ULOGA AZOO Ana Krelj prof i dipl knji

  • Slides: 51
Download presentation
ULOGA AZOO Ana Krželj, prof. i dipl. knjiž. , viša savjetnica za školske knjižnice,

ULOGA AZOO Ana Krželj, prof. i dipl. knjiž. , viša savjetnica za školske knjižnice, menadžer u obrazovanju ŽSV OŠ I SŠ ZADARSKE ŽUPANIJE Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Split Zadar, 01. srpnja 2008. Klasična gimnazija Ivana Pavla II. u Zadru BIBLIOBUS

Uloga AZOO S NAGLASKOM NA VIZIJI I MISIJI ŠKOLSKE KNJIŽNICE • Informacije iz Agencije

Uloga AZOO S NAGLASKOM NA VIZIJI I MISIJI ŠKOLSKE KNJIŽNICE • Informacije iz Agencije za odgoj i obrazovanje (vizija i misija) • ŽSV OŠ i SŠ Zadarske županije u suradnji s Matičnom službom za knjižnice Voditelj: Doroteja Kamber Kontić, dipl. knjiž. 2

Srdačno pozdravljam sve prisutne u ime ravnatelja Vinka Filipovića, prof. i osobno 3

Srdačno pozdravljam sve prisutne u ime ravnatelja Vinka Filipovića, prof. i osobno 3

Srdačno pozdravljam ravnatelja GKZD Mr. sc. Ivana Pehara BIBLIOBUS je predmet moga interesa, a

Srdačno pozdravljam ravnatelja GKZD Mr. sc. Ivana Pehara BIBLIOBUS je predmet moga interesa, a bibliobusna služba tema moje diplomske radnje, obranjene 1992. godine pri NSK-a u Zagrebu. Radosna sam što je B. GKZD zaživio i podigao kvalitetu života u krajevima koje obilazi. BIBLIOBU S 4

Stručno usavršavanje - AZOO • Ima jasnu strategiju stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja

Stručno usavršavanje - AZOO • Ima jasnu strategiju stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja o kojoj svaki savjetnik Agencije vodi računa uz pomoć vanjskih suradnika VŽSV (Ivanke Majić za OŠ i Elvire Katić za SŠ) • Matične službe za knjižnice (Doroteje Kamber Kontić) • Katalog stručnih skupova (e-verzija za razdoblje travanj - kolovoz 2008. godine) 5

Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher and Training Agency U obavljanju djelatnosti

Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher and Training Agency U obavljanju djelatnosti AZOO: • sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma • pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima • provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike ( pripravnike i volontere) • provodi postupak stručnog napredovanja u zvanja (mentor, savjetnik) • obavlja stručno-pedagoški nadzor 6

Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher and Training Agency • daje mišljenje

Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher and Training Agency • daje mišljenje o programima OŠ i SŠ, nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova • sudjeluje u izradi i provođenju učeničkih smotri i natjecanja - Katalog natjecanja i smotri za 2008. godinu, e-verzija • obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost 7

AZOO – www. azoo. hr O nama Projekti E-prijava Voditelji ŽSV Katalozi Arhiva Novosti

AZOO – www. azoo. hr O nama Projekti E-prijava Voditelji ŽSV Katalozi Arhiva Novosti 8

www. azoo. hr AZOO - o nama http: //www. azoo. hr Ustroj / Upravno

www. azoo. hr AZOO - o nama http: //www. azoo. hr Ustroj / Upravno vijeće / Odjeli Odjel za međunarodnu suradnju / Odsjeci Propisi / Statut Agencije / Zakon o Agenciji Izdavačka djelatnost / E-verzija zbornika 19. i 20. Proljetne školskih knjižničara Republike Hrvatske 9

Informacijsko-dokumentacijska i nakladnička djelatnost • • Zbornik Li. Dra. NO Zbornik Smotra projekata Povijesno

Informacijsko-dokumentacijska i nakladnička djelatnost • • Zbornik Li. Dra. NO Zbornik Smotra projekata Povijesno naslijeđe i nacionalni identitet Priručnik za stručni ispit učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu Zbornik Proljetna školskih knjižničara Republike Hrvatske Projekt Građanin CD-ROM “Teslin dan” Monografija komunikacijski pristup nastavi hrvatskoga jezika 10

