Understttelse af effektiv og plidelig drift Flles front

  • Slides: 14
Download presentation
Understøttelse af effektiv og pålidelig drift Fælles front mod COVID-19

Understøttelse af effektiv og pålidelig drift Fælles front mod COVID-19

Indhold Ti løsningsområder til understøttelse af din virksomhed via fjernadgang 01 Fjernarbejde 02 Løsninger

Indhold Ti løsningsområder til understøttelse af din virksomhed via fjernadgang 01 Fjernarbejde 02 Løsninger til fjernarbejde inden for sundhedssektoren 03 Fjernundervisning 04 Kunde- og borgerservice 05 Digital inklusion 06 Fjernadministration af HR 07 Digital marketing og e-handel 08 Digital supply chain 09 Intelligente sikkerhedsløsninger 10 Teknisk support fra Microsoft COVID-19 holder stadig hele verden i et jerngreb, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke min dybeste medfølelse for vores kunder og samarbejdspartnere, ikke bare her i Vesteuropa, men også i resten af verden. Pandemien har allerede haft store konsekvenser for vores måde at arbejde på samt for vores familieliv og sociale liv. Det er en svær tid, og det vil det sandsynligvis blive ved med at være længe endnu, men vi er taknemmelige for at have de fornødne teknologiske løsninger til at sikre effektiv og pålidelig drift, både for frontmedarbejderne og for de uddannelsesinstitutioner, virksomheder og myndigheder, hvor man fortsat er tvunget til at arbejde og samarbejde eksternt. Vores mission om at styrke hver eneste person, virksomhed og organisation i hele verden har aldrig været mere relevant end lige nu. � – Vahé Torossian, President og CVP, Microsoft Western Europe � 01

Reager hurtigt og effektivt på skiftende behov Vi er alle sammen nødt til at

Reager hurtigt og effektivt på skiftende behov Vi er alle sammen nødt til at forholde os til en ny måde at arbejde, leve og interagere med hinanden på. Vi skal passe på os selv og hinanden, så vi kan bidrage til at mindske belastningen af sundhedsvæsenet og den vigtigste infrastruktur, og det har ændret dagligdagen for os alle, både hvad angår familieliv, virksomhedsdrift og de overordnede samfundsforhold. Hos Microsoft har vi en målsætning om at hjælpe alle med at tilpasse sig den nye dagligdag så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt. Ud fra den feedback, vi har fået fra vores kunder, kan vi konstatere, at alle virksomheder og organisationer, uanset størrelse, står over for nogle helt andre udfordringer end dem, de umiddelbart havde forventet ved årsskiftet. Fokus har i første omgang været på forretningskontinuitet. Hvordan sikrer jeg mig, at medarbejdernes og kundernes vigtigste behov bliver opfyldt? Hvilke tjenester kan jeg blive ved med at tilbyde, og hvordan? Når vi begynder at tilpasse os den nye situation, får vi tid til at tænke over vores virksomheders og organisationers mere generelle behov. Hvordan kan vi styrke kunderelationerne, når alting foregår digitalt? Hvordan kan det interne arbejde og samarbejde i virksomheder og organisationer opretholdes uden fysisk interaktion? Hvordan sikrer vi sikker adgang til data og systemer? Hvordan får personalet inden for sundhedsvæsenet adgang til de værktøjer, de skal bruge for at kunne beskytte sig selv, og hvordan kan undervisere fortsætte med at tilbyde effektiv undervisning? Det er blot nogle af de spørgsmål, som mange virksomheder og organisationer er nødt til at forholde sig til. For at gøre det lettere at klare disse udfordringer har vi udarbejdet nedenstående informationsmateriale. Det er baseret på vores erfaringer på både lokalt og internationalt plan, og løsningerne skulle gerne gøre det lettere at komme helskindet gennem krisen. Indholdet opdateres løbende, så vi kan videreformidle anbefalede løsninger og informere om, hvad der fungerer (og ikke fungerer) for andre i samme situation som dig. Du er også meget velkommen til at oplyse os om, hvad du har brug for, så vi kan tilbyde dig materiale, der er skræddersyet til dine aktuelle behov. Tag en snak med en medarbejder fra vores account team eller partner team – vi er altid klar til at hjælpe. Det er nu, vi skal udnytte de teknologiske løsninger til at hjælpe vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere samt de forskellige led i vores supply chain med at samarbejde sikkert og effektivt. 02

