Uczciwa konkurencja Konkurencja Relacje z konkurentami idea Zdobywanie

  • Slides: 23
Download presentation
Uczciwa konkurencja

Uczciwa konkurencja

Konkurencja

Konkurencja

Relacje z konkurentami - ideał • Zdobywanie klientów znakomitą ofertą handlową • Bez podważania

Relacje z konkurentami - ideał • Zdobywanie klientów znakomitą ofertą handlową • Bez podważania wiarygodności konkurentów • Legalne informacje o konkurencji wykorzystywane wewnętrznie • Nie ma wymiany informacji z konkurencją odnośnie cen lub udziału w rynku • Szanowanie pierwszeństwa i autorstwa produktów i znaków towarowych • Bez wykorzystywania trudności konkurentów • Na rynkach o dużej barierze wejścia – w najdalszym punkcie szeregu, gdy nisza niewypełniona • Lokalizacja: duży daleko, mały blisko, ekskluzywny w centrum By Grzegorz Myśliwiec

do postawienia zarzutu nieuczciwej konkurencji jest zagrożenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy lub konsumenta. O

do postawienia zarzutu nieuczciwej konkurencji jest zagrożenie lub naruszenie interesu przedsiębiorcy lub konsumenta. O naruszeniu interesu przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego, podjętego przez innego przedsiębiorcę, nastąpi pogorszenie możliwości zakupu lub zbytu potrzebnych mu lub zbywanych przez niego dóbr lub usług.

Patologie konkurencji • Zwalczanie konkurencji metodami kryminalnymi (przemoc, spisek - podsłuch, kradzież rynku, marki,

Patologie konkurencji • Zwalczanie konkurencji metodami kryminalnymi (przemoc, spisek - podsłuch, kradzież rynku, marki, podrabianie, podszywanie się) • Zmowa branżowa, zmowa cenowa • Sztuczna konkurencja (kontroferta bez zaproszenia) • Dumping (płytki i głęboki, ofensywny i defensywny) • Promocja czy dumping?

Hot dog w IKEA za 1 zł – dumping? • Byłem w Poznaniu w

Hot dog w IKEA za 1 zł – dumping? • Byłem w Poznaniu w takiej Ikei i stwierdziłem że to świetny pomysł, masz tylko małą bułkę i parówkę plus ketchup jeśli chcesz. Zjesz sobie dwa - trzy a najesz się bardziej niż pączkami.

Konkurencja KFC ostatnio agresywnie walczy o klienta - przede wszystkim obniżkami cen w menu.

Konkurencja KFC ostatnio agresywnie walczy o klienta - przede wszystkim obniżkami cen w menu. Kilka tygodni temu sieć proponowała kubełek frytek w cenie 3, 5 zł. Teraz klienci mogą kupić minitwistera z kawałkami kurczaka za 3 zł. Skąd taka strategia? -

Konkurencja - To walka cenowa z Mc. Donald's. Chodzi o to, by przyciągnąć klientów

Konkurencja - To walka cenowa z Mc. Donald's. Chodzi o to, by przyciągnąć klientów niezamożnych, którzy poza minitwisterem za 3 zł może dokupią coś jeszcze. Poza tym skoro IKEA zarabia na hot dogach za 1 zł, to KFC na produktach w promocji też zarabia, ale oczywiście co do wartości mniej niż przy normalnych cenach - mówi Jarosław Frątczak, analityk PMR.

18 mln kar od UOKi. K za ustawianie przetargów w górnictwie Ustawianie wyników przetargów,

18 mln kar od UOKi. K za ustawianie przetargów w górnictwie Ustawianie wyników przetargów, zmowa cenowa i podział rynku - to praktyki stosowane przez trzy spółki zajmujące się dostawą produktów dla górnictwa. W efekcie kopalnie musiały płacić dwukrotnie wyższe ceny za te towary. Prezes UOKi. K nałożyła na uczestników porozumienia - Minova Ekochem, A. Weber i Schaum-Chemie Mikołów kary o łącznej wysokości ponad 18 mln zł. • Prawo antymonopolowe zakazuje zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Należą do nich m. in. zmowy cenowe, • przetargowe, • podział rynku. •

Niedozwolone porozumienie dotyczyło • przetargów organizowanych przez kopalnie i spółki węglowe na dostawy klejów

Niedozwolone porozumienie dotyczyło • przetargów organizowanych przez kopalnie i spółki węglowe na dostawy klejów poliuretanowych oraz pian fenolowych i mocznikowych. • Są to produkty używane w celu zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego pod ziemią, m. in. izolacji chodników przyścianowych, wypełniania pustek za obudową wyrobisk, konsolidacji górotworu, wypełniania szczelin i izolacji przecięcia pokładów wyrobiskami korytarzowymi. Ich sprzedaż odbywa się przede wszystkim poprzez przetargi organizowane przez kopalnie i spółki węglowe.