AZOO – www. azoo. hr Osnovnoškolsko obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Izvannastavne aktivnosti Ravnatelji Međunarodna suradnja

AZOO – www. azoo. hr Osnovnoškolsko obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Izvannastavne aktivnosti Ravnatelji Međunarodna suradnja Predškolski odgoj 11

Education and Teacher Training Agency Osnovnoškolsko obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Školske knjižnice Obavijesti Stručno usavršavanje

Education and Teacher Training Agency Osnovnoškolsko obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Školske knjižnice Obavijesti Stručno usavršavanje Knjižnični odgoj i obrazovanje Korisne adrese Dokumenti 12

Školske knjižnice Knjižnični odgoj i obrazovanje Informacijska pismenost i poticanje čitanja • Suvremena je

Školske knjižnice Knjižnični odgoj i obrazovanje Informacijska pismenost i poticanje čitanja • Suvremena je školska knjižnica informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte kvalitetne škole koja radi po Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu. • Program knjižničnoga odgoja i obrazovanja koji u neposrednom radu s učenicima osnovne škole ostvaruje knjižničar nalazi se u uvodnom dijelu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, 2006. godine, a ovdje (Program informacijske pismenosti i poticanja čitanja u OŠ. doc) je inačica s jasnije istaknutim obrazovnim temama, ključnim pojmovima i očekivanim postignućima. 13

Agencija za odgoj i obrazovanje Međunarodno sudjelovanje Konferencije i seminari Članstvo u međunarodnim organizacijama

Agencija za odgoj i obrazovanje Međunarodno sudjelovanje Konferencije i seminari Članstvo u međunarodnim organizacijama Projekti Phare 2005, GLOBE… 14

Projekti AZOO Međunarodna suradnja Međunarodno sudjelovanje Akcijsko istraživanje u funkciji unapređenja rada škole Započela

Projekti AZOO Međunarodna suradnja Međunarodno sudjelovanje Akcijsko istraživanje u funkciji unapređenja rada škole Započela je provedba projekta Akcijsko istraživanje u funkciji unapređenja rada škole, koji Agencija za odgoj i obrazovanje provodi u suradnji sa Sveučilištem Southtampton. Članstvo u međunarodnim organizacijama Projekti Konferencije i seminari Uključivanje hrvatskih škola u međunarodnu školsku mrežu "Global Gateway" Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa službeno se potkraj 2006. godine uključilo u međunarodni internetski portal Global Gateway Dokumenti i download 15

Projekti AZOO Nacionalni programi Internacionalni programi EU programi i inicijative 16

Projekti AZOO Nacionalni programi Internacionalni programi EU programi i inicijative 16

Projekti AZOO – Nacionalni programi - Zbornik Smotra projekata - Europski referentni okvir ključnih

Projekti AZOO – Nacionalni programi - Zbornik Smotra projekata - Europski referentni okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje - Obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava - Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje - Primjeri dobre prakse - Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo - Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. - Nacionalni program za borbu protiv korupcije - Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2005 do 2006. 17

Projekti AZOO – Nacionalni programi Comenius akcija Diseminacijski seminar 5 Osposobljavanje za izradu i

Projekti AZOO – Nacionalni programi Comenius akcija Diseminacijski seminar 5 Osposobljavanje za izradu i prijam COMENIUS projekata Završni seminar Diseminacijski seminar 4 Diseminacijski seminar 3 Diseminacijski seminar 2 Diseminacijski seminar 1 Uvodni seminar 18

Projekti AZOO – Internacionalni programi • Program Phare 2005 Jačanje kapaciteta za integrativnu superviziju

Projekti AZOO – Internacionalni programi • Program Phare 2005 Jačanje kapaciteta za integrativnu superviziju u Agenciji za odgoj i obrazovanje • Program GLOBE Međunarodni seminar za poučavatelje Programa GLOBE Stručni skup za nastavnike uključene u Program GLOBE • Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj Konferencija o odgoju i obrazovanju za održivi razvoj 19

