Ungdom hva har skjedd Voksenlivets utfordringer som bakteppe

  • Slides: 38
Download presentation
Ungdom - hva har skjedd?

Ungdom - hva har skjedd?

 • Voksenlivets utfordringer som bakteppe for å forstå ungdomstiden, på godt og vondt

• Voksenlivets utfordringer som bakteppe for å forstå ungdomstiden, på godt og vondt • Trenger vi en ungdomskultur når «alle trener på å være voksne» • Er det grunn til bekymring? Hva blir viktig?

 • «Generasjon Lydig er generasjonen som lojalt vedlikeholder tidligere generasjoners byggverk. • Generasjonen

• «Generasjon Lydig er generasjonen som lojalt vedlikeholder tidligere generasjoners byggverk. • Generasjonen som gjør som mamma og pappa – og besteog oldeforeldre – sier. • Uten å opponere. Uten å tilføre noe nytt. » • (Gunnar Aakvaag, Aftenposten Kronikk, 2013 -) Generasjon lydig

 • INDUSTRISAMFUNNET - utdanning ikke nødvendig, men mye verdt - ufaglærte menn og

• INDUSTRISAMFUNNET - utdanning ikke nødvendig, men mye verdt - ufaglærte menn og husmødre - lavt skolepress, det ventet jobb • KUNNSKAPSSAMFUNNET - utdanning mindre verdt, men nødvendig. Grunnleggende for integrasjon inn i yrkeslivet • Voksenrollen oppnås gjennom langsiktig & planmessig kompetanseutvikling • Marginalisering knyttes til utdanningsproblemer: den kompetanseløse • Hva skjer for de som faller ut av videregående skole? • Ivar Frønes - Ungdom og kunnskapssamfunnet Bakteppe for ungdomskulturen

 • • • Færre typiske ungdomsproblemer (rus og kriminalitet) Trives på skolen -

• • • Færre typiske ungdomsproblemer (rus og kriminalitet) Trives på skolen - gjør mer lekser, høyere trivsel Få konflikter med lærere og foreldre Gode relasjoner til jevnaldrende Urbanitet, lovlydighet, status, materialisme og tradisjonalisme, fremtidsdisiplinerte Ungdata 40. 000 13 -16 år

Nedgang i problematferd Ungdata

Nedgang i problematferd Ungdata

 • Økonomi har betydning for ungdoms liv • 5 % svarer at familien

• Økonomi har betydning for ungdoms liv • 5 % svarer at familien har dårlig råd v Opplever oftere mobbing og depressive symptomer v Flere har begått lovbrudd, prøvd hasj og røyker jevnlig v Færre trener, færre aktiv i fritidsorganisasjoner v Lavere aspirasjoner, færre er fornøyd med skole og foreldre Økonomi ungdata

Hva gir status ungdata

Hva gir status ungdata

 • «Sykt flink» ungdomsgenerasjon; økt forekomst av den «moderne trettheten» , søvnvansker, stressrelaterte

• «Sykt flink» ungdomsgenerasjon; økt forekomst av den «moderne trettheten» , søvnvansker, stressrelaterte lidelser. • Forskjellen på å lykkes og være lykkelig. . • Perfeksjonismesvøpen – økt forbruk av antidepressiva og behandling innen psykisk helsevern. • Fattigdom som problemprediktor

Tradisjonell rus

Tradisjonell rus

 • Idrettsungdom • Aldri drikke alkohol • Gode karakterer Popularitet • • •

• Idrettsungdom • Aldri drikke alkohol • Gode karakterer Popularitet • • • Nynazister Hasjrøykere Mye alkohol Emo ungdom Taggere

 • Individualisering av arbeidslivet • «Work hard» /» Play hard» mentalitet • Problemer

• Individualisering av arbeidslivet • «Work hard» /» Play hard» mentalitet • Problemer oppfattet som «selvantenning» • Individualisering av ansvar/prestasjoner • Være selvstarter • Sentrifuge Arbeidslivet

Jakten på skjønnheten

Jakten på skjønnheten

Stor variasjon

Stor variasjon

Doping • Hovedbruken atypisk i. f. t. tradisjonelt rusmisbruk • Utviklet over en 50

Doping • Hovedbruken atypisk i. f. t. tradisjonelt rusmisbruk • Utviklet over en 50 års periode • Brukserfaringer av målbevisste, metodiske brukere, tidligere støttet av regjeringer og farmasøytiske industri. Fokus på struktur, disiplin og oppofrelse • Skjult bak mange lag av hemmelighet • Ingen åpenbare tegn på beruselse. • Formidler kontroll –mestring og kroppsideal • Få studier som identifiserer prosesser som fører til dopingbruk. • Unge menns usårbarhet • Svært ulike historier om hva som ledet til dopingbruken. • • Middel til forandring Felleskap Komplekser Nysgjerrighet • Prevalenstall rundt 3% - klart flest menn

