ULOGA GLAVNE UPRAVE ZA DRAVNI PRORAUN U PROCESU

  • Slides: 15
Download presentation
ULOGA GLAVNE UPRAVE ZA DRŽAVNI PRORAČUN U PROCESU UPRAVLJANJA NOVČANIM SREDSTVIMA Mahmut VAROL Voditelj

ULOGA GLAVNE UPRAVE ZA DRŽAVNI PRORAČUN U PROCESU UPRAVLJANJA NOVČANIM SREDSTVIMA Mahmut VAROL Voditelj odjela

SADRŽAJ I. Funkcija Glavne uprave za državni proračun (GDPA-e) u odnosu na Upravljanje javnim

SADRŽAJ I. Funkcija Glavne uprave za državni proračun (GDPA-e) u odnosu na Upravljanje javnim financijama (PFM) II. Informacijski sustav za javne rashode i računovodstvo (KBS) III. Elektronički sustav za plaćanja u javnom sektoru (PEPSKEOS)

I. FUNKCIJE GDPA-a u PFM-u 1. Javna uprava u sklopu opće države - izraditi

I. FUNKCIJE GDPA-a u PFM-u 1. Javna uprava u sklopu opće države - izraditi i razviti sustav javnog računovodstva, nadzirati i voditi računovodstvenu praksu, - provoditi obuku za certifikaciju računovodstvenih službenika, - sastavljati i objavljivati financijske statistike, - voditi aplikaciju u pogledu upisa, zaštite i upotrebe pokretne imovine Središnja država Institucije za socijalno osiguranje - Institucija za opći proračun - Institucija za posebni dio proračuna - Regulatorna i revizorska tijela Lokalna razina vlasti

I. 2. pružiti usluge FUNKCIJE GDPA-a u PFM-u računovodstva javnim agencijama u sklopu općeg

I. 2. pružiti usluge FUNKCIJE GDPA-a u PFM-u računovodstva javnim agencijama u sklopu općeg proračuna 3. izraditi nacrt Zakona o završnom financijskom izvještaju, 4. razviti i upravljati informacijskim sustavom u skladu sa svojim funkcijama. Institucije za socijalno osiguranje Središnja država Institucije za opći proračun Institucije za posebni dio proračuna Regulatorna i revizorska tijela Lokalna razina vlasti

II. INFORMACIJSKI SUSTAV ZA JAVNE RASHODE I RAČUNOVODSTVO (KBS) KBS možemo definirati kao krovni

II. INFORMACIJSKI SUSTAV ZA JAVNE RASHODE I RAČUNOVODSTVO (KBS) KBS možemo definirati kao krovni sustav sa sljedećim značajkama: Financijske transakcije potrošačkih i računovodstvenih jedinica prikupljaju se u automatskom sustavu. Sustav osigurava siguran, brz i elektronički tok informacija između potrošačkih i računovodstvenih jedinica. U sustavu su pohranjeni mnogi podsustavi. Pokriva proračunski proces, odobrena sredstva, prirast, rashode, računovodstvo, izvješćivanje i monitoring u svim fazama, te završne financijske izvještaje. Može se kontrolirati, lak je za unutarnju kontrolu i elektroničku reviziju te se njime radi u brzom i pouzdanom okruženju.

II. INFORMACIJSKI SUSTAV ZA JAVNE RASHODE I RAČUNOVODSTVO (KBS) KBS je krovni sustav koji

II. INFORMACIJSKI SUSTAV ZA JAVNE RASHODE I RAČUNOVODSTVO (KBS) KBS je krovni sustav koji se sastoji od različitih modula koji izvršavaju različite funkcije povezane s PFM-om. Broj korisnika KBS-a: 432, 177 Sustav upravljanja osobljem za javne rashode Broj računovodstvenih jedinica: 2300 KBS Broj potrošačkih jedinica: 60, 000 Broj računovodstvenih jedinica koje upotrebljavaju KEOS: 1084 Sustav upravljanja rashodima (HYS) Sustav uprave za upis pokretnina Elektronički sustav za plaćanja u javnom sektoru (KEOS) Sustav računovodstva (say 2000 i) Sustav za financijsku statistiku opće države

SUSTAVI U INTERAKCIJI S KBS-om Ured za javnu nabavu Središnja banka Poslovna banka Riznica

SUSTAVI U INTERAKCIJI S KBS-om Ured za javnu nabavu Središnja banka Poslovna banka Riznica Ministarst vo pravosuđa Institucija za socijalno osiguranje Carinska uprava Porezna uprava Revizorski sud KBS Ostala tijela javne uprave

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU • Pravna osnova: – Zakon br.