01 Fjernarbejde uden begrænsninger Den aktuelle krise har tvunget flere millioner mennesker til at

01 Fjernarbejde uden begrænsninger Den aktuelle krise har tvunget flere millioner mennesker til at arbejde hjemmefra, og vi er meget bevidste om, hvor stor en rolle teknologien spiller, når det handler om at hjælpe virksomheder og organisationer af enhver størrelse med at indføre fjernarbejde uden konsekvenser for samarbejdsevnen, produktiviteten og sikkerheden. Det handler dog ikke kun om organisatorisk effektivitet og produktivitet. Det handler også helt basalt om at sikre sig, at medarbejderne ikke føler sig isolerede, og det er derfor meget vigtigt at tilbyde den fornødne hjælp og støtte på hjemmearbejdspladsen. Hos Microsoft har vi også selv en lang tradition for at understøtte fjernarbejde, men under de nuværende omstændigheder er vi ligeledes blevet tvunget til at gå til yderligheder. I tidens løb har vi oparbejdet et omfattende vidensgrundlag, som gør os i stand til at hjælpe såvel virksomheder og organisationer som medarbejdere med at opnå de ønskede resultater, og det vil vi gerne dele med dig. Introduktion Det er vigtigt at oprette en effektiv arbejdsplads derhjemme, hvad enten det er et decideret hjemmekontor eller bare et dertil indrettet hjørne af et rum. Med et program eller en programpakke til cloud-produktivitet kan der opnås adgang til filer og værktøjer overalt. Med Microsoft 365 gemmes indholdet som standard i skyen, så brugerne får adgang til ressourcer og mulighed for at dele og samarbejde om filer via Office-apps på mobilenheder eller Office-programmer på computere. Det gør det også let at holde kontakten med kolleger ved lige og orientere sig om aktuelle arbejdsopgaver via chat, samtaler og møder. Office-apps og -programmer, Outlook Mobile, Microsoft Teams og One. Drive kan installeres på enhver enhed og i enhver browser, så medarbejderne har adgang til e-mails samt deres kalender og filer, uanset hvor de befinder sig. Vi har gjort det nemt for brugerne at gemme deres filer i skyen via One. Drive eller Share. Point, hvor filerne kan gemmes på akkurat samme måde, som de har været vant til at gemme dem på deres C-drev. Det er ikke i alle virksomheder og organisationer, der er mulighed for at stille enheder til fjernarbejde til rådighed for medarbejderne, men man kan give medarbejderne adgang til virksomhedsdata via deres egne enheder ved hjælp af Microsoft Intune-appbeskyttelsespolitikker kombineret med betinget adgang i Azure AD, så der stadig er den fornødne kontrol over, hvilke oplysninger der er adgang til. Hvis du gerne vil have mere kontrol over det miljø, hvorfra brugerne får adgang til virksomhedsressourcer, kan du bruge Windows Virtual Desktop i Microsoft Azure, og hvis du har behov for nye enheder for at give dine medarbejdere mulighed for fjernarbejde, er der indbyggede sikkerhedsfunktioner i Windows 10 og Surface-enheder. Effektiv kommunikation via virtuelle møder og beskeder I en tid, hvor der ikke længere er mulighed for at få en spontan snak med kolleger på gangen, er det nødvendigt at være opmærksom på behovet for hyppigere kommunikation, enten via virtuelle møder eller chats. Det er vigtigt at finde måder, hvorpå de forskellige afdelinger kan samarbejde, hvad enten det er i form af et statusmøde, en mere uformel opfølgning på et projekt eller fejring af en fødselsdag, og i den forbindelse handler det om at finde den rette balance mellem behovet for at sikre et effektivt arbejdsmiljø på den ene side og en god arbejdsmoral med fokus på menneskelige relationer på den anden. I denne tid er det ikke muligt at afholde fysiske møder, og for nogle medarbejderes vedkommende kan det betyde, at de for første gang nogensinde skal deltage i et onlinemøde. Microsoft Teams, som er specialudviklet til teamwork, giver mulighed for effektiv mødeforberedelse, skærm- og præsentationsdeling samt optagelse af og opfølgning på møder, så alle er fuldt opdaterede, f. eks. i kraft af efterfølgende distribution af indholdet. Det er især nyttigt for dem, der ikke er i stand til at deltage. Man kan gemme filer sikkert, så det kun er personer med det rette adgangsniveau, der har adgang til dem, samarbejde via whiteboards og lynhurtigt skifte til samtaler og møder efter behov, og hvis alle er indforstået med det, er der også mulighed for brug af kamera ved møder. Det gør mødet mere personligt og er med til at skabe større engagement, og det er også en god idé at tilskynde til spørgsmål og bidrag fra samtlige deltagere. Som det fremgår, er der mange nyttige funktioner i Microsoft Teams, og det kan virkelig betale sig at sætte sig grundigt ind i dem, for de kan være med til at sikre et konstruktivt arbejdsmiljø med deraf følgende større produktivitet. Vi anbefaler, at du læser den korte artikel "Får du mest muligt ud af Microsoft Teams, når du arbejder eksternt? ", som handler om lige præcis dette emne. En klar skillelinje mellem arbejde og fritid Eksternt arbejde kan være en stor udfordring for selv de mest erfarne medarbejdere, og det er vigtigt, at der er mulighed for at skelne klart og tydeligt mellem arbejdstid og fritid. I Teams kan man bruge indikatoren for tilstedeværelse og en statusmeddelelse til at vise andre, om man er på eller ej, og man kan også indstille meddelelser, hvis man har behov for koncentration eller lidt fred og ro. Det er vigtigt at holde pauser, men det er også vigtigt at være på med forholdsvis faste intervaller og holde sig ajour med kollegerne. Det er altafgørende at finde den rette balance mellem arbejdsliv og familieliv, og det kan være en udfordring, når man arbejder hjemmefra. Løsninger Microsoft 365 og Teams, Windows Virtual Desktop, Azure Active Directory og Microsoft Surface 03