4 grupperinger 1. Atleter- eliteidrettsutøvere- marginalt problem 2. Estetikere–kroppsbyggere + styrkeløftere uten konkurranseambisjoner. Høye

4 grupperinger 1. Atleter- eliteidrettsutøvere- marginalt problem 2. Estetikere–kroppsbyggere + styrkeløftere uten konkurranseambisjoner. Høye livstidsprevalenstall 20 -30% 3. Hardt belastede kriminelle & slåsskjemper 4. Blandingsmisbrukere (avansert blandingsmisbruk) • Hyppigere tollbeslag enn for Heroin • Ingemar Thiblin Uppsala universitet

Brukers opplevde virkninger • • • Hard i muskulaturen Mye energi, selvsikkerhet Øker vekt

Brukers opplevde virkninger • • • Hard i muskulaturen Mye energi, selvsikkerhet Øker vekt på en ønsket måte «Kongefølelse» «Drar sinnsykt med damer» Kjenner pumpen på en bedre måte

Doping og identitet • Doping som meningsdannende prosess –skape seg en ny identitet. Innenfra

Doping og identitet • Doping som meningsdannende prosess –skape seg en ny identitet. Innenfra / utenfra perspektiv. Hard, fokusert / kontroll, mestring • Dop som vei ut av annen rus – fra kaos til kontroll – trening, kosthold og dop • Kjennskap, kunnskap og kompetanse om doping gir input til et strukturerende prosjekt for å komme videre i livet.

Foreldre, foresatte, partner • Vanskelig å oppdage – ser sunn ut, sunne vaner, trening,

Foreldre, foresatte, partner • Vanskelig å oppdage – ser sunn ut, sunne vaner, trening, kosthold, solarium • Ekstremt opptatt av mat og trening • Andre omtales som kvapsete, feite, utrente osv. • Ekstrem opptatt av egen kropp • Kostholdsvaner; bare eggehviter, rent kjøtt, fiskhyppig og til faste tider • Programmert livsførsel – trening, diett, søvn

 • • • Tid utenom skole blir brukt på spilling Trøtt, dårlige karakterer

• • • Tid utenom skole blir brukt på spilling Trøtt, dårlige karakterer Lyver om hvor mye vedkommende spiller Heller spill enn venner – fysisk forfall – hygiene. Blir irritert når forhindret fra å spille Tap av kontroll – planen var 20 min. – ble 6 timer Endret tidsopplevelse Fra glede til tvang Kunstig mestringsarena- liten overføringsverdi til livet for øvrig Skyldfølelse Huller i psykososial utvikling Den nye avhengigheten – Pc spill

 • Inngangssårbarhet • Angst, depresjon, sosiale vansker, lærevansker • Fluktmekanismer – selv» medisinering»

• Inngangssårbarhet • Angst, depresjon, sosiale vansker, lærevansker • Fluktmekanismer – selv» medisinering» • • Svak selvovervåkning & evne til selvkorrigering av atferd – Foreldre: Jo før regler innføres desto bedre Partner: Ikke legg til rette – ikke ta over ansvar Hvordan er det med deg selv. . Spillavhengighet

Fra kollektivt opprør mot det etablerte . . . til enkeltungdom sliter med å

Fra kollektivt opprør mot det etablerte . . . til enkeltungdom sliter med å «bli den perfekte versjonen av seg selv»

Men…

Men…

Sjekk de godt voksne - menn

Sjekk de godt voksne - menn

Kulturelle innpakninger

Kulturelle innpakninger

Veier inn

Veier inn

Forløp 1 – tidlig uten tilleggsbelastninger

Forløp 1 – tidlig uten tilleggsbelastninger

Forløp 2 – tidlig med tilleggsbelastninger

Forløp 2 – tidlig med tilleggsbelastninger

Forløp 3 – Livskrise

Forløp 3 – Livskrise

Forløp 4 – Pensjonistene

Forløp 4 – Pensjonistene

Eksplosjon av arenaer

Eksplosjon av arenaer

Arena Jobb

Arena Jobb

Arena kjøkken

Arena kjøkken

Syklubb

Syklubb

Fisket

Fisket

Sykkeltur til Danmark

Sykkeltur til Danmark

Hytta

Hytta

Innpakninger

Innpakninger