ULUSLARARASI HUKUKUN SUJELER Devlet Uluslararas rgt DEVLETN UNSURLARI

  • Slides: 8
Download presentation
ULUSLARARASI HUKUKUN SUJELERİ Devlet Uluslararası Örgüt

ULUSLARARASI HUKUKUN SUJELERİ Devlet Uluslararası Örgüt

DEVLETİN UNSURLARI Ülke İnsan topluluğu Siyasal otorite Egemenlik

DEVLETİN UNSURLARI Ülke İnsan topluluğu Siyasal otorite Egemenlik

İNSAN TOPLULUĞU • Nicelik önemli değildir. • Toplulukta farklı dil, din, mezhep ve ırka

İNSAN TOPLULUĞU • Nicelik önemli değildir. • Toplulukta farklı dil, din, mezhep ve ırka mensup kişiler olabilir. • Uyrukluk/Vatandaşlık 1955 Nottebohm Davası

SELF-DETERMİNASYON HAKKI • BM’nin amaçları (m. 1/2) • BM Genel Kurul Kararları – 1514

SELF-DETERMİNASYON HAKKI • BM’nin amaçları (m. 1/2) • BM Genel Kurul Kararları – 1514 – 2621 – 2625 – 3108… – 3314 • 1966 BM «İkiz» Sözleşmeleri • Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi • 1949 Cenevre Sözleşmelerine Ek I. Protokol (1977)

SELF-DETERMİNASYON HAKKI • Dekolonizasyon (1514 sayılı Karar vd. ) • Bağımsızlığını ilan etmek •

SELF-DETERMİNASYON HAKKI • Dekolonizasyon (1514 sayılı Karar vd. ) • Bağımsızlığını ilan etmek • Bağımsızlığını ilan ederek bir devletle birlik kurmak • Bağımsız olmadan bir devlete katılmak • 1950, ‘ 55, ‘ 56 ve ‘ 71 Namibya D. Görüşleri • 1975 Batı Sahra Danışma Görüşü • 2010 Kosova Danışma Görüşü • BM Genel Kurul Kararları (1514 vd. ) – Örf ve adet hukuku kuralı oluşturmaz. – Sömürgelerin bağımsızlık mücadelesi – Ülkesel bütünlük ilkesine aykırı değildir.

SİYASAL OTORİTE VE EGEMENLİK Egemen eşitlik Örgütlü kamu otoritesi Bağımsızlık Müdahale yasağı İç işlere

SİYASAL OTORİTE VE EGEMENLİK Egemen eşitlik Örgütlü kamu otoritesi Bağımsızlık Müdahale yasağı İç işlere karışmama Etkinlik

DEVLETLERİN TANINMASI • Devletin tek taraflı hukuki işlemi • Açıklayıcı niteliktedir. • Geri alınamaz.

DEVLETLERİN TANINMASI • Devletin tek taraflı hukuki işlemi • Açıklayıcı niteliktedir. • Geri alınamaz. • Nisbidir. • Hükümetlerin tanınması • Olguların/Durumların tanınması

DEVLETLERİN TANINMASI fiili - sarih hukuki - zımni

DEVLETLERİN TANINMASI fiili - sarih hukuki - zımni