02 Løsninger til fjernarbejde inden for sundhedssektoren Nye værktøjer til plejepersonale Når det gælder

02 Løsninger til fjernarbejde inden for sundhedssektoren Nye værktøjer til plejepersonale Når det gælder helbred, sikkerhed og velvære, spiller personalet i sundhedssektoren i sagens natur en afgørende rolle for mennesker overalt i verden. Der er mange udfordringer forbundet med arbejdsmiljøet i denne sektor, ikke mindst i denne tid, og læger, sygeplejersker osv. er nødt til at have adgang til værktøjer, der muliggør effektivt samarbejde samt patientbehandling og -pleje af høj kvalitet. Både patienter og lægepersonale har behov for større fleksibilitet og mere effektiv indbyrdes kommunikation mellem afdelinger, hospitaler m. m. Microsoft-løsninger kan hjælpe det kliniske personale ved at give mulighed for lynhurtig fjerndiagnosticering og -behandling online, og hurtig kommunikation og pålidelige systemer er altafgørende, især når systemerne skal bruges på tværs af hospitaler og regioner. Planlægning af virtuelle konsultationer Antallet af fysiske konsultationer er minimeret i denne tid, hvor mange er blevet beordret til at blive hjemme, men med videomøder er der stadig mulighed for patientdiagnosticering og -rådgivning. Ved at bruge mødeplatformen i Teams sammen med den nye app Bookings er det muligt at planlægge, administrere og gennemføre virtuelle konsultationer med patienter. Kommunikation, koordination og kollektivt samarbejde Med Microsoft Teams får personalet et integreret knudepunkt til teamwork, herunder personalekoordination, kommunikation og dataadgang, så der kan sikres effektiv patientbehandling og -pleje, rettidig information til såvel klinisk som ikke-klinisk personale, opdateret dokumentation og adgang til de påkrævede data fra en hvilken som helst enhed med det samme. For plejepersonalet er det vigtigt at vide, hvem der er på vagt, så patienterne kan få den fornødne behandling og pleje i rette tid. Mange gange spilder man tid på at finde kontaktoplysninger på specifikke medarbejdere, men med målrettet kommunikation i Teams kan man oprette tags manuelt for at gruppere brugerne ud fra attributter såsom rolle, kompetence eller geografisk placering og derefter sende en besked til alle de medarbejdere, der har fået tildelt et bestemt tag, via chat eller kanalsamtale. Man kan f. eks. sende en besked til alle portører i en afdeling ved at bruge @porters. Apps til nødsituationer Eksempelløsningen Hospital Emergency Response til Power Platform indeholder en række funktioner, som sundhedsvæsenet kan bruge til indsamling af data for at få en situationsoversigt over tilgængelige senge og forsyninger, COVID-19 -relaterede patienter, personale og ventende udskrivninger. Løsningen indeholder også dashboards med opsummeringer af vigtige data og indsigt, så der kan træffes velfunderede beslutninger med deraf følgende effektiv installation og brug af ressourcer. Med Microsoft Power Automate kan der oprettes et flow med flere trin på tværs af forskellige tjenester. Der kan f. eks. oprettes et flow mellem mailsystemer, kalendere og regneark for at sikre forbindelse til de rette virksomhedsapps med henblik på at opnå størst mulig effektivitet. Det er ikke bare vigtigt at sikre den fornødne behandling og pleje, men også at give adgang til oplysninger, som gør det muligt at træffe de rette beslutninger og forhindre overbelastning af sundhedssystemerne. I de organisationer, der udgør frontlinjen i kampen mod COVID-19, er der mulighed for at benytte den Microsoft Azure-baserede tjeneste Healthcare Bot som en hjælp til at screene patienter for smitte og til patientpleje. Sikker og skalerbar adgang til programmer og apps Med Windows Virtual Desktop kan du give plejepersonalet i din sundhedsorganisation adgang til vigtige data på en sikker og kontrolleret måde. Da patientdataene ikke gemmes på selve enheden, forbliver de fortrolige, selv om enheden bliver væk eller går i stykker. Remote Assist i Holo. Lens kombinerer video, skærmbilleder og holografiske anmærkninger og giver dermed eksterne sundhedseksperter et her og nu-overblik over den aktuelle situation, så de kan bistå frontmedarbejderne og medvirke til at løse problemerne hurtigere via effektiv vidensdeling. Løsninger Microsoft 365 og Teams, Windows Virtual Desktop, Microsoft Power Automate, Microsoft Power BI, Microsoft Power. Apps, Microsoft Holo. Lens og Windows 10 -enheder 04

03 Fjernundervisning Brugsklare "intelligente" platforme og ressourcer til undervisning og læring I denne tid,

03 Fjernundervisning Brugsklare "intelligente" platforme og ressourcer til undervisning og læring I denne tid, hvor mange skoler, gymnasier og universiteter er lukkede, er både lærere, elever og forældre tvunget til at benytte forskellige ressourcer til fjernundervisning, og det kan være en stor udfordring, især for dem, der aldrig har prøvet det før. Heldigvis kan vi tilbyde hjælp i form af gratis værktøjer og ressourcer, heriblandt den sikre app Microsoft Teams, som giver masser af muligheder for både personlig og faglig udvikling. Fjernundervisning i et sikkert onlineklasseværelse Microsoft Office 365 med Microsoft Teams for Education giver adgang til fjernundervisning i et onlineklasseværelse, så det fortsat er muligt at tilbyde undervisning i denne svære tid. Teams, som er gratis for skoler og universiteter, samler virtuelle ansigt-til-ansigt-forbindelser, opgaver, filer og samtaler ét sted, som kan tilgås via både mobilenhed, tablet, pc og browser. Via Microsoft Stream, en onlineplatform til videolagring og -afspilning, kan du og dit personale uploade optagelser af holdundervisning/lektioner, så eleverne eller de studerende kan se dem, når de har behov for det. Vi kan også tilbyde undervisningsmateriale, kurser og dokumenter som en hjælp til lærere og IT-medarbejdere samt diverse andet indhold, der kan hjælpe forældre, elever og studerende med at komme godt i gang nemt og hurtigt. I denne periode, hvor mange af dine medarbejdere sikkert arbejder hjemmefra, giver Windows Virtual Desktop adgang til vigtige virksomhedsprogrammer, som sikrer, at driften, undervisningen og samarbejdet kan fortsætte uden problemer. Fastholdelse af elevernes eller de studerendes motivation Det er en stor udfordring af fastholde elevernes eller de studerende motivation og fokus på undervisningen, når de ikke er fysisk til stede i klasseværelset, men værktøjer såsom Flipgrid, Skype in the Classroom og Minecraft: Education Edition (som er tilgængelige for alle lærere og elever/studerende med en gyldig Office 365 Education-licens til og med juni 2020) kan på hver sin måde bidrage til at holde interessen fanget. Lærerne kan også vælge at oprette forskellige spørgeundersøgelser og quizzer ved hjælp af Microsoft Forms og derefter indsamle elevernes eller de studerendes onlinebesvarelser. Microsoft Teams tilskynder til samarbejde og kommunikation via chatfunktionen, som giver eleverne eller de studerende mulighed for at interagere med deres lærere og hinanden i et virtuelt klasseværelse, så de ikke føler sig så isolerede. Microsoft Educator Center indeholder også ressourcer, undervisningsplaner og aktiviteter, der kan være med til at øge elevernes eller de studerendes motivation, når de arbejder hjemmefra. Personlig udvikling for lærere og personale Hos Microsoft har vi et aktivt fællesskab af undervisere, som jævnligt udveksler erfaringer med hinanden. Via Teams-platformen har vi skabt et verdensomspændende fjernundervisningsfællesskab og formidlet kontakten mellem Microsoft-produkteksperter og personale på uddannelsesinstitutioner med deraf følgende mulighed for ressourcedeling og mulighed for at få support, svar på eventuelle spørgsmål og hjælp til implementering af en fjernundervisningsløsning. Microsoft Educator Center, vores gratis platform for personlig og faglig udvikling, indeholder onlineundervisningsindhold, der er udviklet til lærere i samarbejde med lærere, og understøtter kompetenceudvikling via kurser, undervisningsplaner og læringsstier. Hos Linked. In har man, på grundlag af feedback fra University of North Carolina, udvalgt en række kurser, som understøtter effektiv onlineundervisning i kraft af en fin balance mellem grundlæggende oplysninger til dem, der ikke har prøvet det før, og mere udførlige oplysninger, som gør det muligt at nå op på et mere avanceret niveau på forholdsvis kort tid. Disse kurser er nu gratis for alle Linked. In-medlemmer. Der er ingen tvivl om, at alle disse ressourcer giver gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Helt konkret anbefaler Microsoft via "Level Up"-programmet onlinekurser med henblik på forbedring af cloud-kompetenceniveauet, hvilket jo er vigtigere end nogensinde før i betragtning af den aktuelle situation. Det eneste, du skal gøre, er at svare på spørgsmålene i en kort spørgeundersøgelse for at finde ud af, hvilke kurser der er mest relevante for dig. Eksternt samarbejde inden for lærerstaben I denne tid er det vigtigere end nogensinde, at man inden for lærerstaben har mulighed for at dele optimale løsninger og diskutere de udfordringer, som den nye undervisningsform giver. Teams understøtter gruppevideosamtaler, chat og samtale, integration af digitale notesbøger, nem deling af undervisningsplaner og informationsmateriale via fillagring samt optagelse af møder med henblik på efterfølgende upload. Løsninger Microsoft 365 for Education, Microsoft Teams, Microsoft Stream, Microsoft Forms, Flipgrid, Skype in the Classroom, Minecraft: Education Edition, Windows Virtual Desktop og Windows 10 -enheder 05