Projekti AZOO – Internacionalni programi • Predpristupni fondovi i inicijative • PHARE 2006 Otvoreno

Projekti AZOO – Internacionalni programi • Predpristupni fondovi i inicijative • PHARE 2006 Otvoreno je korištenje PHARE 2006 fondova – sredstava za pripremu projekta i sredstava namijenjenih institucionalnoj izgradnji, uz popratni Vodič za natjecatelje. 20

Agencija za mobilnost i programe EU Vlada RH je osnovala u studenom 2007. godine

Agencija za mobilnost i programe EU Vlada RH je osnovala u studenom 2007. godine Program za cjeloživotno učenje u RH Obrazovanje i kultura Mladi na djelu – Youth in Action (2007. -2013. ), od 13 do 30 god. Cilj: jačanje osjećaja osobne odgovornosti, inicijative, aktivnog sudjelovanja u građ. druš. Erasmus Mundus – Cilj: promidžba EU visokog obraz. i suradnje s “trećim zemljama”. Centar izvrsnosti kroz združene diplomske studije (Master programmes). Europass – skup od 5 dokumenata osmišljen u svrhu poticanja mobilnosti: životopis, jezična putovnica, dodatak svjedodžbi, dopunska isprava o studiranju, mobilnost. ERA-MORE (European Research Area MObile REsearchers). Svrha: poboljšanje mogućnosti za razvoj karijere istraživača. 21

Agencija za mobilnost i programe EU Omogućava ljudima bilo koje životne dobi da iskoriste

Agencija za mobilnost i programe EU Omogućava ljudima bilo koje životne dobi da iskoriste priliku za učenje kroz - P r o g r a m z a c j e l o ž i v o t n o u č e n j e Comenius – Predškolski odgoj i školsko obrazovanje Erasmus – Visokoškolsko obrazovanje Leonardo da Vinci – Strukovno obrazobanje i osposobljavanje Grundtvig – Obrazovanje odraslih 22

Agencija za mobilnost i programe EU Omogućava ljudima bilo koje životne dobi da iskoriste

Agencija za mobilnost i programe EU Omogućava ljudima bilo koje životne dobi da iskoriste priliku za učenje kroz - P r o g r a m z a c j e l o ž i v o t n o u č e n j e Transvezalni program – Suradnja i inovacija u cjeloživotnom učenju, učenje jezika, razvoj informacijsko komunikacijske-tehnologije, širenje rezultata Programa za cjeloživotno učenje Jean Monnet program – Potpora institucijama i aktivnostima u području europskih integracija 23

Comenius potprogram – Predškolski odgoj i školsko obrazovanje do kraja srednje škole • Ciljane

Comenius potprogram – Predškolski odgoj i školsko obrazovanje do kraja srednje škole • Ciljane skupine: = učenici, učitelji / nastavnici, nenastavno osoblje, budući učitelji = sudjelovanje u programu, preko vrtića, OŠ, SŠ, javnih i privatnih obrazovnih organizacija, udruga koje se bave obrazovanjem i usavršavanjem, istraživačkih centara, nevladinih udruga, neprofitnih organizacija 24

Comenius potprogram – Predškolski odgoj i školsko obrazovanje do kraja srednje škole • Aktivnosti:

Comenius potprogram – Predškolski odgoj i školsko obrazovanje do kraja srednje škole • Aktivnosti: = mobilnost nastavnog osoblja (usavršavanje u stranoj školi), budućih učitelja ili učitelja bez iskustva (obavljanje prakse u školi u inozemstvu) = partnerstva između škola u raznim tematskim područjima (umjetnost, povijest, kultura, jezici…) od zajedničkog interesa (Comenius školska partnerstva) = multilateralni projekti razvoj novih pedagoških metoda i/ili nastavnih programa i tematske mreže 25

Comenius potprogram – Predškolski odgoj i školsko obrazovanje do kraja srednje škole • Aktivnosti:

Comenius potprogram – Predškolski odgoj i školsko obrazovanje do kraja srednje škole • Aktivnosti: = e. Twinning kao prateća mjera Comenius programa predstavlja povezivanje škola diljem Europe u virtualna – internet partnerstva, u okviru kojih nastavnici i učenici partnerskih ustanova razmjenjuju priče, fotografije, video i ostale materijale te ih koriste u nastavi. 26

