Uloga povijesnih koncepata u konstrukciji historiografskih naracija i

  • Slides: 21
Download presentation
Uloga povijesnih koncepata u konstrukciji historiografskih naracija i objašnjenja Koncept vremena /Kronologija Loranda Miletić,

Uloga povijesnih koncepata u konstrukciji historiografskih naracija i objašnjenja Koncept vremena /Kronologija Loranda Miletić, viša savjetnica Agencija za odgoj i obrazovanje

Povijesni koncepti Opće ideje koje omogućuju : p organiziranje povijesnog znanja p organiziranje ideja

Povijesni koncepti Opće ideje koje omogućuju : p organiziranje povijesnog znanja p organiziranje ideja o prošlosti p stvaranje generalizacija p prepoznavanje sličnosti i razlika p pronalaženje modela i uspostavljanje veza

Povijesni koncepti p Suštinski koncepti npr. kapitalizam, građanski rat, revolucija, kolonizacija, monarhija, demokracija, republika,

Povijesni koncepti p Suštinski koncepti npr. kapitalizam, građanski rat, revolucija, kolonizacija, monarhija, demokracija, republika, globalizacija… p Tehnički koncepti Kronologija Uzroci i posljedice Promjena i kontinuitet / Sličnosti i razlike Razumijevanje događaja iz perspektive ljudi u prošlosti Značenje prošlih događaja Istraživanje i dokazi Interpretacija Multipespektivnost

Povijesni koncepti KRONOLOGIJA

Povijesni koncepti KRONOLOGIJA

Što je kronologija? p p Sustav za sređivanje i mjerenje razumijevanja prošlosti Fizikalna kategorija

Što je kronologija? p p Sustav za sređivanje i mjerenje razumijevanja prošlosti Fizikalna kategorija Kulturni konstrukt Predodžba o organiziranju našeg prethodnog iskustva i sjećanja Kronologija – Znanost o mjerenju vremena i utvrđivanju datuma pojedinih događaja. Ključan koncept u poučavanju povijesti koji potiče povijesno razumijevanje.

Zadatak p U obliku crteža ili dijagrama nacrtajte sliku koja prikazuje vaše viđenje koncepta

Zadatak p U obliku crteža ili dijagrama nacrtajte sliku koja prikazuje vaše viđenje koncepta vremena (individualno) p Usporedite vaše slike s vašim kolegama (grupe od 4 člana). Raspravite: Što vaše slike otkrivaju o konceptu vremena i korištenju kronologije? Koliko slike pridonose poučavanju i razvoju vještina vezanih uz koncept kronologije?

Kronologija p Pridonosi razvoju učeničkog identiteta p Osigurava kontekst za razumijevanje sadašnjosti p Doprinosi

Kronologija p Pridonosi razvoju učeničkog identiteta p Osigurava kontekst za razumijevanje sadašnjosti p Doprinosi razvoju osjećaja za mjeru, razdoblje i okvir vremena p Potiče stvaranje shema kojima učenici uređuju i pamte sadržaje

Zašto je poučavanje kronologije problematično? p Poteškoće u razumijevanju apstraktnih ideja i procesuiranju informacija

Zašto je poučavanje kronologije problematično? p Poteškoće u razumijevanju apstraktnih ideja i procesuiranju informacija koje su dio kronoloških vještina p Isključivo mehaničko-verbalni i mnemotehnički postupci pamćenja p Nepoznavanje faktografije koja se odnosi na kronologiju i pogrešan pristup poučavanju p Nerazvijene matematičke vještine (računanje, razumijevanje negativnih brojeva) p Nepoznavanje rječnika i vremenskih pojmova

Značenje jezika za razumijevanje kronologije “Rječnik vremena” Svakodnevna razina Temeljna razina Srednja razina Napredna

Značenje jezika za razumijevanje kronologije “Rječnik vremena” Svakodnevna razina Temeljna razina Srednja razina Napredna razina Prije/poslije Prošlost/sadašnjost /budućnost Prethodni Nedavni Sat, dan, tjedan, mjesec, godina Datum Početak Prvi/zadnji Prije vremena Star/nov Životni vijek Godišnjica Kraj Staro/davno Srednjovjekovni Moderan Srednji vijek Kalendar Razdoblje Dob Davno prije Desetljeće/ stoljeće Vladavina pr. Krista Povijesni Kronologija Era Arheologija Prapovijest Milenij Suvremeno doba Post – Ante. Generacijski Primitivno Stalno Vječnost/vječan Trajan/obnovljen Napoleonovo doba Anakronizam Predratni Renesansa… Gregorijanski Julijanski Proto. Epoha Klasičan Prijelazan Preteča/prethodnik Postmoderna Postindustrijski Prolazan Predkolumbovski Eon Secesijski… Kontinuitet Interglacija

Matematički koncepti i vještine za razumijevanje kronologije p p Matematičke vještine – računanje; rad

Matematički koncepti i vještine za razumijevanje kronologije p p Matematičke vještine – računanje; rad s brojevnom crtom i s brojčanim vrijednostima. procjena; zbrajanje i oduzimanje s 10, 1000 i više Brojiti naprijed i natrag po crti vremena; Uočavati grupe brojeva (desetice u dekadama i stotice u stoljećima) Razumjeti koncept negativnih brojeva; Vještine promatranja i slaganja po redoslijedu;

Mehaničko-verbalni i mnemotehnički postupci pamćenja. 2 0 11 p Kako učenici uče godine, kako