04 Kunde- og borgerservice Hjælp til at besvare spørgsmål fra kunder og borgere Hos

04 Kunde- og borgerservice Hjælp til at besvare spørgsmål fra kunder og borgere Hos virksomheder i både den offentlige og den private sektor vælter det i øjeblikket ind med spørgsmål om en lang række emner, og det kan være en udfordring af besvare disse i en tid, hvor medarbejderstaben er begrænset eller arbejder hjemmefra. Det er derfor vigtigere end nogensinde før at undersøge alternative muligheder for at besvare kundernes spørgsmål hurtigt, så man kan prioritere de vigtigste henvendelser, mens andre eventuelt kan klares via chatbots eller svar på ofte stillede spørgsmål. Jo mere presset på virksomheder og organisationer stiger, desto vigtigere er det, at man kan få adgang til relevante data her og nu, og med Azure er det muligt at overføre, behandle og søge i store mængder data hurtigt og effektivt. Hurtig og effektiv kommunikation Ukomplicerede programplatforme såsom Microsoft Power Platform muliggør hurtig og sikker innovation og gør det muligt at finde løsninger på uforudsete og hastigt eskalerende problemer som dem, vi står over for i den aktuelle krisesituation. Udviklingen af apps kan fremskyndes ved hjælp af foruddefinerede skabeloner såsom Power Platform-skabelonen Crisis Communication, som giver mulighed for hurtig informationsdeling og udarbejdelse af kommunikationsmateriale som respons på de ændringer, krisen medfører. Ved hjælp af skabelonen kan medarbejderne indberette arbejdsstatus og sende anmodninger, så de kan få opdaterede oplysninger, ikke bare fra deres egen virksomhed eller organisation, men også fra velrenommerede eksterne kilder, eksempelvis WHO eller de lokale myndigheder. I den aktuelle krisesituation vil både medarbejdere og kunder naturligt nok have mange spørgsmål, som skal besvares hurtigst muligt, og med Power Virtual Agents kan du hurtigt og nemt oprette og vedligeholde en intelligent krisestyrings-chatbot, så de kan få svar på nogle af disse spørgsmål. Administration af en stadig større arbejdsbyrde I denne tid får flyselskaberne rigtigt mange henvendelser angående aflyste flyrejser, og i supermarkederne er man tvunget til at finde nye løsninger for at beskytte ældre borgere og andre udsatte personer. Microsoft Dynamics 365 Customer Service er med til at sikre både nationale, regionale og lokale myndigheder samt erhvervsvirksomheder inden for en række forskellige brancher optimale resultater via alle relevante engagementskanaler ved at give dem et samlet overblik over alle kundeoplysninger og de seneste data fra hele virksomheden eller organisationen. Der er også mulighed for problemfri ensretning af data og teknologi med henblik på effektiv håndtering af selv de mest komplicerede sager, og løsningen kan implementeres på ganske få dage. Indsamling, analyse og visualisering af data I en tid, hvor næsten alle virksomheder og organisationer er under et enormt pres, er det altafgørende, at man er i stand til hurtigt at tilegne sig viden ud fra ekstremt store mængder data og omsætte denne viden til konkrete handlinger. I Microsofts løsninger til generering af kunde- og borgerengagement anvendes der AI-baseret indsigt til identifikation og automatisk håndtering af nye og tidskrævende udfordringer samt tidstro overvågning af effektiviteten af de strategier, der anvendes i virksomheden eller organisationen. Disse løsninger, f. eks. Customer Service Insights, Power Virtual Agents og Portals, kan implementeres på få timer med meget begrænset behov for kodning (eller helt uden kodning). Strømlining og automatisering af svar Ved hjælp af de ukomplicerede værktøjer i Power Automate er det muligt for alle at oprette sikre, intelligente, automatiske arbejdsprocesser til effektiv håndtering af manuelle opgaver med mange gentagelser, uanset om der er tale om simple opgaver eller komplicerede virksomhedsprocesser, så medarbejderne kan fokusere på de vigtigste udfordringer og muligheder i en krisetid. Tilgængelighed og skalering ved hjælp af Azure I denne tid er det vigtigere end nogensinde før at samle alle virksomhedens eller organisationens datakilder med det formål at opnå indsigt, der kan omsættes til konkrete handlinger. Det er også vigtigt at forsøge at forudsige efterspørgslen og finde frem til det aktuelle behov for support. Via AI, Machine Learning og Cognitive Services er Microsoft Azure i stand til at understøtte virksomheder og organisationer, i det omfang der er behov for det. Med Azure Resiliency for Crisis Management er der garanti for stor tilgængelighed kombineret med IT-katastrofeberedskab og sikkerhedskopiering med henblik på beskyttelse af missionsvigtige programmer og data. Azure er ISO 22301 -certificeret, hvilket betyder, at løsningen er certificeret i henhold til den første internationale standard for et systems evne til at sikre forretningskontinuitet ved at forhindre eller mindske konsekvenserne af nedbrud og andre driftsforstyrrelser samt til at gendanne data som følge heraf. Løsninger Microsoft Power Platform, Power. Apps, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agents, Microsoft Dynamics Customer Service, Microsoft Planner og Microsoft Azure 06

