UMSKA BIOMASA d o o RASPOLOIVA UMSKA BIOMASA

  • Slides: 14
Download presentation
ŠUMSKA BIOMASA d. o. o. , RASPOLOŽIVA ŠUMSKA BIOMASA I VIŠEGODIŠNJI UGOVORI Željko Sučić

ŠUMSKA BIOMASA d. o. o. , RASPOLOŽIVA ŠUMSKA BIOMASA I VIŠEGODIŠNJI UGOVORI Željko Sučić Našice, 03. rujna 2010.

Nedostatak fosilnih goriva dovodi do naglog razvoja korištenja energije iz obnovljivih izvora, a pretvorba

Nedostatak fosilnih goriva dovodi do naglog razvoja korištenja energije iz obnovljivih izvora, a pretvorba energije drva u druge oblike energije sve je značajnija. “Hrvatske šume” d. o. o. osnovale su trgovačko društvo “Šumska biomasa” d. o. o. s primarnim zadatkom organiziranja tržišta drvnom sječkom, odnosno organiziranjem prikupljanja drvnog ostatka, iveranja i prodaje drvne sječke

Povećanje raspoloživih količina šumske biomase do 2015. godine u m 3 UŠP Prostorno Drvni

Povećanje raspoloživih količina šumske biomase do 2015. godine u m 3 UŠP Prostorno Drvni ostatak 2015. Ukupno 2015. Prostorno 2010. Drvni ostatak Ukupno 2010. Ukupno 2015. Ukupno 2010. VINKOVCI 199768 78113 277881 180069 75578 255647 1. 09 OSIJEK 143145 62729 205874 97964 46081 144045 1. 43 NAŠICE 274147 73020 347166 151677 43365 195042 1. 78 POŽEGA 81431 20356 101787 69221 18574 87795 1. 16 BJELOVAR 338767 102651 441418 290158 94376 384534 1. 15 KOPRIVNICA 132761 49259 182020 120269 47900 168169 1. 08 ZAGREB 155558 64411 219969 129930 57749 187679 1. 17 SISAK 177043 45988 223031 138098 38505 176603 1. 26 KARLOVAC 157223 47029 204253 124798 40068 164866 1. 24 OGULIN 106742 41973 148716 79517 33563 113080 1. 32 DELNICE 155876 86721 242597 140843 84109 224952 1. 08 SENJ 71492 30192 101684 79575 36073 115648 0. 88 GOSPIĆ 327414 124357 451771 220115 89740 309855 1. 46 BUZET 22084 7913 29997 16014 6159 22173 SPLIT 6046 1081 7126 10608 2035 12643 1. 35 0. 56 N. GRADIŠKA 182265 62752 245017 140612 51965 192577 1. 27 HŠ 2531761 897533 3429294 1989461 765840 2755301 1. 24

Uprava šuma Podružnica Površina šuma i šumskog zemljišta Obraslo Proizvodno Neplodno UKUPNO Ha Vinkovci

Uprava šuma Podružnica Površina šuma i šumskog zemljišta Obraslo Proizvodno Neplodno UKUPNO Ha Vinkovci 68. 478 630 1. 469 1. 766 72. 344 Osijek 57. 607 6. 019 8. 848 4. 686 77. 159 Našice 78. 798 1. 178 1. 510 1. 512 82. 997 Požega 49. 402 575 743 729 51. 450 Bjelovar 124. 874 2. 376 2. 263 2. 151 131. 664 Koprivnica 59. 120 1. 199 924 1. 208 62. 450 Zagreb 75. 507 2. 651 1. 302 1. 695 81. 154 Sisak 83. 894 2. 191 677 1. 173 87. 935 Karlovac 77. 112 4. 675 282 814 82. 883 Ogulin 57. 630 2. 102 274 574 60. 580 Delnice 93. 627 1. 308 321 1. 038 96. 293 Senj 69. 942 30. 082 1. 042 8. 593 109. 659 Gospić 274. 753 37. 086 1586 1717 315. 141 Buzet 68. 168 4. 483 203 414 73. 267 Split 440. 345 96. 535 9. 290 13. 804 559. 974 Nova Gradiška 68. 627 2. 792 1. 241 1. 377 74. 036 HŠ d. o. o. 1. 747. 885 195. 878 31. 974 43. 249 2. 018. 987

