UDSK OKO ZRAK Zmysel ktor umouje ivochom vnma

  • Slides: 10
Download presentation
ĽUDSKÉ OKO

ĽUDSKÉ OKO

ZRAK Zmysel, ktorý umožňuje živočíchom vnímať svetlo rôzne farby, tvary. . . Pre človeka

ZRAK Zmysel, ktorý umožňuje živočíchom vnímať svetlo rôzne farby, tvary. . . Pre človeka je to najdôležitejší zmysel Vnímame ním 80 % všetkých informácií Človek vníma svetlo s vlnovou dĺžkou od 400 do 700 nanometrov

STAVBA OKA

STAVBA OKA

OČNÁ ŠOŠOVKA Dvojvypuklá spojka Index lomu sa od povrchu do vnútra zväčšuje Vzdialenosť od

OČNÁ ŠOŠOVKA Dvojvypuklá spojka Index lomu sa od povrchu do vnútra zväčšuje Vzdialenosť od sietnice je stála. Blízky bod – najbližší bod, ktorý sa zobrazí na sietnici ostro. Ďalšie body bližšie k oku sa zobrazujú neostro Ďaleký bod – pri normálnom oku je ďaleký bod v nekonečne. Konvenčná zraková vzdialenosť – vzdialenosť, v ktorej môžeme pozorovať predmety dlhšie bez únavy (25 cm)

ZDRAVÉ VIDENIE Obraz vzdialených alebo blízkych objektov sa vytvára na sietnici Zaostrovanie - kruhový

ZDRAVÉ VIDENIE Obraz vzdialených alebo blízkych objektov sa vytvára na sietnici Zaostrovanie - kruhový sval napína šošovku, čím sa mení jej zakrivenie, a tým aj optická mohutnosť, tak aby sa vytvoril obraz na sietnici ostrý (http: //www. youtube. com/watch? v=h. MHKJF 31 l. Bg)

KRÁTKOZRAKOSŤ (MYOPIA) Očná vada, pri ktorej sa lúče svetla zbiehajú pred sietnicou a tak

KRÁTKOZRAKOSŤ (MYOPIA) Očná vada, pri ktorej sa lúče svetla zbiehajú pred sietnicou a tak sa na sietnici nevytvára ostrý obraz Zlá viditeľnosť na vzdialené predmety Opravuje sa šošoukou – rozptylkou

ĎALEKOZRAKOSŤ (HYPERMETROPIA) Očná vada, pri ktorej sa lúče svetla zbiehajú až za sietnicou a

ĎALEKOZRAKOSŤ (HYPERMETROPIA) Očná vada, pri ktorej sa lúče svetla zbiehajú až za sietnicou a tak sa na sietnici nevytvára ostrý obraz Zlá viditeľnosť na blízke predmety Korekcia šošoukou – spojkou

ASTIGMATIZMUS Očná vada, pri ktorej človek nevidí ostro nielen na blízko, ale aj do

ASTIGMATIZMUS Očná vada, pri ktorej človek nevidí ostro nielen na blízko, ale aj do diaľky Spôsobuje skresľovanie obrazu. Môže byť kombinovaný aj s ďalšími chybami videnia Príčinou býva najčastejšie chybné zakrivenie rohovky Korekcia - tórické (cylindrické) šošovky, ktorých zakrivenie kompenzuje nerovnaké zakrivenie rohovky - dioptrická hodnota šošoviek nie je po celej ploche rovnaká

ZDROJE http: //cs. wikipedia. org/wiki/Zrak http: //www. optikanova. sk/index. php/poruchy-zraku http: //www. oskole. sk/?

ZDROJE http: //cs. wikipedia. org/wiki/Zrak http: //www. optikanova. sk/index. php/poruchy-zraku http: //www. oskole. sk/? id_cat=3&clanok=6374

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ JURAJ OLEJŇÁK 3. A

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ JURAJ OLEJŇÁK 3. A