05 Digital inklusion Værktøjer til inklusion og kommunikation Vi bør altid have inklusion for

05 Digital inklusion Værktøjer til inklusion og kommunikation Vi bør altid have inklusion for øje, når vi kommunikerer medarbejdere og kolleger, og det er endnu vigtigere nu, hvor en stor del af arbejdsstyrken arbejder hjemmefra, så det ikke er muligt at kommunikere med hinanden ansigt til ansigt i dagligdagen. Bredtfavnende og personlig kommunikation Når alle medarbejdere arbejder hjemmefra, er det vigtigt at kommunikere på en både personlig og bredtfavnende måde. Med Microsoft Teams er det muligt at aktivere både lyd og video under et møde, så der ikke kun kommunikeres skriftligt, og man kan også bruge animerede GIF-filer og klistermærker for at gøre konversationen mere "farverig" og give alle mulighed for at sætte deres personlige præg på mødet. Teknologisk hjælp til handicappede Hver femte person karakteriserer sig selv som handicappet, og i 70 % af tilfældene er der tale om et usynligt handicap. Når man har brug for support eller hjælp til at bruge teknologi, er det forbundet med en række konkrete udfordringer. Derfor er inklusion og hjælp til handicappede altid en integreret del af vores produktkoncept. Det er altid vigtigt at sørge for, at dokumenter, præsentationer og meddelelser er egnede til hele målgruppen, men når medarbejderne arbejder hjemmefra, er det endnu vigtigere at sikre sig, at de alle sammen har adgang til brugbart indhold. Tekstning og optagelser eller transskriptioner af møder giver dem mulighed for at gennemgå det relevante materiale i deres eget tempo, og disse funktioner er indbygget i Microsoft 365. Besøg vores website for at få flere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe. Koncentreret arbejde inden for klart definerede rammer Det er vigtigt, at medarbejderne har det godt med at arbejde hjemmefra, og at de er i stand til at finde den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det er en god idé at afsætte tid i kalenderen til henholdsvis koncentreret arbejde og "hviletid", og der er særlige produktfunktioner i Windows 10 til lige netop dette formål. Integration via kognitive funktioner Som udvikler kan man bruge Azure Cognitive Services til at indbygge kognitive funktioner, f. eks. funktioner til høre- og synshæmmede, i apps og programmer for at gøre dem mere brugervenlige. Frontlinjeadgang Inklusion handler også om de brugere, som ikke tidligere har været inkluderet i den digitale informationsstrøm. Det kan f. eks. være vigtige medarbejdere, som stadig arbejder i virksomhedens eller organisationens fysiske lokaler og har behov for kommunikations- og samarbejdsværktøjer, og i den forbindelse er det oplagt at bruge samarbejdsfunktionerne i Teams og Stream. Løsninger Microsoft 365, Windows 10, Azure Cognitive Services og Microsoft 365 Firstline 07

