ULOGA OBITELJI U RESOCIJALIZACIJI ZATVORENIKA PREGLED STANJA U

  • Slides: 17
Download presentation
ULOGA OBITELJI U RESOCIJALIZACIJI ZATVORENIKA PREGLED STANJA U ZATVORSKOM SUSTAVU MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA

ULOGA OBITELJI U RESOCIJALIZACIJI ZATVORENIKA PREGLED STANJA U ZATVORSKOM SUSTAVU MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV SREDIŠNJI URED Prof. Renata Šoher Načelnica Sektora tretmana Okrugli stol „Uloga obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika” Zagreb, 22. svibnja 2015. 1

SVRHA IZDRŽAVANJA KAZNE čl. 2 Zakona o izvršavanju kazne zatvora Čovječno postupanje Poštivanje dostojanstva

SVRHA IZDRŽAVANJA KAZNE čl. 2 Zakona o izvršavanju kazne zatvora Čovječno postupanje Poštivanje dostojanstva osobe Osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i pravilima 2

ZAKONSKI OKVIR Opći dokumenti kojima se štite ljudska prava i temeljne slobode: � Ustav

ZAKONSKI OKVIR Opći dokumenti kojima se štite ljudska prava i temeljne slobode: � Ustav RH, � Povelja Ujedinjenih naroda, � Opća deklaracija o ljudskim pravima, � Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, � Povelja o temeljnim pravima Europske Unije � Obiteljski zakon Zakon o izvršavanju kazne zatvora ◦ Pravilnik o pogodnostima zatvorenika � Europska zatvorska pravila ugrađena u ZIKZ 3

Evropska zatvorska pravila Upućivanje i smještaj � 17. 1. Zatvorenici će biti upućeni u

Evropska zatvorska pravila Upućivanje i smještaj � 17. 1. Zatvorenici će biti upućeni u zatvore što je bliže moguće svojim domovima odnosno mjestima socijalne rehabilitacije. � 17. 2. Prilikom upućivanja također će se uzeti u obzir zahtjevi postojeće kaznene istrage, osobne zatvorenikove sigurnosti i osiguranja te potreba za omogućivanjem odgovarajućeg načina života za sve zatvorenike. � 17. 3. Zatvorenike će se u najvećoj mogućoj mjeri konzultirati u pogledu početnog mjesta u koje će biti upućeni te bilo kojeg naknadnog premještaja iz jednog zatvora u drugi. Veza s vanjskim svijetom � 24. 1. Što je češće moguće, zatvorenicima će biti dopušteno komunicirati putem pisama, telefona ili na drugi način s njihovim obiteljima, drugim osobama i predstavnicima vanjskih organizacija, kao i primati posjete tih osoba. � 24. 3. Nacionalnim će se zakonodavstvom odrediti nacionalna i međunarodna tijela i službene osobe s kojima će zatvorenici moći ostvarivati neograničenu komunikaciju. � 24. 4. Organizacija posjeta omogućit će održavanje i razvoj obiteljskih odnosa zatvorenika na što uobičajeniji način. � 24. 5. Zatvorske uprave pomagat će zatvorenicima u održavanju prikladne veze s vanjskim svijetom i osigurati im odgovarajuću socijalnu podršku u tom smislu. � 24. 7. Kad god to mogućnosti dopuštaju, zatvoreniku će biti dopušteno napustiti zatvor bilo uz pratnju ili samostalno radi posjeta bolesnom srodniku, prisustvovanja sprovodu ili zbog drugih ljudskih razlog 4

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 190/03. , pročišćeni tekst, 76/07. , 27/08. ,

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 190/03. , pročišćeni tekst, 76/07. , 27/08. , 83/09. i 18/11. , 48/11. 125/11, 56/13, 150/13) DODIR S VANJSKIM SVIJETOM POSJETI ZATVORENIKU Članak 117. � (1) Zatvorenik ima pravo na posjete članova obitelji dva puta mjesečno i blagdanom u trajanju najmanje jedan sat. � � (2) Maloljetna djeca mogu posjećivati roditelja zatvorenika svaki tjedan i blagdanom. Maloljetna djeca do četrnaest godina posjećuju zatvorenika u pratnji odrasle osobe iz stavka 1. ovoga članka ili skrbnika. (4) Zatvorenika po odobrenju upravitelja mogu posjećivati i druge osobe 5

DOPISIVANJE čl. 124. � (1) Zatvorenik ima pravo na neograničeno dopisivanje na vlastiti trošak

