UDRUGA ZA POMO OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM IBENSKOKNINSKE

  • Slides: 22
Download presentation
 UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Europska unija Ulaganje u

UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 • Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ˝Kamenčići˝ registrirana je 1997. g.

• Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ˝Kamenčići˝ registrirana je 1997. g. na području Šibensko-kninske županije. • Od 2003. g vodstvo Udruge preuzimaju roditelji i tada započinju promjene u Udruzi te ona postaje aktivan, poslovni, neprofitni subjekt koji zapošljava 5 - 15 djelatnika uz angažiranje honorarnih suradnika i volontera. Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

Udruga broji 52 nominalna člana od kojih je 24 uključeno u kreativne radionice i

Udruga broji 52 nominalna člana od kojih je 24 uključeno u kreativne radionice i radno rehabilitacijske programe Udruge. Članovi Udruge su djeca i mladi s MR (nominalni članovi) te njihovi roditelji. Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 VIZIJA § društvo jednakih mogućnosti Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala

VIZIJA § društvo jednakih mogućnosti Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski

Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 MISIJA § Omogućiti ravnopravno sudjelovanje u zajednici i kvalitetne uvjete života za djecu

MISIJA § Omogućiti ravnopravno sudjelovanje u zajednici i kvalitetne uvjete života za djecu i osobe s mentalnom retardacijom Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Ciljevi osnivanja udruge • 1. okupljanje roditelja djece s MR , građana i

Ciljevi osnivanja udruge • 1. okupljanje roditelja djece s MR , građana i stručnih osoba u svrhu dobrovoljnog rada u korist osoba s MR; • 2. razvijanje oblika pomoći i samopomoći; • 3. izučavanje i praćenje oblika rehabilitacije te unaprjeđivanje oblika zbrinjavanja osoba s MR; • 4. informiranje roditelja i drugih članova obitelji MR osoba o pravima i mogućnostima zbrinjavanja; Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 • 5. predlaganje mjere i propisa iz područja zaštite i rehabilitacije MR osoba;

• 5. predlaganje mjere i propisa iz područja zaštite i rehabilitacije MR osoba; • 6. pokretanje osnivanja potrebitih ustanova i oblika skrbi za osobe s MR kao i pomoći njihovim obiteljima; • 7. pomoć MR osobama i njihovim obiteljima u ostvarivanju preventive, liječenja, rehabilitacije i zaštite; • 8. okupljanje i organiziranje roditelja radi uspostavljanja izvaninstitucionalnih oblika zbrinjavanja i korištenja slobodnog vremena osoba s MR; • 9. provođenje i drugih dogovorenih zadataka koje joj zakon ili Savez kao koordinator pojedinih projekata odrede. Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

Svrha i programsko područje djelovanja udruge • Svrha djelovanja - unaprjeđivanje kvalitete življenja osoba

Svrha i programsko područje djelovanja udruge • Svrha djelovanja - unaprjeđivanje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji • Programsko područje djelovanja - socijalne usluge koje se odnose na prevenciju institucionalizacije, omogućavanje poludnevnog zbrinjavanja osoba s MR te pomoć obiteljima u skrbljenju o svom o tuđoj pomoći ovisnom članu. Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

Strateški i specifični ciljevi 2013 – 2015 1. Poboljšati kvalitetu života djece i osoba

Strateški i specifični ciljevi 2013 – 2015 1. Poboljšati kvalitetu života djece i osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji na području Šibensko-kninske županije. 2. Prevencija institucionalizacije i stvaranje uvjeta za vraćanje u obitelj djece i osoba s MR koji su smješteni u institucije. 3. Osigurati održivost udruge s jasnom vizijom razvoja programa socijalnog poduzetništva Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Vrste i sadržaj usluga koje nudimo Usluga poludnevnog boravka: • prijevoz korisnika kombi

Vrste i sadržaj usluga koje nudimo Usluga poludnevnog boravka: • prijevoz korisnika kombi vozilom Udruge • prihvat korisnika, skrb • provođenje radno rehabilitacijskih sadržaja u grupi • provođenje individualnih radno rehabilitacijskih aktivnosti • provođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti • usluge socijalne radnice i medicinske sestre Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Usluge terenskih obilazaka: • radnog rehabilitatora • njegovateljice • medicinske sestre • socijalne

Usluge terenskih obilazaka: • radnog rehabilitatora • njegovateljice • medicinske sestre • socijalne radnice • prijevoz mobilnog tima kombi vozilom Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Neki od provedenih projekata udruge. . Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je

Neki od provedenih projekata udruge. . Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Program: “Podizanje kvalitete življenja osoba s MR i njihovih obitelji kroz pružanje mreže

Program: “Podizanje kvalitete življenja osoba s MR i njihovih obitelji kroz pružanje mreže usluga” (2010. -2013. ) Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 “Ja znam da mogu, a da li to znaš i ti? ” Europska

“Ja znam da mogu, a da li to znaš i ti? ” Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski

Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Kroz projekte i programe koje udruga provodi pružaju se usluge: § § mobilnog

Kroz projekte i programe koje udruga provodi pružaju se usluge: § § mobilnog tima za podršku obiteljima koje imaju za člana osobu s MR težeg općeg zdravstvenog stanja putem mobilnog tima poludnevni boravak za osobe s MR koje nisu smještene u instituciji asistencija u nastavi za učenike s teškoćama izvaninstitucijsko informatičko obrazovanje za učenike s teškoćama koji u svom nastavnom programu nemaju taj predmet Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Promotivne aktivnosti udruge organiziranje različitih manifestacija i humanitarnih akcija: -likovne kolonije na Zlarinu

Promotivne aktivnosti udruge organiziranje različitih manifestacija i humanitarnih akcija: -likovne kolonije na Zlarinu i u Šibeniku -prodajne izložbe u Šibeniku -tradicionalni koncert ¨Za njihov osmijeh¨, prodajni štandovi promidžbene aktivnosti Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

tradicionalni koncert “Za njihov osmijeh” Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska

tradicionalni koncert “Za njihov osmijeh” Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Galerijski prostor u Šibeniku Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska

Galerijski prostor u Šibeniku Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski

Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”

 Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski

Europska unija Ulaganje u budućnost Projekt je sufinancirala Europska unija iz fonda „Europski socijalni fond”