ULANGKAJI SENARAI TAJUK BAHASA ARAB 3 1 2

  • Slides: 31
Download presentation

 ـﺍ ـ ULANGKAJI

ـﺍ ـ ULANGKAJI

SENARAI TAJUK BAHASA ARAB 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SENARAI TAJUK BAHASA ARAB 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Masdar Isim Nakirah dan Ma’rifah Mubtada’ dan Khabar Na’at atau sifat Fa’il dan Naib Fa’il Maf’ul Bihi Maf’ul Li ajlih dan maf’ul ma’ahu Isim majrur Kana dan inna wa akhawatuha ‘Atahf, Taukid dan Badal Zharaf Zaman dan Makan Hal, Tamyiz dan Istisna’ Laa Nafiah Li al-Jins Munada ﺭ ﺳﻢ ﺭﺓ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺪﺃ ﻭﺧﺒﺮ ﺓ / ﻋﺖ ﻓﻝ ﻭﻧﺋﺐ ﻓﻝ ﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﻡ ﻣﺭﻭﺭ ﻛ ﻭ ﻭﻫﺎ ﻝ / ﻛﻴﺪ / ﻑ ﻑ ﻣﻥ ﻭ ﻛﻥ ﺍﺳﻧﺀ / ﻣﻴﻴﺰ / ﺣﻝ ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻧﺩﻯ

BAHASA ARAB 3 Minggu Ketiga 1. 2. 3. 4. 5. Kana wa akhawatuha Inna

BAHASA ARAB 3 Minggu Ketiga 1. 2. 3. 4. 5. Kana wa akhawatuha Inna wa akhawatuha ‘Ataf Taukid Badal ﻛ ﻭ ﻭﻫﺎ ﻑ ﻛﻴﺪ ﻝ

* AN-NAWASIKH * PENGENALAN Dalam modul Bahasa Arab 2 yang lalu, para pelajar telah

* AN-NAWASIKH * PENGENALAN Dalam modul Bahasa Arab 2 yang lalu, para pelajar telah diajar mengenai Ayat Kata Nama yang mempunyai Subjek dan Predikat ( ) ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺧﺒﺮ. Kita dibenarkan untuk menambah ke atas Subjek dan Predikat tersebut dengan Kata Kerja dan Huruf NAWASIKH. Dipanggil NAWASIKH kerana ia bertindak menghilangkan peranan Subjek dan Predikat.

AN-NAWASIKH KATA KERJA ﻛ ﻭﻫ KANA WA AKHAWATUHA HURUF ﻭﻫ INNA WA AKHAWATUHA

AN-NAWASIKH KATA KERJA ﻛ ﻭﻫ KANA WA AKHAWATUHA HURUF ﻭﻫ INNA WA AKHAWATUHA

* KANA WA AKHAWATUHA * PENGERTIAN KANA WA AKHAWATUHA juga dikenali sebagai KATA KERJA

* KANA WA AKHAWATUHA * PENGERTIAN KANA WA AKHAWATUHA juga dikenali sebagai KATA KERJA NAWASIKH. Apabila ianya menjadi sebahagian daripada Ayat Kata Nama, subjeknya ( ) ﻣﺒﺘﺪﺃ mestilah berbaris depan dan predikat ( ) ﺧﺒﺮ pula berbaris atas. Subjek ( ) ﻣﺒﺘﺪﺃ menjadi Kata Nama bagi KANA ( ) ﺍﺳﻤﻬﺎ dan predikat ( ) ﺧﺒﺮ pula menjadi Predikat bagi KANA ( ) ﺧﺒﺮﻫﺎ.

SUBJEK & PREDIKAT MUHAMMAD / PEMURAH

SUBJEK & PREDIKAT MUHAMMAD / PEMURAH

KANA WA AKHAWATUHA ﺍ ﻣ ADAPUN / MUHAMMAD / PEMURAH

KANA WA AKHAWATUHA ﺍ ﻣ ADAPUN / MUHAMMAD / PEMURAH

LATIHAN 1 Matlamat dari latihan ini ialah membimbing pelajar untuk menukarkan ayat yang mengandungi

LATIHAN 1 Matlamat dari latihan ini ialah membimbing pelajar untuk menukarkan ayat yang mengandungi Subjek & Predikat, kepada ayat yang mengandungi Kana Wa Akhawatuha.

* INNA WA AKHAWATUHA * PENGERTIAN INNA WA AKHAWATUHA juga dikenali sebagai HURUF NAWASIKH.

* INNA WA AKHAWATUHA * PENGERTIAN INNA WA AKHAWATUHA juga dikenali sebagai HURUF NAWASIKH. Apabila ianya menjadi sebahagian daripada Ayat Kata Nama, subjeknya ( ) ﻣﺒﺘﺪﺃ mestilah berbaris atas dan predikat ( ) ﺧﺒﺮ pula berbaris depan. Subjek ( ) ﻣﺒﺘﺪﺃ menjadi Kata Nama bagi INNA ( ) ﺍﺳﻤﻬﺎ dan predikat ( ) ﺧﺒﺮ pula menjadi Predikat bagi INNA ( ) ﺧﺒﺮﻫﺎ.