DOPISIVANJE čl. 124. � (1) Zatvorenik ima pravo na neograničeno dopisivanje na vlastiti trošak � (2) U zatvoru, zatvorenoj kaznionici i zatvorenom odjelu kaznionice sadržaj pisma se nadzire. TELEFONSKI RAZGOVOR čl. 125. � (1) Zatvoreniku će se omogućiti telefonski razgovor u skladu s odredbama kućnog reda. 6

IZVANREDNI IZLASCI, čl. 128 Odobrava se, između ostalog, radi: � nazočnosti pokopu člana obitelji

IZVANREDNI IZLASCI, čl. 128 Odobrava se, između ostalog, radi: � nazočnosti pokopu člana obitelji � Posjeta teško bolesnom članu obitelji � Rođenja, krštenja i vjenčanja u obitelji 7

POGODNOSTI -skup poticajnih mjera Pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom: -češći i dulji posjeti

POGODNOSTI -skup poticajnih mjera Pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom: -češći i dulji posjeti obitelji i trećih osoba -telefoniranje bez nadzora -boravak s bračnim ili izvanbračnim drugom u prostoriji bez nadzora -izlazak s posjetiteljem u mjesto gdje se nalazi kaznionica/zatvor od 2 -8 sati -izlazak u mjesto prebivališta/boravišta ili posjet obitelji do 120 sati mjesečno (blagdan 144 sata) -korištenje godišnjeg odmora u mjestu prebivališta/boravišta ili u drugom mjestu -KADA: 1/3, ½ ili 2/3 kazne u zatvorenim uvjetima, u poluotvorenim i otvorenim – bez obzira na izdržani dio pravomoćne presude 8

10

10

Posjeti 2008. -2014. 140, 000 130, 640 127, 944 124, 759 115, 151 105,

Posjeti 2008. -2014. 140, 000 130, 640 127, 944 124, 759 115, 151 105, 000 94, 446 90, 502 79, 524 70, 000 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Broj obavljenih posjeta zatvorenicima 11

Primljena pisma 2008. -2014. 129, 329 130, 000 119, 907 117, 028 111, 810

Primljena pisma 2008. -2014. 129, 329 130, 000 119, 907 117, 028 111, 810 108, 395 110, 000 98, 769 90, 000 2008. 97, 837 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 12

Telefonski razgovori 995, 231 1, 000 978, 042 994, 455 964, 819 900, 000

Telefonski razgovori 995, 231 1, 000 978, 042 994, 455 964, 819 900, 000 894, 949 861, 745 800, 000 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Ukupan broj obavljenih telefonskih razgovora zatvorenika 13

Pogodnosti tijekom 2014. br. zatvorenika koji su koristili pogodnosti broj iskorištenih pogodnosti broj zlouporaba

Pogodnosti tijekom 2014. br. zatvorenika koji su koristili pogodnosti broj iskorištenih pogodnosti broj zlouporaba pogodnosti izlazak s posjetom 1541 5281 15 izlazak bez posjete 105 171 0 Izlazak u mjesto prebivališta, boravišta 1951 8968 58 terapijski izlazak 66 173 0 izvanredni izlazak 337 415 2 godišnji odmor izvan kaznenog tijela 520 816 3 izlazak s odgajateljem 49 73 1 prigodni skupni izlazak 48 17 2 nagradni dopust 32 36 1 produžena posjeta 521 804 0 slobodna posjeta (bez nadzora) 925 3336 0 posebne nagrade 222 105 5 telefoniranje bez nadzora 2310 312431 0 VRSTE POGODNOSTI Pogodnosti izvan kaznenog tijela Pogodnosti u kaznenom tijelu 14

Pregled stanja � � � u svim kućama, postoji prikladno uređena prostorija za posjet

Pregled stanja � � � u svim kućama, postoji prikladno uređena prostorija za posjet djece, u Kaznionici u Požegi i u odvojeno vrijeme zajedničke aktivnosti roditelja-zatvorenika i djece prigodom važnih datuma od 2009. godine, u suradnji s Obiteljskim centrima, u nekim kućama se provodio projekt "Odgovorno roditeljstvo" od ožujka 2013. godine provodi se posebni program Uprave za zatvorski sustav „Zatvorenik kao roditelj” Web informacije za posjetitelje, brošura o pravima i obvezama zatvorenika 15

Izazovi � financijske poteškoće - zatvorenik nema novaca za telefonski kontakt s obitelji ili

Izazovi � financijske poteškoće - zatvorenik nema novaca za telefonski kontakt s obitelji ili za dolazak obitelji u posjet � dislociranost zatvora/kaznionica � uključivanje obitelji u resocijalizacijske programe, “rad” s obitelji � suradnja s institucijama: CZSS, probacija, policija – postpenalni prihvat 16

Hvala na pažnji! 17

Hvala na pažnji! 17