Zmowa przetargowa i cenowa • Przetargi ogłaszane przez spółki węglowe dzielone były przez nie

Zmowa przetargowa i cenowa • Przetargi ogłaszane przez spółki węglowe dzielone były przez nie na poszczególne zadania. Uczestnicy zmowy ustalali, który z nich otrzyma zamówienie oraz ceny jakie zaoferują. Przedsiębiorca wytypowany jako zwycięzca składał najtańszą ofertę, natomiast pozostali żądali za swoje usługi wyższej ceny tak, aby zachować pozory uczciwej rywalizacji, bądź w ogóle nie ubiegali się o kontrakt z kopalnią. Ustalone wspólnie stawki za kleje i pianki były na tyle wysokie, że spółki nie przeprowadzały ich kalkulacji, a także nie musiały brać pod uwagę wysokości cen surowców do ich produkcji.

Podział rynku • Ustalając zwycięzców poszczególnych przetargów przedsiębiorcy mieli na celu zachowanie swoich dotychczasowych

Podział rynku • Ustalając zwycięzców poszczególnych przetargów przedsiębiorcy mieli na celu zachowanie swoich dotychczasowych udziałów rynkowych. W przypadku klejów poliuretanowych spółce Minova Ekochem przysługiwało, jak zeznał świadek, początkowo ok. 50 -60 proc. dostaw, a później ok. 48 proc. (ten podział nie dotyczył zamówień dla kopalni LW Bogdanka, która w całości miała być obsługiwana przez Minova Ekochem), natomiast pozostali uczestnicy zmowy mieli mieć równy udział w rynku. Jeżeli chodzi o pianki fenolowe, to ok. 60 proc. zamówień miało przypaść spółce A. Weber, a pozostała część Minova. Schaum Chemie miała być natomiast liderem w sprzedaży pianek mocznikowych - spółce przydzielono ok. 50 proc. rynku, podczas gdy innym kartelistom - po ok. 25 proc.

PKB i czarna strefa • 0, 79 proc. PKB- tyle warta była czarna strefa

PKB i czarna strefa • 0, 79 proc. PKB- tyle warta była czarna strefa w Polsce w zeszłym roku. To ponad 13 mld zł, czyli mniej więcej tyle, ile co roku wydajemy z budżetu na szkolnictwo wyższe. • W Polsce najmocniej stojącą gałęzią czarnej strefy jest narkobiznes - w zeszłym roku wart był prawie 10 mld zł. Na 2, 5 mld zł oszacowano przemyt papierosów, zaś działalność sutenerska (prostytucja nie jest zabroniona) warta była w 2013 roku 657 mln zł.

Pkb i szara strefa • GUS - według naszego urzędu w 2012 roku rozmiar

Pkb i szara strefa • GUS - według naszego urzędu w 2012 roku rozmiar gospodarki cienia sięgał 14, 5 proc. Nieco wyższe szacunki ma IBn. GR, ale na przykład Bank Światowy ocenia, że szara strefa w naszym kraju sięga 400 mld zł. , czyli niemal jednej czwartej naszego PKB.

Branże szarej strefy • W różnych branżach wielkość naszej szarej strefy jest różna. Na

Branże szarej strefy • W różnych branżach wielkość naszej szarej strefy jest różna. Na rynku wyrobów tytoniowych szacowana jest na 12, 9 mld sztuk papierosów rocznie, co daje 25 proc. całkowitej konsumpcji w Polsce. Na rynku wyrobów spirytusowych: 20 mln litrów 100 -proc. alkoholu, co przekłada się na 50 mln litrów wódki i 1, 5 mld zł rocznie strat dla budżetu. Na 30 proc. szacowana jest szara strefa na rynku turystycznym. Z kolei na rynku paliwowym to ok. 10 proc. obrotu. • Najgorzej jest na rynku bukmacherskim. Szacunkowa wartość obrotów rynku internetowych gier losowych w Polsce sięgnęła 4, 9 mld zł. Tylko 9 proc. z tego przypada na cztery zarejestrowane u nas, legalnie działające firmy.