KANA WA AKHAWATUHA SUBJEK & PREDIKAT ﺩ ﺍﻷﺗ ﻧ ﻧ ﻧ ﺍﻟ ﺍﻟ ﺻ

KANA WA AKHAWATUHA SUBJEK & PREDIKAT ﺩ ﺍﻷﺗ ﻧ ﻧ ﻧ ﺍﻟ ﺍﻟ ﺻ

SUBJEK & PREDIKAT MUHAMMAD / PEMURAH

SUBJEK & PREDIKAT MUHAMMAD / PEMURAH

INNA WA AKHAWATUHA ﺩ SESUNGGUHNYA / MUHAMMAD / PEMURAH

INNA WA AKHAWATUHA ﺩ SESUNGGUHNYA / MUHAMMAD / PEMURAH

LATIHAN 2 Matlamat dari latihan ini ialah membimbing pelajar untuk menukarkan ayat yang mengandungi

LATIHAN 2 Matlamat dari latihan ini ialah membimbing pelajar untuk menukarkan ayat yang mengandungi Subjek & Predikat, kepada ayat yang mengandungi Inna Wa Akhawatuha.

* ‘ATAF * PENGERTIAN KATA HUBUNG. Kata Hubung digunakan untuk menghubungkan dua perkataan atau

* ‘ATAF * PENGERTIAN KATA HUBUNG. Kata Hubung digunakan untuk menghubungkan dua perkataan atau klausa yang mempunyai fungsi Nahu yang sama bagi tujuan mengarah, memisahkan, menentukan, penambahan, pemilihan, pembetulan dan sebagainya. ﻻ ﺗ

‘ATAF ﻣ MUHAMMAD MAHUKAN KERTAS DAN PEN

‘ATAF ﻣ MUHAMMAD MAHUKAN KERTAS DAN PEN

‘ATAF ﺍﻳ ﺭ؟ ANDA MAHUKAN TEH ATAU JUS ?

‘ATAF ﺍﻳ ﺭ؟ ANDA MAHUKAN TEH ATAU JUS ?

‘ATAF ﻻ ﺍﻳ ﺭ ALI TIDAK MAHUKAN TEH BAHKAN DIA MAHUKAN JUS

‘ATAF ﻻ ﺍﻳ ﺭ ALI TIDAK MAHUKAN TEH BAHKAN DIA MAHUKAN JUS

LATIHAN 3 Matlamat dari latihan ini ialah melatih pelajar mengenal pasti kegunaan Kata Hubung

LATIHAN 3 Matlamat dari latihan ini ialah melatih pelajar mengenal pasti kegunaan Kata Hubung dengan mengisi tempat kosong yang disediakan.

* TAUKID * PENGERTIAN AYAT PENGESAHAN. Ayat atau bentuk pengesahan melibatkan pengulangan sesuatu kata

* TAUKID * PENGERTIAN AYAT PENGESAHAN. Ayat atau bentuk pengesahan melibatkan pengulangan sesuatu kata nama untuk menegaskan mengenai sesuatu perkara. TAUKID boleh terjadi dalam dua bentuk: ﻳ ﺩ ، Atau menggunakan salah satu dari perkataan berikut: ﺫ ﻓ

TAUKID ﺟ ALI SENDIRI TELAH DATANG

TAUKID ﺟ ALI SENDIRI TELAH DATANG

TAUKID ﺍﻱ ، DENGARLAH, DENGARLAH WAHAI ALI

TAUKID ﺍﻱ ، DENGARLAH, DENGARLAH WAHAI ALI

LATIHAN 4 Matlamat dari latihan ini ialah melatih pelajar menggunakan perkataan-perkataan Taukid dalam ayat

LATIHAN 4 Matlamat dari latihan ini ialah melatih pelajar menggunakan perkataan-perkataan Taukid dalam ayat seharian mereka.

* BADAL * PENGERTIAN GANTI. Ayat GANTI menggunakan perkataan-perkataan berikut:

* BADAL * PENGERTIAN GANTI. Ayat GANTI menggunakan perkataan-perkataan berikut:

BADAL ﺯ SAYA TELAH MAKAN ROTI KESEMUANYA

BADAL ﺯ SAYA TELAH MAKAN ROTI KESEMUANYA

BADAL ﺍآ SAYA TELAH MEMBACA AL-QURAN SEBAHAGIANNYA

BADAL ﺍآ SAYA TELAH MEMBACA AL-QURAN SEBAHAGIANNYA

LATIHAN 5 Matlamat dari latihan ini ialah melatih pelajar menggunakan perkataan-perkataan Badal dalam ayat

LATIHAN 5 Matlamat dari latihan ini ialah melatih pelajar menggunakan perkataan-perkataan Badal dalam ayat seharian mereka.