06 Fjernadministration af HR Hjælp medarbejderne sikkert igennem krisen I en krise som den,

06 Fjernadministration af HR Hjælp medarbejderne sikkert igennem krisen I en krise som den, vi befinder os i lige nu, er det vigtigere end nogensinde før, at man i HR-afdelingen har fokus på medarbejdernes fysiske og psykiske velbefindende. Det er vigtigt, at medarbejderne bevarer kontakten til såvel kollegerne som ledelsen. Fjernarbejde skal styres og administreres oppefra, og nøglen er hyppig og konsekvent kommunikation. Medarbejderengagement Når folk føler sig isolerede, er det vigtigt at kommunikere med dem så ofte som muligt, så de kan mærke, at de stadig er en del af gruppen. Yammer gør det ikke bare muligt at diskutere en lang række emner på både afdelingsog organisationsniveau, men giver også medarbejderne den fornødne fleksibilitet til at kommunikere med lige præcis dem, de har behov for at kommunikere med, og HR-afdelingen et redskab til at videreformidle opdateringer i rette tid. Du kan også vælge at oprette et internt krisestyringswebsite, hvor medarbejderne kan se de seneste nyheder, opdateringer og relaterede ressourcer og få svar på spørgsmål om forskellige relevante emner. Fremme af organisationskultur Det er vigtigt, at medarbejderne bevarer kontakten til såvel kollegerne som ledelsen og føler sig som en integreret del af gruppen. Fjernarbejde skal styres og administreres oppefra, og som leder bør man foregå med et godt eksempel. Det er naturligvis vigtigt, at medarbejderne har adgang til de fornødne værktøjer, ressourcer osv. , men det er mindst lige så vigtigt at give dem praktiske råd til, hvordan man passer på sig selv og sin familie, både fysisk og psykisk. Ved at vise, at man står til rådighed og er parat til at hjælpe, kan man skabe tryghed og tillid i en tid, hvor der virkelig er behov for det. Her er nogle nyttige tips til, hvordan du sikrer dig, at de medarbejdere, der arbejder hjemmefra, forbliver motiverede og produktive. Helt konkret er der i Teams mulighed for at afholde videomøder, så man kan mødes ansigt til ansigt på det virtuelle plan, og via Share. Point og Whiteboard er det muligt at få adgang til dokumenter og samarbejde på stort set samme måde, som hvis man var fysisk til stede i samme lokale. Hvis der er behov for værktøjer til understøttelse af virksomhedskulturen, er Teams den ideelle løsning. HR-apps og -programmer Intelligent rekruttering: Rekruttering er en særligt vanskelig opgave at håndtere i en tid, hvor folk er tvunget til at blive hjemme. Microsoft Dynamics 365 HR med Linked. In er en avanceret platform til administration af rekruttering og fritstilling, intelligent kompetencematchning, jobsamtaler, introduktionsforløb, oplæring m. m. Intelligent HR-portal: Når presset på HR-afdelingen stiger, er det muligt at håndtere visse opgaver via AI og chatbots, især i større virksomheder eller organisationer. Kompetenceudviklingssystem: Med Dynamics 365 kan HR-afdelingen holde gang i kompetenceudviklingsprocesserne via kompetencestyringssystemer med værktøjer til arbejdsstyrkeplanlægning og resultatstyring samt feedbackprocesser. Indsigt i arbejdsstyrken Power BI giver HR-afdelingen adgang til selvbetjeningsrapporter og -visninger for hele arbejdsstyrken. I HR-afdelingen har man behov for at kunne forudsige medarbejderafgangen og finde frem til de medarbejdere, som ud fra deres sygehistorie forventes at have mest sygefravær, og til det formål kan man bruge Azure Rapid Process Automation, Machine Learning og Cognitive Services. Enheder Ved hjælp af Surface- eller Windows 10 -enheder kan du sikre dig, at medarbejderne har adgang til de teknologiske løsninger, de skal bruge for at udføre deres arbejdsopgaver, og mulighed for at holde kontakten med kunder og kolleger ved lige på sikker vis. Løsninger Microsoft 365, Share. Point Online, Yammer, Microsoft Dynamics Human Resources, Microsoft Power Platform og Windows 10 -enheder 08

07 Digital marketing og e-handel Tilpasning til den meget omskiftelige situation med hensyn til

07 Digital marketing og e-handel Tilpasning til den meget omskiftelige situation med hensyn til digital marketing og e-handel Hele vores verdensbillede er blevet ændret fra den ene dag til den anden, og det har gjort det nødvendigt at bruge nye metoder til at skabe kundeengagement og opretholde driften. I de fleste virksomheder og organisationer er der nu behov for en 100 % digital marketingstrategi, og det omfatter data- og kundeindsigt, overholdelse af standarder, mail og onlinebegivenheder samt adgang til de relevante martech-værktøjer. Mange af vores kunder og samarbejdspartnere giver udtryk for, at de er afhængige af vores support for at kunne garantere en sikker overgang fra fysiske til digitale arbejdsprocesser og holde onlinehandelen kørende, uden at det går ud over den gode kundeoplevelse. Digital marketingstrategi og martech Når det gælder marketing, er det lige nu vigtigere at finde den rette balance mellem at håndtere kundernes forventninger, at gøre opmærksom på produktsortimentet og at revidere kanaldistributionen end at fokusere på nye salgsfremmende aktiviteter og nye kundeemner. Dynamics 365 Marketing gør det muligt at ensrette kommunikationsmaterialet, tilpasse kundeoplevelsen og give folk adgang til de oplysninger, de har behov for, på rette tid og sted på en korrekt og sikker måde samt at træffe velfunderede beslutninger og foretage databaserede prioriteringer. Overgang til virtuelle møder I en tid, hvor større forsamlinger og fysiske møder bliver aflyst eller udskudt, er man nødt til at tænke alternativt, når det handler om kommunikationen med kunderne, og der er behov for en ny strategi for alt lige fra kundemøder og medarbejderkurser til store arrangementer såsom konferencer, messer og lignende. Vi har selv været igennem denne omstilling til digitale processer, og vi har samlet nogle af de erfaringer, vi har gjort os i forbindelse med udviklingen af og overgangen til onlineaktiviteter. Beskyttelse af onlineindtjeningen Stigningen i onlinesalget medfører en øget risiko for bedrageri, men det kan man beskytte sig mod ved hjælp af en tidstro AI-baseret løsning. Dynamics 365 Fraud Protection er en løsning, som giver sikkerhed i forbindelse med onlinebetaling og oprettelse af kundekonti. Fraud Protection-netværket giver et fuldt overblik over den bedrageriske aktivitet overalt i verden og giver garanti for opdaterede regler og sikkerhedsforanstaltninger som respons på forbrugernes ændrede adfærd under krisen. Skalerbar infrastruktur som et middel til at tilpasse sig ændringer med hensyn til efterspørgslen Vi har indført fleksible, skalerbare metoder og teknologiske løsninger som en hjælp til at imødekomme en eventuelt stigende efterspørgsel. I Azure kan du lynhurtigt op- eller nedskalere din virksomheds infrastruktur i henhold til trafikmønsteret på din e-handelsplatform, så du kan blive ved med at tilbyde en fremragende kundeoplevelse, uden at omkostningerne løber løbsk, eftersom man typisk kun skal betale for de tjenester, man rent faktisk benytter. Moderne e-handel Hvis du har været nødt til at lukke din fysiske butik og endnu ikke er gået over til e-handel, kan Dynamics 365 Commerce hjælpe dig med at komme godt i gang. Derved får du nemlig en skalerbar e-handelsløsning med dertilhørende intelligent supply chain og forretningsmæssig indsigt baseret på værktøjer såsom Machine Learning og AI, og det har du brug for, så du kan holde dig opdateret om ændringer med hensyn til kundernes adfærd og blive ved med at imødekomme deres behov. Løsninger Microsoft Dynamics Fraud Protection, Microsoft Teams, Azure, Microsoft Dynamics 365 Marketing, Microsoft 365 og Yammer 09

08 Digital supply chain Understøttelse af supply chain-kontinuitet og -forudsigelighed Behovet forsyning af forbrugerne

08 Digital supply chain Understøttelse af supply chain-kontinuitet og -forudsigelighed Behovet forsyning af forbrugerne og sundhedssektoren har aldrig været større, og der har aldrig været større efterspørgsel på produkter såsom personlige værnemidler. Det gør det ekstra vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed i hele din supply chain. Du er også nødt til at kunne stole fuldt ud på dine virksomhedsprogrammer. Det er meget vigtigt at sikre sig, at alting bliver ved med at fungere effektivt i perioder med stor belastning og øget trafik. Administration af supply chain Med Dynamics 365 Supply Chain Management får du komplette løsninger, som dækker alle områder lige fra planlægning, indkøb, lagerstyring og transport til produktion og distribution inden for en række forskellige brancher. Disse løsninger kan implementeres lynhurtigt, uanset hvor stor din virksomhed er, så du får adgang til skalerbare apps og tjenester. Azure Data Services gør dig i stand til at oprette dashboards og få fuldstændigt overblik over hele din supply chain, både med hensyn til planlægning, ordrer, lagerbeholdning, logistik, personale, udstyr, kvalitet og omkostninger. Eftersom løsningen er baseret på Azure, er der mulighed for at behandle og analysere enorme mængder data og oprette potentielle scenarier, og der er også mulighed for at samarbejde digitalt med både samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Sporing og analyse via Azure Io. T Central Det er meget vigtigt, at du sikrer dig, at din supply chain fungerer effektivt, så du er i stand til at levere de produkter og tjenester, som kunderne efterspørger, og med prædiktiv analyse kan du optimere planlægningen og optimere både ordreopfyldelse, materialeindkøb og logistik. I mange virksomheder er det lige nu vigtigere end nogensinde før at kunne overvåge og administrere data på tværs af mange forskellige enheder. Brugergrænsefladen i Io. T Central kan tilpasses, så administratorer kan overvåge enhedsbetingelser, oprette regler og administrere flere millioner enheder, og via API-grænsefladen har du til enhver tid mulighed for at konfigurere og interagere med din Io. T-løsning. Optimering via AI og Machine Learning Du har muligvis behov for at gøre dine supply chain-processer mere fleksible. Det kan du gøre med Microsoft Azure-funktioner såsom AI, Io. T og RPA, og processerne kan desuden tilpasses løbende ved hjælp af Machine Learning. Løsninger Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Microsoft Azure Machine Learning og Microsoft Azure Internet of Things 10

09 Intelligente sikkerhedsløsninger Effektiv beskyttelse mod brud på cybersikkerheden Cyberkriminelle udnytter i øjeblikket folks

09 Intelligente sikkerhedsløsninger Effektiv beskyttelse mod brud på cybersikkerheden Cyberkriminelle udnytter i øjeblikket folks frygt eller behov for oplysninger i form af phishingangreb med det formål at stjæle følsomme oplysninger eller sprede malware med henblik på økonomisk vinding. Det er derfor meget vigtigt at være årvågen og beskytte data og enheder mod angreb, ikke mindst i denne tid, hvor mange arbejder hjemmefra. Vi kan tilbyde en bred vifte af brancheførende sikkerhedsløsninger, som strømliner integrationen og giver en omfattende dækning med masser af muligheder i kraft af intelligente funktioner. Beskyttelse mod phishingangreb i en tid med fjernarbejde Vi er blevet spurgt om, hvad Microsoft gør for at medvirke til at beskytte mod angreb af denne type, og hvad man kan gøre for at øge sikkerheden i sin virksomhed eller organisation, og vi vil derfor benytte lejligheden til at forklare, hvordan vores automatiske trusselsregistrerings- og signaldelingssystemer fungerer. Vi gør også opmærksom på nogle anbefalede metoder til beskyttelse mod phishing og opretholdelse af sikkerheden i forbindelse med fjernarbejde. Vi anbefaler desuden at læse artiklen "Privacy and protection of your data in Microsoft Teams" (Privatliv og beskyttelse af personoplysninger i Microsoft Teams), som er både betryggende og informativ. Fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til dine digitale aktiver Det er utroligt vigtigt at have overblik over sikkerhedsrisici i hele virksomheden eller organisationen, og med Azure Sentinel med indbygget AI kan du se det hele i fugleperspektiv, hvilket udmønter sig i hurtigere og mere intelligent automatisk trusselsregistrering og -forebyggelse. I denne tid, hvor mange er tvunget til at arbejde hjemme, er det meget vigtigt at have styr på, hvilke sikkerhedssystemer der er til rådighed, så man opnår den fornødne grad af beskyttelse, uden at det går ud over produktiviteten. Vi anbefaler derfor, at du bruger Microsoft Secure Score til at tjekke din virksomheds eller organisations sikkerhedsniveau. Microsofts sikkerhedsløsninger er baseret på Microsoft Security Graph, som modtager flere milliarder signaler hver eneste dag og derved muliggør lynhurtig trusselsregistrering og -respons via data fra sikkerhedsrapportering, Machine Learning og adfærdsanalyse. Identitetsstyring og adgangsadministration Formålet med phishing er at få adgang til identitetsoplysninger, og antallet af angreb fordobles fra år til år. Ved at aktivere Multi-factor authentication kan man standse 99, 9 % af disse angreb, og det er noget af det allermest effektive, du kan gøre for at beskytte din virksomhed eller organisation. Enkeltlogon giver medarbejderne sikker adgang til alle virksomhedens eller organisationens apps og programmer på én gang, og ved hjælp af betinget adgang og Identity Governance kan man sikre sig, at brugerne kun har adgang til de ressourcer, de har behov for. Beskyttelse mod trusler Cyberkriminelle iværksatte for nylig et spear-phishingangreb ved hjælp af mails, der lignede legitime supply chainrapporter vedrørende COVID-19, men Office 365 Advanced Threat Protection var i stand til at registrere og blokere angrebet og videresende de relevante signaler til Microsofts Defender-tjeneste, så det ikke fik konsekvenser for en eneste af vores kunder. Funktioner til administration af enheder Selv om mange medarbejdere har bærbare computere til arbejdsbrug derhjemme, er det meget sandsynligt, at der i stigende grad vil blive brugt personlige enheder til at tilgå virksomhedsdata i denne tid, men ved at kombinere betinget adgang i Azure AD og Microsoft Intune-appbeskyttelsespolitikker er det muligt at give medarbejderne sikker adgang til virksomhedsdata i godkendte apps på personlige enheder. Sikker adgang til lokale apps og programmer I de fleste virksomheder og organisationer anvendes der mange forretningsvigtige apps og programmer, som der muligvis kun er adgang til via et internt netværk. Azure AD Application Proxy er en let agent, som giver medarbejderne adgang til lokale apps og programmer uden at kompromittere det interne netværk, og bruger- og datasikkerheden kan øges ved at kombinere den med Azure AD-godkendelse og betinget adgang. Løsninger Microsoft Security Graph, Azure Active Directory, Microsoft Intune, Advanced Threat Protection og Azure Sentinel 11