Agencija za mobilnost i programe EU Savska 41/I, Zagreb; t. + 385 1 5005

Agencija za mobilnost i programe EU Savska 41/I, Zagreb; t. + 385 1 5005 635 / f. … 652 • Osnovni cilj programa: Aktivnosti programa: • Mobilnost pojedinaca • Partnerstva • Razvoj i prijenos -Potaknuti stvaranje naprednog društva znanja i održivog ekonomskog razvoja - Veći broj poslova te više poslova - Jaču društvenu koheziju u EU inovacija 27

Agencija za mobilnost i programe EU Savska 41/I, Zagreb; t. + 385 1 5005

Agencija za mobilnost i programe EU Savska 41/I, Zagreb; t. + 385 1 5005 635 / f. … 652 Program osobito potiče: -Međudjelovanje, suradnju i mobilnost sudionika obrazovnog procesa - Uspješno sudjelovanje na europskom i svjetskom tržištu rada - Naglašavanje osobnog i društvenog razvoja 28

http: //pup. skole. hr • http: //pup. skole. hr je adresa Agencije za odgoj

http: //pup. skole. hr • http: //pup. skole. hr je adresa Agencije za odgoj i obrazovanje na kojoj možete pronaći sve što je potrebno za Vaš rad • http: //pup. skole. hr/deafult. aspx? locale=hr, hr&app=teach er i obrazovanje Vaših učenika • http: //pup. skole. hr/deafult. aspx? locale=hr, hr&app=stude nt • Ovo je zbirka prevedenih radova i radova koje su izradili učitelji i nastavnici; uključivanje AZOO-a u međunarodnu školsku mrežu /radovi stranih i naših učitelja/ 29

PUP – Priručnik za učenje i poučavanje - Učenik • Referati i eseji •

PUP – Priručnik za učenje i poučavanje - Učenik • Referati i eseji • Prezentacije • Grafikoni i dijagrami • Istraživanje i učenje • Jezici i društveni predmeti • Matematika i prirodoslovlje • Organizacijski alati • Korisni linkovi • Nastavnici Agencija za odgoj i obrazovanje Kliknite na neku od ponuđenih mogućnosti i … 30

PUP – Priručnik za učenje i poučavanje - Učenik Predlošci • Alati za izlagačko

PUP – Priručnik za učenje i poučavanje - Učenik Predlošci • Alati za izlagačko pisanje • Alati za književnu analizu • Alati za pripovjedačko pisanje • Strukturni pogled • Alati za uvjeravanje pisanjem • Alati za istraživanje • Planiranje projekata Istraživanje Prikupite podatke, razvijte i organizirajte ideje… Prije pisanja Naučite kako odabrati temu, prikupiti … Dijagrami Vodiči • Istraživanje • Bibliografija Naučite koristit mnoštvo različitih dija… Istraživačko pisanje Naučite napisati sažetak i izvješće. Za vas priredili Great Source Education Group 31

HUŠK - Hrvatska udruga školskih knjižničara CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANS ustrojavanj e podružnica

HUŠK - Hrvatska udruga školskih knjižničara CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANS ustrojavanj e podružnica suradnja s fakultetima stručno usavršavanje HUŠK-a je članica INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANSHIP promicanje Udruge i rada školskih knjižnica suradnja s MZOŠ 32

HUŠK - Hrvatska udruga školskih knjižničara CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANS www. husk. hr

HUŠK - Hrvatska udruga školskih knjižničara CROATIAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANS www. husk. hr • [email protected] hr Sanja Galic, prof. i dipl. knjiž. – predsjednica HUŠK-a - Osijek • Glavni odbor HUŠK-a čine svi predsjednici regionalnih društava • Danijela Riger-Knez, prof. i dipl. knjiž. – predsjednica Zadarske podružnice HUŠK-a, vjerujem da ćete svi pomoći novoizabranoj predsjednici u kvalitetnom radu Podružnice. 33

36. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Pula, 01. 10. – 04. 10. 2008. • Organizatori:

36. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Pula, 01. 10. – 04. 10. 2008. • Organizatori: HKD-o i Društvo bibliotekara Istre, koje slavi svoju 55. godišnjicu osnutka • Tema 36. skupštine HKD-a: “Usluge i usluge @ hr” Digitalne i virtualne zbirke – Web 2. 0 u knjižnici …Knjižnice kao mjesta za učenje, obrazovanje i znanstveni rad, kao središta tradicionalnih elektroničkih usluga namijenjenima svim dobnim skupinama i korisnicima s posebnim potrebama te kao središta kulturnih događanja, prate razvoj društva znanja. . . 34

36. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Pula, 01. 10. – 04. 10. 2008. • Teme

36. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Pula, 01. 10. – 04. 10. 2008. • Teme plenarnih i posterskih izlaganja: 1. Istraživanje usluga i njihov utjecaj na planiranje i organizaciju u knjižnicama, 2. Razvoj i dostupnost usluga korisnicima u različitim vrstama knjižnica: primjeri dobre prakse, 3. Edukacija korisnika za korištenje knjižničnih usluga: izvori, alati, knjižnica kao mjesto socijalizacije, 4. Dostupnost elektroničkih izvora u knjižnicama: digitalne i virtualne zbirke, e-knjige i e-časopisi, baze podataka, repozitorij. 35

Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency AZOO - Web 2.

Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Teacher Training Agency AZOO - Web 2. 0 - Društveni softver NET GRUPA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA udk. 02 www. knjiznicari. hr Ivana Vladilo, Josip Rihtarić… Repozitorij školskog knjižničarstva je zbirka u koju autori sami pohranjuju svoje radove i opisuju ih metapodacima 36

Digitalne zbirke - temelj izgradnje digitalne knjižnice • Načini organizacije sadržaja digitalnih zbirki. Digitalne

Digitalne zbirke - temelj izgradnje digitalne knjižnice • Načini organizacije sadržaja digitalnih zbirki. Digitalne zbirke kao sredstvo osiguranja mrežnog pristupa informacijama. Usluge digitalnih knjižnica temeljene na sadržajima digitalnih zbirki. • Metapodaci = podaci o podacima. • Ciljevi: Sačuvati izvornu građu Omogućiti lakši pristup građe Dostupnost građe širem broju korisnika Omogućiti istraživanje • Marketing u knjižnicama u digitalnom okruženju. Osobitosti marketinga u knjižnicama u digitalnom okruženju. Internet, nove uloge i nove usluge knjižnica. Misija u digitalnim knjižnicama i korisnik u digitalnim knjižnicama. Razlike marketinga u tradicionalnoj i digitalnoj knjižnici. 37

Semantički web i društveno označivanje • koncept koji je stvorio World Wide Web Consortium

Semantički web i društveno označivanje • koncept koji je stvorio World Wide Web Consortium (W 3 C) • skup organiziranih tehnoloških standarda, proizvoda i informacija povezanih na takav način da mogu biti indeksirane i semantički filtrirane kroz proces obrade na globalnom nivou • omogućava učinkovitije strojno procesiranje informacija na webu dr. sc. Sonja Špiranec 20. Proljetna školskih knjižničara 38

DRUŠTVENO OZNAČIVANJE • proces stvaranja i pohranjivanja popisa internetskih resursa koje korisnici smatraju korisnima

DRUŠTVENO OZNAČIVANJE • proces stvaranja i pohranjivanja popisa internetskih resursa koje korisnici smatraju korisnima • popisi resursa mogu biti dostupni javnosti ili specifičnoj mreži korisnika, tako da drugi korisnici sa sličnim interesima mogu pregledavati pohranjene poveznice Prednosti društvenog označivanja • čitava klasifikacijska struktura, temeljena na oznakama, obavljena je od strane ljudi koji shvaćaju sadržaj resursa, za razliku od računalnih programa koji to pokušavaju odrediti algoritamski • na taj način se omogućuje semantičko klasificiranje oznaka, kakvo je teško pronaći kod suvremenih pretraživača • rangiranje resursa u društvenom označivanju se provodi na temelju broja korisnika koji su označili pojedini resurs Nedostaci društvenog označivanja • nepostojanje standarda za ključne riječi i oznake što dovodi do nejasnoća i pogrešaka prilikom njihovog stvaranja • nepostojanje mogućnosti za definiranje hijerahijskih relacija među oznakama • servisi za društveno označivanje česta su meta zlouporaba, posebice od strane spammera 39

