man visiteres via specialteamet i UUB • Den unge følges af en vejleder i hele forløbet

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Egu-unge er typisk:

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Egu-unge er typisk: • • Unge, der har svært ved at klare det ” boglige” i en uddannelse, men har andre kvalifikationer. Unge, der er skoletrætte og gerne vil arbejde. • Unge, der har brug for tæt opfølgning for at gennemføre en uddannelse. • Unge, med sociale eller personlige/psykiske problemer.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Krav til de

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Krav til de unge • Mødestabile. • • Interesserede. Har en praktikvirksomhed – ofte fundet efter længerevarende praktikperioder som er ulønnet – kan være med kontanthjælp fra JCB eller arbejdsdusør fra BCB. • Afklaret om uddannelsesretning. • Fleksible i forhold til branche/fag.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk EGU´en • Kan

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk EGU´en • Kan give kompetencer der er meritgivende for beståede forløb på godkendte skoler. • Giver et godt afsæt for at starte på en ordinær ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Typiske skoleforløb: •

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Typiske skoleforløb: • • • AMU – kurser AOF Born. Pro (Produktionsskolen) Erhvervsuddannelser Højskole Kannikegaard, landbrugets uddannelser Kommunikationscentret. Undervisning i virksomhed. Ungdomsskolen VUC

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk http: //www. kl.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk http: //www. kl. dk/egu En ny analyse af egu's effekter er blevet udarbejdet i forbindelse med "Sæt skub i egu! 2. 0". Analysen peger bl. a. på, at cirka 60 procent af de unge, der påbegynder en egu, efterfølgende kommer videre i job eller anden uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Egu på Bornholm

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Egu på Bornholm 31. august 2012 26 unge er blevet færdige fortsatte med: • • • 11 unge på dagpenge - Medlem af A-kasse 5 unge overgået til ordinær uddannelse 10 unge i arbejde

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Egu på Bornholm

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Egu på Bornholm 2012 • 31. august 2012 - 46 unge i gang • 6 kvinder og 40 mænd • Aldersgennemsnit: 19, 7 år. i alderen 16 til 31 år

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Status for 89

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Status for 89 EGU´er 31. august 2012 I gang 46 Orlov 6 Afbrudt 11 Afsluttet 26

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Bil, fly og

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings og brugerservice Dyr, planter og natur Mad til mennesker Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Ialt 11 22 11 19 11 6 2 2 2 3 89

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Ansat i private/offentlige

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Ansat i private/offentlige virksomheder

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Baggrunden for nuværende

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Baggrunden for nuværende EGU-elever • De fleste kommer fra specialklasser/skoler. a) • Mange har diagnosen ADHD • Har ofte haft afbrudte forløb på Campus Bornholm. • Gået på Born. Pro (tidl. Bornholms Produktionsskole). • JCB • BFC a) 31/8 2012 af 128 vi har skoleoplysninger på kommer de 91 fra specialklasse/ skole

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv uub@brk. dk Udviklingen i antallet

Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm www. uub. dk Torvegade 71 tv [email protected] dk Udviklingen i antallet af EGU´er: