UDRITELN ROZVOJ TBY ZPRACOVN A SPOTEBY ROPY Stedn

  • Slides: 16
Download presentation
UDRŽITELNÝ ROZVOJ TĚŽBY, ZPRACOVÁNÍ A SPOTŘEBY ROPY Střední škola EDUCHEM, a. s. Okružní 128,

UDRŽITELNÝ ROZVOJ TĚŽBY, ZPRACOVÁNÍ A SPOTŘEBY ROPY Střední škola EDUCHEM, a. s. Okružní 128, 435 13 Meziboří Autor: Jaroslav Duppal Vyučující: Ing. Petra Knittlová 11. 9. 2012

OBSAH Ropa Těžba ropy Výskyt Metody Budoucnost Prognózy Země těžící nejvíc ropy Zpracování ropy

OBSAH Ropa Těžba ropy Výskyt Metody Budoucnost Prognózy Země těžící nejvíc ropy Zpracování ropy Frakční destilace Schéma frakční destilace Štěpné procesy Význam ropy Výrobky ropy

OBSAH ROPA = zemní olej, černé zlato, (surová) nafta hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina

OBSAH ROPA = zemní olej, černé zlato, (surová) nafta hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů základní surovina petrochemického průmyslu 1% 1%4% neobnovitelný zdroj energie 11% 83% Kyslík Dusík Síra Vodík Uhlík SLOŽENÍ ROPY

OBSAH TĚŽBA ROPY - VÝSKYT ĚŽ ROPNÁ V nachází se ve svrchních vrstvách zemské

OBSAH TĚŽBA ROPY - VÝSKYT ĚŽ ROPNÁ V nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry – nejčastěji v oblasti kontinentálních šelfů. naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. vyskytuje se společně se zemním plynem (zajišťuje potřebný tlak pro vyvěrání ropy)

OBSAH TĚŽBA ROPYSchéma - METODY těžební A. Primární věže 1 - motor – samovolné

OBSAH TĚŽBA ROPYSchéma - METODY těžební A. Primární věže 1 - motor – samovolné vytékání (cca 20 % ropy na nalezišti) 2 - protiváha – tlak zemního plynu klesne → ropa se čerpá pomocí (závaží) pump nebo vodní injektáže udržují podzemní tlak (25 3 - kyvadlová hlava – 35 % ropy) 4 - ropovod C. Terciární 5 - ústí vrtu – nelze již využít sekundární → sníží se viskozita zbývající ropy (injektáží horké vodní páry); někdy se 6 čerpadlo ropa zahřívá zapálením části ložiska (5 – 15 % ropy) 7 - ropné písky Celková vytěžitelnost naleziště se pohybuje od 5 % B. Sekundární (těžká ropa) do 80 % (lehká ropa).

OBSAH TĚŽBA ROPY - BUDOUCNOST HUBBERTOVA TEORIE ROPNÉHO VRCHOLU = teorie zabývající se dlouhodobými

OBSAH TĚŽBA ROPY - BUDOUCNOST HUBBERTOVA TEORIE ROPNÉHO VRCHOLU = teorie zabývající se dlouhodobými předpověďmi spotřeby a vyčerpání ropy zdroje ropy jsou neobnovitelné, musí úroveň těžby ropy nevyhnutelně dosáhnout svého vrcholu a poté začít klesat (viz. Hubbertova křivka) USA dosáhlo ropného vrcholu v roce 1971 (1973 – ropná krize) a od té doby těžba klesá; vrcholu dále dosáhly např. oblasti Severního moře, Čína a Mexiko z nejrůznějších důvodů je těžké předpovědět, kdy nastane vrchol těžby (např. z důvodu nedostatečného zmapování světových ropných rezerv), podle některých je aplikace teorie na svět jako celek neproveditelná kvůli složitým HUBBERTOVA KŘIVKA

OBSAH TĚŽBA ROPY - PROGNÓZY Pokles křivky objemu nových nalezišť Zmenšující se objem těžené

OBSAH TĚŽBA ROPY - PROGNÓZY Pokles křivky objemu nových nalezišť Zmenšující se objem těžené ropy Těžba ropy na méně dostupných místech Zvyšující se náklady těžby Narůstající spotřeba ropy Pokles projektů, které měly začít těžit ropu NÁRŮST CENY ROPY A SNIŽOVÁNÍ SVĚTOVÉHO OBJEMU

OBSAH TOP 20 ZEMÍ DLE TĚŽBY ROPY 10120000 9764000 9056000 Rusko Saudská Arábie USA

OBSAH TOP 20 ZEMÍ DLE TĚŽBY ROPY 10120000 9764000 9056000 Rusko Saudská Arábie USA 4273000 4172000 3483000 3001000 2746000 2494000 2472000 2399000 2350000 2125000 1790000 1502000 1213000 1023000 878700 763600 Čína Irán Kanada Mexiko Brazílie Kuvajt Venezuela Irák Norsko Alžírsko Libye Británie Katar Indonésie Indie Argentina 0 2000000 4000000 6000000 Barely denně 8000000 10000000 12000000

OBSAH FRAKČNÍ DESTILACE = rektifikace - proces, při kterém se oddělují ze směsi její

OBSAH FRAKČNÍ DESTILACE = rektifikace - proces, při kterém se oddělují ze směsi její složky (frakce) → oddělování chemických látek podle bodu varu zahříváním na teploty, při kterých se jednotlivé frakce vypařují probíhá ve velkých svislých válcích (destilační nebo frakcionační věže; destilační kolony), které mají výstupy kapaliny v potřebných intervalech podél kolony, což umožňuje odběr frakcí s různým bodem varu FRAKCIONAČNÍ VĚŽ

OBSAH různé frakce kondenzují v různých patrech destilační kolony dochází k jejich ochlazování páry

OBSAH různé frakce kondenzují v různých patrech destilační kolony dochází k jejich ochlazování páry ropy stoupají do horních pater surová ropa se zahřeje na teplotu 350°C směs plynných uhlovodíků (propan a butan) jsou jímány až na samém vrcholu kolony. benzin kondenzuje při 70°C střední frakce (190 – 320 °) = např. petrolej, parafin, motorové a topné oleje nafta kondenzuje při 140°C těžké frakce = mazací oleje a asfalt (nad 350°C).

OBSAH ŠTĚPNÉ PROCESY = výrobní postupy založené na tepelném štěpení surovin na požadované produkty

OBSAH ŠTĚPNÉ PROCESY = výrobní postupy založené na tepelném štěpení surovin na požadované produkty jsou doprovázeny vznikem vedlejších látek NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ METODY DEHYDROGENACE eliminaci atomu vodík u z organické látky KRAKOVÁNÍ tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s kratším řetězcem PYROLÝZA termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií obsahujících kyslík

VÝZNAM ROPY OBSAH základní palivo pro dopravu surovina pro výrobu plastů výroba některých léků,

VÝZNAM ROPY OBSAH základní palivo pro dopravu surovina pro výrobu plastů výroba některých léků, hnojiv a pesticidů chudší země používají ropné produkty k výrobě elektřiny (asi 7 % celkové světové produkce) 95% veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy 95% dopravy zprostředkovávají ropné deriváty 95% veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu 1 kalorie běžně vyráběných potravin = 10 kalorií z ropy výroba jednoho typického počítače = ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti

OBSAH VÝROBKY ROPY Motorová paliva uhlovodíková paliva fosilního nebo jiného původu používaná pro pohon

OBSAH VÝROBKY ROPY Motorová paliva uhlovodíková paliva fosilního nebo jiného původu používaná pro pohon dopravních prostředků automobilové benziny, motorová nafta, letecký petrolej, zkapalněné ropné plyny, ethanol 85, ethanol 95, směsná nafta 30, bionafta Topné oleje fosilního nebo jiného původu používané pro výrobu energie plynové oleje pro topení, topné oleje nízkosirné (obsah síry max. 1 %), topné oleje vysokosirné (obsah síry více jak 1 %)

OBSAH VÝROBKY ROPY Maziva uhlovodíky určené pro mazání dopravních prostředků, strojů a zařízení a

OBSAH VÝROBKY ROPY Maziva uhlovodíky určené pro mazání dopravních prostředků, strojů a zařízení a používaná ve výrobě kaučuků a plastů motorové oleje, převodové oleje, průmyslové oleje plastická maziva, technologické oleje Pevné uhlovodíky určené pro stavební a jiný průmysl asfalty, asfaltové výrobky, parafíny a cerezíny

ODKAZY http: //cs. wikipedia. org/wiki/Ropa http: //fc 06. deviantart. net/fs 71/f/2011/009/b/a/abstract_beauty_by_gephoria-d 36 th 6

ODKAZY http: //cs. wikipedia. org/wiki/Ropa http: //fc 06. deviantart. net/fs 71/f/2011/009/b/a/abstract_beauty_by_gephoria-d 36 th 6 b. jpg http: //mecipg. files. wordpress. com/2010/09/oil_planet_wallpaper_by_xgambit 3567. jpg? w=300&h=187 http: //www. globalfirepower. com/oil-production-by-country. asp http: //www. trumanlibrary. org/photographs/97 -494. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/a 2/Hubbert-curve. png http: //cs. wikipedia. org/wiki/Frak%C 4%8 Dn%C 3%AD_destilace http: //cs. wikipedia. org/wiki/Pyrol%C 3%BDza http: //cs. wikipedia. org/wiki/Krakov%C 3%A 1 n%C 3%AD http: //cs. wikipedia. org/wiki/Dehydrogenace http: //leccos. com/index. php/clanky/stepne-procesy-v-chemicke-vyrobe http: //www. cappo. cz/ropne-vyrobky/ http: //www. autaveskole. cz/paliva http: //nd 01. jxs. cz/752/004/b 3 b 6697358_16395295_o 2. jpg http: //www. banthebottle. net/wp-content/uploads/2012/06/plastic-bottles 2. jpg http: //iagserver. org/wp-content/uploads/2012/04/033 -weight-loss-pills. jpg http: //superaction. com/store/images/P/gas. Can. CS 2. jpg http: //www. bionomicfuel. com/wp-content/home-heating-oil-reserve 0. jpg http: //equalitynews. files. wordpress. com/2012/01/oil-industryinfluence. jpghttp: //batteryoperatedcandlelights. com/__oneclick_uploads/2009/02/colorvotive-008. jpg http: //www. earthlyissues. com/images/oil. jpg

DĚKUJI ZA POZORNOST

DĚKUJI ZA POZORNOST