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU • Pravna osnova: – Zakon br. 5018 – sekundarno zakonodavstvo • Opseg: – Transakcije isplate i uplate Institucija za opći proračun • Dionici: – – Ministarstvo financija (GDPA) Ministarstvo financija (Porezna uprava) Podtajništvo Riznice Središnja banka

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU • Ključne značajke: – Računi za

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU • Ključne značajke: – Računi za isplate i računi za uplate za svaku računovodstvenu jedinicu prije Središnje banke • • • Plaćanja dolaze s računa za isplate Uplaćeni iznosi na račun za uplate Razdvajanje računa – Račun za dnevnu namiru • Sva novčana sredstva prenose se na Jedinstveni račun riznice na kraju dana. – Plaćanje prema gotovinskom načelu • • • Zahtjev za novčanim sredstvima grupiran prema vrsti plaćanja Okvir za ispunjenje zahtjeva za novčana sredstva prema planovima i programu za novčana sredstva Isplata iz jedne središnjice (Središnja banka)

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU • Ključne značajke: – Prethodno planirana

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU • Ključne značajke: – Prethodno planirana transakcija • • • Zahtjev za novčanim sredstvima Ispunjenje zahtjeva za novčanim sredstvima EFT na račun korisnika – Svi postupci izvršeni elektronički i putem interneta

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU • Koraci u postupku Potrošačke jedinice

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU • Koraci u postupku Potrošačke jedinice šalju dokument o plaćanju računovodstvenoj jedinici (KBS-HYS) Računovodstvene jedinice prepoznaju dokument o plaćanju (npr. 2000 i) i traže novčana sredstva od Podtajništva Riznice (KBS-KEOS) Podtajništvo Riznice prenosi podatke o ispunjenju zahtjeva za novčanim sredstvima računovodstvenoj jedinici sukladno planu i programu za novčana sredstva (KBS-KEOS) Računovodstvena jedinica priprema upute za bankovno plaćanje u skladu s podacima o ispunjenju zahtjeva za novčanim sredstvima Podtajništvo Riznice prenosi novčana sredstva s jedinstvenog računa riznice na račun za isplatu računovodstvene jedinice (transakcija putem interneta između Podtajništva Riznica Središnje banke) Računovodstvene jedinice prenose upute za bankovno plaćanje Središnjoj banci (KBS-KEOS) Središnja banka izvršava upute za plaćanje putem sustava EFT-a (Središnja banka - EFT)

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU Zahtjev za novčanim sredstvima Računovodstven e

III. ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA PLAĆANJA U JAVNOM SEKTORU Zahtjev za novčanim sredstvima Računovodstven e jedinice Ministarstvo financija Riznica em Na lo pr ot gz a ao gz lo tp r Na em u Ispunjenje zahtjeva za novčanim sredstvima u EFT Središnja banka Korisnik 12

KLJUČNI POKAZATELJI KEOS-a 82, 09 % 84, 29 % 83, 93 % Ukupan broj

KLJUČNI POKAZATELJI KEOS-a 82, 09 % 84, 29 % 83, 93 % Ukupan broj uputa za plaćanje u 2015. : 9, 5 milijuna.

KORISTI OD SUSTAVA Nema upotrebe papira u postupku Sve se transakcije obavljaju elektroničkim putem

KORISTI OD SUSTAVA Nema upotrebe papira u postupku Sve se transakcije obavljaju elektroničkim putem EFT iz jedne središnjice Doprinosi efikasnom upravljanju novčanim sredstvima

HVALA!

HVALA!