10 Teknisk support fra Microsoft Hjælp til at håndtere nye udfordringer via teknologiske løsninger

10 Teknisk support fra Microsoft Hjælp til at håndtere nye udfordringer via teknologiske løsninger I denne tid, hvor mange mennesker – lige fra kontoransatte til studerende – arbejder hjemmefra (for nogles vedkommende for første gang nogensinde), bliver der i stigende grad brugt ny teknologi, og sammen med vores teknologipartnere bestræber vi os på at gøre det lettere at komme i gang med at bruge de nye værktøjer og sikre, at man får størst muligt udbytte af dem. Ofte stillede spørgsmål om fjernarbejde Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om, hvordan man som IT-administrator håndterer den udfordring, det er forbundet med, at flere brugere nu arbejder hjemmefra. Brug disse oplysninger til at understøtte din eksterne arbejdsstyrke, så de er produktive, når de arbejder hjemmefra. Microsoft Fast. Track Som en hjælp til de virksomheder eller organisationer, hvor man skal i gang med at indføre fjernarbejde og/eller fjernundervisning, er det nu muligt at bruge Microsoft Fast. Track til at fremskynde processen med implementering og migrering af Microsoft 365 -abonnementer uden ekstra omkostninger. Du skal bare logge på og udfylde formularen til anmodning om assistance. Microsoft Consulting Services Hos Microsoft tilbyder vi support i form af en række forskellige ordninger, lige fra Premium Support, hvor vi hjælper dig døgnet rundt, til hændelsesbaseret support. Vi yder fortsat support til vores kunder via Microsoft Consulting Services i denne krisesituation med henblik på fuldførelse og fremskyndelse af vigtige projekter og lynhurtig implementering af nye funktioner. Vi har revideret vores strategi for at sikre, at vi i videst muligt omfang er i stand til at hjælpe vores kunder med at opnå de ønskede resultater via fjernsupport. Premier Support og Unified Support Premier Support for Enterprise, inklusive en fast Technical Account Manager, er en komplet supportplatform, som kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine lokale og cloud-baserede softwareinvesteringer. Via vores problemløsningstjenester oprettes der kontakt til specialiserede teknikere, som er i stand til at løse de konkrete problemer hurtigt og effektivt, så nedetiden minimeres, og det udmønter sig i mindre risiko, større driftssikkerhed og mere produktive medarbejdere. Azure Event Management er en supporttjeneste til vurdering og løsning af problemer i forbindelse med en kritisk hændelse. Formålet med Azure Event Management, som er baseret på vores optimale løsninger og ekspertise, er at identificere "huller", der kan have en negativ indvirkning på ydeevnen eller driftssikkerheden, og give anvisninger i, hvordan problemerne løses. Under selve hændelsen har vi forskellige Microsoft-teams på standby, så de kan reagere hurtigt og effektivt på eventuelle uforudsete problemer. Optimerede løsninger Vi kan tilbyde omfattende teknologispecifikke supporttjenester til løsning af udfordringer i forbindelse med selv de mest specialiserede kundekrav for at sikre, at de ønskede forretningsresultater opnås, herunder support til missionsvigtige programmer og specialiserede cloud-løsninger. Løsninger Microsoft Unified Support, Azure Event Management og optimerede løsninger 12

Vi sidder klar til at hjælpe Selv om den aktuelle krise langt fra er

Vi sidder klar til at hjælpe Selv om den aktuelle krise langt fra er overstået, er vi meget bevidste om den afgørende rolle, som teknologiske løsninger spiller i bestræbelserne på at hjælpe enkeltpersoner, virksomheder og organisationer hver eneste dag, og vi er overbeviste om, at det er muligt at klare skærene ved at implementere effektive digitale løsninger og følge vores råd. Tag en snak med en medarbejder fra vores account team eller partner team – vi er altid klar til at hjælpe. Du kan få flere oplysninger her: aka. ms/resilientoperations. WE © 2020 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument stilles til rådighed i forhåndenværende stand. De oplysninger og synspunkter, der fremsættes i dokumentet (herunder webadresser og andre henvisninger til websites), kan ændres uden varsel. Brugen af dokumentets indhold sker på egen risiko. Dokumentet giver dig ingen immaterielle rettigheder til noget Microsoft-produkt. Dokumentet må kopieres og bruges internt med henblik på reference.