Servisi za društveno označivanje • servisi za društveno označivanje kategoriziraju resurse uporabom neformalno pridruženih,

Servisi za društveno označivanje • servisi za društveno označivanje kategoriziraju resurse uporabom neformalno pridruženih, korisnički definiranih ključnih riječi ili oznaka (taggova) • tako današnji servisi osim razmjene poveznica omogućuju i ocjenjivanje, komentiranje, dodavanje bilješki i recenzija • de. licio. us • cite. Ulike • Bibsonomy 40

Centar za stalno stručno usavršavanje – CSSU Radionice NSK-a / Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Centar za stalno stručno usavršavanje – CSSU Radionice NSK-a / Nacionalne i sveučilišne knjižnice Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb Tel. : 01 6164 037 Fax: 01 6164 365 URL: http: //www. nsk. hr/cssu/ E-mail: [email protected] hr Program 2008. NAJAVA RADIONICA 2008. Npr: IV. 6. Školska knjižnica I: izgradnja i vođenje zbirki, 29. 4. 2008. , NSK, Zagreb II. 2. Visokoškolske i specijalne knjižnice: nužnost prilagođavanja promjenama, 30. 4. 2008. , Sveučilišna knjižnica, Rijeka 41

HKD – http: //www. Skupovi u zemlji Arhiva 36. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Mjesto

HKD – http: //www. Skupovi u zemlji Arhiva 36. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Mjesto održavanja: Pula, 01. 10. 2008 (opširnije) Libraries in the digital age (LIDA) Mjesto održavanja: Dubrovnik, Mljet; Hrvatska, 02. 06. 2008 (opširnije) 8. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 2. festival hrvatskih bibliobusa Mjesto održavanja: Zadar, 25. 04. 2008 (opširnije) Dani mladih knjižničara Mjesto održavanja: Sveučilište u Zadru, 25. 04. 2008 (opširnije) 42

HČD – Hrvatsko čitateljsko društvo URL: http: //www. hcd. hr E-mail: hcd@hcd. hr Cro.

HČD – Hrvatsko čitateljsko društvo URL: http: //www. hcd. hr E-mail: [email protected] hr Cro. RA – Croatian Reading Association “Pismenost budi nadu ne samo u društvo nego i u pojedinca koji teži ispunjenju, sreći i osobnoj koristi od čitanja i pisanja. Pismenost… je puno više od samog učenja kako čitati i pisati… Cilj joj je prenositi… znanje i promicati društveno sudjelovanje. ” UNESCO Institute for Education Kontakt: Sanjica Faletar Tanacković, predsjednica E-mail: [email protected] hr Ana Sudarević, dopredsjednica (školska knjižničarka) E-mail: ana. [email protected] t-com. hr 43

pričigin 2. splitski festival pričanja priča – 29. – 31. svibnja 2008. • MKC

pričigin 2. splitski festival pričanja priča – 29. – 31. svibnja 2008. • MKC – Multimedijalni i kulturni centar u Splitu (Dom omladine) – [email protected] hr • http: //www. pricigin. hr/Index. aspx • Direktor i idejni začetnik Festivala: dr. sc. Petar Filipić ( [email protected] hr ) • Član Organizacijskog odbora: Ana Krželj • Koordinator za OŠ i SŠ: Srećko Listeš, viši savjetnik za hrvatski jezik u AZOO – Podružnica Split ( [email protected] hr ) 44

Stručni skup AZOO-a za voditelje ŽSV-a, mentore i savjetnike te svih Vas • •

Stručni skup AZOO-a za voditelje ŽSV-a, mentore i savjetnike te svih Vas • • Od 24. 9. 2008. (srijeda - večera) do 26. 9. 2008. (petak – ručak) METKOVIĆ Organizator: Ana Krželj, viša savjetnica za školske knjižnice • 1. 2. 3. Teme: Aktivnosti školske knjižnice u korelaciji s glazbom i vizaualnom umjetnošću Repozitorij školskih knjižničara i Web 2. 0 Vanjsko vrednovanje • • Hotel Narona u Metkoviću, i Arheološki muzej Narona u Vidu kod Metkovića • Očekujem sve školske knjižničare Dubrovačko-neretvanske županije • Prijave isključivo e-putem www. azoo. hr 45