Mehaničko-verbalni i mnemotehnički postupci pamćenja. 2 0 11 p Kako učenici uče godine, kako ih pamte i kako formiraju vremenske predodžbe? 753 - mehaničko-verbalni postupci 9. 8 17 - mnemotehnički postupci - oblici logičkog pamćenja godina 3. . pr. Kr. 1991. 31 15 1493. 27. Što se dogodilo sljedećih godina? 216. pr. Kr. 211. pr. Kr. 202. pr. Kr. 168. pr. Kr. 146. pr. Kr. 44. pr. Kr. 621. pr. Kr. . 331 r. K. pr

Procesuiranje informacija kao dio kronoloških vještina • Misaone vještine – interpretacija dijagrama i tablica;

Procesuiranje informacija kao dio kronoloških vještina • Misaone vještine – interpretacija dijagrama i tablica; promatranje i izlučivanje podataka iz crte vremena; stvaranje veza i suodnosa među događajima i razdobljima; uočavanje uzroka i posljedica te rješavanje problema; • Razumijevanje kronološkog slijeda i trajanja Razdoblja razvoj osjećaja za Razumijevanje koncepta promjene i kontinuitete i koncepta kauzalnosti.

Zadatak p p Prilozi od 1 do 5. Popunite tablice i raspravite: n n

Zadatak p p Prilozi od 1 do 5. Popunite tablice i raspravite: n n n Kada biste koristili ove nastavne materijale; novi nastavni sadržaji, ponavljanje/usustavljivanje? U kojem dijelu sata? U kojem razredu? S kojim ciljem biste ih koristili? Koja učenička znanja i vještine su potrebne za njihovo rješavanje? U čemu vidite (ne vidite) njihovu vrijednost? U čemu vidite moguće poteškoće?

Izvori i strategije za poučavanje kronologije • Crte ili lente vremena • Sinkroničke tablice

Izvori i strategije za poučavanje kronologije • Crte ili lente vremena • Sinkroničke tablice • Vizualni i ostali izvori • Priče, pripovijetke, igranje uloga (drama) • Terenska nastava/lokaliteti

Crta (lenta) vremena p Osnovno pomagalo u shvaćanju vremenskih odnosa i trajanja nekog zbivanja

Crta (lenta) vremena p Osnovno pomagalo u shvaćanju vremenskih odnosa i trajanja nekog zbivanja u prošlosti p Dobar put za razumijevanje, usvajanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja p Klasične, brojčane i slikovne crte vremena p Interaktivne crte vremena/kompjuterske animacije p Vježba u skupinama od 5 sudionika

Sinkroničke tablice p Međusobno povezivanje i uspoređivanje istovremenih zbivanja p Selektirani podaci; pregledne i

Sinkroničke tablice p Međusobno povezivanje i uspoređivanje istovremenih zbivanja p Selektirani podaci; pregledne i čitke tablice p Sinkronička tablica treba biti i sinoptička p Učenici iz vertikalnog promatranja zbivanja prebacuju se u horizontalno sagledavanje događaja (zahtjevno) p Najvažnije pravilo – sinkrono je izrađuju sami učenici p Neizostavan oblik rada kod usustavljivanja

Vizualni i ostali izvori p p Ilustracije, fotografije, prikazi, artefakti, crte vremena Dijagrami i

Vizualni i ostali izvori p p Ilustracije, fotografije, prikazi, artefakti, crte vremena Dijagrami i statistički izvori podatak

Priče, pripovijetke i igranje uloga p p Priče, legende, stripovi Romani s avanturističkim zapletom

Priče, pripovijetke i igranje uloga p p Priče, legende, stripovi Romani s avanturističkim zapletom (povratak u prošlost) p Suvremeni povijesni izvori p Dramska djela prema kronološkim naracijama učenika p Dnevnici i novine p Igranje uloga p TV i Internet *”Živa crta vremena” – igranje uloga

Terenska nastava p “Vremenska staza” lokaliteta p Crta vremena lokaliteta p Živa kronologija kao

Terenska nastava p “Vremenska staza” lokaliteta p Crta vremena lokaliteta p Živa kronologija kao dio učeničkog stvarnog svijeta

Kronologija/ učenička postignuća p 11 i 12 godina: zna termine pr. Kr. i poslije

Kronologija/ učenička postignuća p 11 i 12 godina: zna termine pr. Kr. i poslije Krista (nova era); razumije pojam “generacija” u obiteljskom kontekstu; zna redoslijed razdoblja u prošlosti od prapovijesti do suvremenog doba; može poredati široki raspon slika ili predmeta u redoslijedu; može izraditi jednostavnu crtu vremena ili kronološku tablicu; razumije datiranje stoljećima; može smjestiti datum u točno stoljeće; zna redoslijed dolaska pojedinih naroda; svjestan je nekih povijesnih termina koji se vežu uz određeni period (npr. renesansa). p 14 godina: u stanju je poredati veliku količinu slika ili predmeta točnim redoslijedom; može napraviti usporednu tablicu zbivanja; u stanju je izraditi crtu vremena s različitim povijesnim aspektima; upotrebljava pojmove koji se odnose na određene povijesne periode; opisuje karakteristična obilježja prošlih društava i razdoblja; navodi detaljnu kronologiju pojedinih događaja; određuje promjene unutar i kroz različita razdoblja i povećava njihove veze.

Hvala na pozornosti! Priča za kraj! 1903. i SAD

Hvala na pozornosti! Priča za kraj! 1903. i SAD