Plan sječa i ugovorne obveze u 2010. godini u m 3 Višegodišnji ugovori po

Plan sječa i ugovorne obveze u 2010. godini u m 3 Višegodišnji ugovori po javnom nadmetanju 110. 000 UŠP Prostorno 2010. Drvni ostatak 2010. Ukupno 2010. Ugovorne obveze HŠ i maloprodaja (bez izvoza) VINKOVCI 180069 75578 255647 133000 OSIJEK 97964 46081 144045 103000 NAŠICE 151677 43365 195042 144000 POŽEGA 69221 18574 87795 63000 BJELOVAR 290158 94376 384534 245000 80. 000 KOPRIVNICA 120269 47900 168169 166000 20. 000 ZAGREB 129930 57749 187679 127000 40. 000 SISAK 138098 38505 176603 112000 60. 000 KARLOVAC 124798 40068 164866 112000 30. 000 OGULIN 79517 33563 113080 49000 3. 000 DELNICE 140843 84109 224952 110000 30. 000 SENJ 79575 36073 115648 30000 20. 000 GOSPIĆ 220115 89740 309855 193000 80. 000 BUZET 16014 6159 SPLIT 10608 2035 22173 12643 10000 4000 N. GRADIŠKA 140612 51965 192577 156000 85. 000 HŠ 1989461 765840 2755301 1757000 581. 000 25. 000 Mogućnost

CJENIK - drvne sječke Euro/t mokrine 35% fco. kamion šumska cesta i fco. kupac

CJENIK - drvne sječke Euro/t mokrine 35% fco. kamion šumska cesta i fco. kupac DRVNA SJEČKA (Euro/t) VRSTA DRVA Drvna sječka fco. kamion šumska cesta Drvna sječka fco. kupac Udaljenost do 20 km do 50 km do 100 km do 150 km BUKVA, GRAB 32, 80 38, 25 40, 44 44, 81 48, 08 OTB 32, 09 37, 55 39, 73 44, 10 47, 40 OMB 28, 84 34, 30 36, 48 40, 85 44, 13 CD 27, 32 32, 78 34, 96 39, 33 42, 61

Raspoloživa šumska biomasa i sklapanje višegodišnjih kupoprodajnih ugovora ZAKLJUČAK • utvrđene su količine prostornog

Raspoloživa šumska biomasa i sklapanje višegodišnjih kupoprodajnih ugovora ZAKLJUČAK • utvrđene su količine prostornog i energetskog drva po UŠP i šumarijama (potencijalne, ugovorene i moguće) • sklopljen je ugovor o dugoročnoj poslovnoj suradnji za kupoprodaju ogrjevnog i energetskog drva između HRVATSKIH ŠUMA d. o. o. i ŠUMSKE BIOMASE d. o. o. • vođenim razvojem poduzetništva na UŠP pokrenuta je proizvodnja drvne sječke

 • izrađen je cjenik drvne sječke mokrine 35% fco. kamion šumska cesta i

• izrađen je cjenik drvne sječke mokrine 35% fco. kamion šumska cesta i kupac na udaljenost do 150 km • Prostorno drvo u većem dijelu ima svoje tržište, a o cijeni prodaje drvne sječke ovisi koliko će ga završiti u energetskim postrojenjima • Zbog visokih proizvodnih troškova nije realno planirati iskorištenje ukupnog drvnog ostatka za proizvodnju drvne sječke.

 • Povećanjem proizvodnje u Hrvatskim šumama (2015. ) i podizanjem energetskih nasada (40.

• Povećanjem proizvodnje u Hrvatskim šumama (2015. ) i podizanjem energetskih nasada (40. 000 ha pogodno je za podizanje energetskih nasada - 100. 000 m 3 drvne mase), povećat će se i raspoloživa šumska biomasa. Zaključkom Vlade RH i odlukom Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Hrvatske šume d. o. o. objavile su prodaju drvne sječke i ogrijevnog drveta za proizvodnju električne i/ili toplinske energije putem postupka javnog nadmetanja. • Odabrani su najpovoljniji Ponuditelji i u tijeku je sklapanje višegodišnjih ugovora s kupcima.

ŠUMSKA BIOMASA d. o. o. Hvala na pažnji!

ŠUMSKA BIOMASA d. o. o. Hvala na pažnji!