Strateški plan AZOO • 1. 2. 3. 4. Stanje Analiza trendova Kompeticija Sadašnje i

Strateški plan AZOO • 1. 2. 3. 4. Stanje Analiza trendova Kompeticija Sadašnje i buduće potrebe klijenata Kapaciteti Preispitivanje zajedničke svrhe i cilja Organizacijske vrijednosti / kultura Resursi (ljudski i materijalni) Vizija (razvoj vizije i misije za budućnost) Definiranje zajedničke svrhe u odnosu na okruženje Definiranje zajednice kojoj organizacija služi Definiranje potreba koje mora zadovoljiti Definiranje metoda kojima se potrebe zadovoljavaju 46

Menadžment školske knjižnice - promicanje knjižnične djelatnosti i usluga CILJ djelovanja knjižničara ZAPAMTITE: 1.

Menadžment školske knjižnice - promicanje knjižnične djelatnosti i usluga CILJ djelovanja knjižničara ZAPAMTITE: 1. 2. Primjena uspješne promocijske strategije moguća je u svakoj knjižnici, ali Ne odjednom i 3. Ne sam knjižničar PROMOCIJA knjižnice I. Zlatno pravilo: TRAŽITE POMOĆ! SVRHA promocije A (awareness) – osvješćivanje uloge i ciljeva I (interest) – zainteresirati za ponudu D (desire) – pobuditi želju za uslugama A (action) – djelovati tako da se knjižnica koristi - Sredstvo za ostvarivanje navedenih ciljeva - Kontinuirani komunikacijski proces razmjene obavijesti, poruka i interakcije knjižnice s okolinom CILJ AIDA-e: Privući pažnju na knjižnicu 47

Menadžment školske knjižnice - promicanje knjižnične djelatnosti i usluga KNJIŽNICA MISIJA / P O

Menadžment školske knjižnice - promicanje knjižnične djelatnosti i usluga KNJIŽNICA MISIJA / P O S L A N S T V O / VIZIJA PREDSTAVLJANJE NOVOG POČETKA IZRADA MARKETINŠKOG PLANA RAZMATRANJE KNJIŽNIČNE P 0 NUDE SWOT I PEST ANALIZA PROMIŠLJANJE O KORISNICIMA IZGRADITE OSOBNOST KNJIŽNICE KORISTITE MEDIJE 48

Individualna SWOT analiza PREDNOSTI NEDOSTACI NA TO SMO PONOSNI! TO JE NAŠA PREDNOST! NA

Individualna SWOT analiza PREDNOSTI NEDOSTACI NA TO SMO PONOSNI! TO JE NAŠA PREDNOST! NA TOME MOŽEMO GRADITI TU IMAMO PROBLEMA. TO NAS OMETA U RADU. MOGUĆNOSTI ZAPREKE, OPASNOSTI, RIZIK TO SU NAŠE MOGUĆNOSTI. TO BISMO TREBALI ISKORISTITI. U TO SE ISPLATI INVESTIRATI. TU MORAMO BITI OPREZNI. SPRIJEČITI MOGUĆU OPASNOST. Koje sve realne okolnosti ugrožavaju i sprječavaju optimalni razvoj školske knjižnice? 49

Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Training Agency Podružnica Split Tolstojeva 32 Split

Agencija za odgoj i obrazovanje Education and Training Agency Podružnica Split Tolstojeva 32 Split 21 000 Tel: ++ 385 (0) 21 340 988 Fax: ++ 385 (0) 21 314 246 ana. [email protected] hr http: //www. azoo. hr 50

Zahvaljujem domaćinima i hvala na pozornosti! ana. krzelj@azoo. hr 51

Zahvaljujem domaćinima i hvala na pozornosti! ana. [email protected] hr 51