Przetarg na piłki siatkowe dla szkół – liczba paneli określona w specyfikacji przetargowej …

Przetarg na piłki siatkowe dla szkół – liczba paneli określona w specyfikacji przetargowej …

Konkurs – Polski Cement w Architekturze • • 13 grudnia 2008 r. w siedzibie

Konkurs – Polski Cement w Architekturze • • 13 grudnia 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SARP w Warszawie, odbył się finał XII edycji Konkursu ? Polski Cement w Architekturze" na najlepszą realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2007 r. Jury XII edycji Konkursu Polski Cement w Architekturze" w składzie: . arch. Grzegorz Chodkowski - przewodniczący, Wiceprezes SARP. inż. Jan Deja - dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu. arch. Paweł Grodzicki - SARP O/Warszawa. arch. Andrzej Owczarek - SARP O/Łódź. arch. Stanisław Stefanowicz - SARP O/Warszawa

Kartel • • UOKi. K ustalił, że producenci cementu co najmniej od 1998 r.

Kartel • • UOKi. K ustalił, że producenci cementu co najmniej od 1998 r. dzielili rynek, ustalając dopuszczalne udziały poszczególnych graczy oraz ceny minimalne cementu, wysokość podwyżek, terminy i kolejność ich wprowadzania. W tym celu wymienili między sobą informacje poufne - m. in. o wielkość sprzedaży. Według Urzędu siedem firm przez 11 lat dzieliło rynek i ustalało ceny. Są to spółki zajmujące się produkcją i sprzedażą cementu - Lafarge Cement, Górażdże Cement, Grupa Ożarów, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska oraz Cementownie Warta i Odra. Łączny udział tych producentów w polskim rynku wynosi niemal 100 proc.

Kartel • Dwóch uczestników nielegalnego porozumienia Lafarge Cement i Górażdże Cement - zdecydowało się

Kartel • Dwóch uczestników nielegalnego porozumienia Lafarge Cement i Górażdże Cement - zdecydowało się na współpracę z Urzędem i dostarczyło mu dowodów na istnienie kartelu. Dlatego UOKi. K nie ukarał pierwszego z nich, a na drugiego nałożył karę w wysokości 5 proc. przychodu. • W 1996 roku Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię promocyjną pod hasłem "Polski Cement" - program inicjowania i wspierania działań, których celem jest promowanie dobrych i funkcjonalnych rozwiązań w budownictwie z zastosowaniem technologii betonowych. Inicjując kampanię powołano Spółkę "Polski Cement", która prowadzi działalność promocyjno-informacyjną poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, publikację specjalistycznych materiałów informacyjnych oraz bieżące doradztwo technologiczne.

GRUPY CEMENTOWE • • • • • Lafarge: Cementownia Małogoszcz Cementownia Kujawy Heidelberg. Cement:

GRUPY CEMENTOWE • • • • • Lafarge: Cementownia Małogoszcz Cementownia Kujawy Heidelberg. Cement: Cementownia Górażdże Cementownia Strzelce Opolskie CRH: Cementownia Ożarów Cementownia Rejowie Dyckerhoff: Cementownia Nowiny Cementownia Saturn - przemiałownie Fabryka Cementu Wysoka - przemiałownie RMC: Cementownia Chełm Cementownia Rudniki Cemcon - przemiałownia • • • • Polen Cement: KCW Warta Miebach: Cementownia Odra Klösters: Klösters - przemiałownie Ekocem - przemiałownie Rumeli: Cementownia Nowa Huta Holcim: Cementownia Wejherowo - producent cementu białego Mapei: Górka Cement - producent cementu glinowego

Etyka negocjacji • • • • Poziom 0 - zasada prawdomówności i stosowności informowania

Etyka negocjacji • • • • Poziom 0 - zasada prawdomówności i stosowności informowania Poziom I Maskowanie pozycji negocjacyjnej Musimy zdążyć do kwietnia (faktycznie do maja) Opłacalna cena sprzedaży tony miedzi to 1500 $ (faktycznie 1300) Nasz budżet na akcję promocyjną wynosi 15000 Poziom II Manipulowanie własną przyszłością (blefowanie co do kierunku, intensywności swoich działań) Od przyszłego tygodnia podnosimy cenę Jeśli pan nie kupi tego, to idę/sprzedam konkurencji Poziom III Manipulowanie przyszłością partnera (sugerowanie większego zakresu świadczeń, półprawdy) Zapewniamy naszym klientom bezpłatny serwis, zapewniamy holowanie powypadkowe Nie mamy w dziale rtv żadnych zwrotów Za miesiąc może pan nie dostać tych części… Poziom IV Fałszowanie faktów (oszustwo) Mamy wysoką płynność finansową Nie mieliśmy żadnych reklamacji na ten sprzęt By Grzegorz Myśliwiec