Typologie osob digitln vylouench a osob ohroench digitlnm

  • Slides: 28
Download presentation
Typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR Segmentace na datech

Typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR Segmentace na datech MML-TGI Lea Michalová

OBSAH • Důvody pro tvorbu segmentace • Vymezení segmentace a definice digitálního vyloučení •

OBSAH • Důvody pro tvorbu segmentace • Vymezení segmentace a definice digitálního vyloučení • Segmenty digitálního vyloučení • Digitálně vyloučení • Ohrožení digitálním vyloučením • Pozice segmentů na postojových mapách

Proč dělat typologii?

Proč dělat typologii?

Užívání internetu V roce 2017 použilo alespoň jednou v posledních 3 měsících internet 80

Užívání internetu V roce 2017 použilo alespoň jednou v posledních 3 měsících internet 80 % lidí, denně 63 %. rozdíly podle základních socioekonomických znaků (pohlaví, věk, vzdělání) Uživatelé osobního počítače a internetu (alespoň jednou v posledních 3 m) ve věku 16 a více let v ČR 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 uživatelé osobního počítače Uživatelé intetnetu Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

Znalosti a zkušenosti Úroveň znalostí práce s počítačem 7 11 18 20 Základní činnosti

Znalosti a zkušenosti Úroveň znalostí práce s počítačem 7 11 18 20 Základní činnosti využívání internetu vyhledává info o zboží / službách 68 čte zprávy na internetu 67 používá internetové bankovnictví 44 žádné - neumím vůbec s počítačem pracovat částečné - něco málo umím střední znalosti - umím takové ty běžné věci dobré znalosti - hodně toho umím velmi dobré znalosti - profesionální uživatel Zdroj: MML-TGI 2017 -2018 52 48 vyhledává info o zdraví Jednotlivci v ČR komunikující s úřady přes internet stáhnutí nebo vytisknutí formuláře Vyplnění a online odeslání formuláře Zdroj: ČSÚ, 2017 15 11

Otázky Kdo je v ČR ohrožený digitálním vyloučením? Co je to digitální vyloučení? Kdo

Otázky Kdo je v ČR ohrožený digitálním vyloučením? Co je to digitální vyloučení? Kdo je v ČR digitálně vyloučený? Lze tyto osoby identifikovat a pojmenovat? Na základě čeho je lze segmentovat do skupin a v populaci vyhledat? Jaká je jejich motivace? Otevřenost? Jaký mají životní styl? Kde bydlí? Jak se k nim dostat? Prostřednictvím jakých medií na ně zacílit? Co jim brání k užívání internetu?

Definice digitálního vyloučení a jeho vývoj v letech 2008 – 2017 MML-TGI

Definice digitálního vyloučení a jeho vývoj v letech 2008 – 2017 MML-TGI

MML-TGI Popis mediálního a spotřebního chování, hodnot a životního stylu • • spotřeba 300

MML-TGI Popis mediálního a spotřebního chování, hodnot a životního stylu • • spotřeba 300 druhů výrobků a služeb 3 000 značek MEDIAN Britská licence (od 1996) Kantar Media Group – TGI (Target Group Index) Realizováno v dalších 70 zemích na světě

Metodika Cílová skupina Metoda dotazování Česká republika věk 12– 79 let 15 000 respondentů

Metodika Cílová skupina Metoda dotazování Česká republika věk 12– 79 let 15 000 respondentů ročně • Sběr dat celoročně kontinuálně • Pro výzkum je osloven vždy jen jeden člen domácnosti • Kvótní předpis výběru respondenta Osobní rozhovor v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku (on-line nebo papírový dotazník)

Definice slovník MML Vyloučení Ohrožení vyloučením Osoba, která nemá z různých příčin možnost používat

Definice slovník MML Vyloučení Ohrožení vyloučením Osoba, která nemá z různých příčin možnost používat digitální technologie a služby, a tím není začleněna do moderní společnosti. Osoba, které z různých důvodů hrozí, že v blízké budoucnosti nebude schopna používat digitální technologie. - nepoužili v posledním roce internet - neumí pracovat s počítačem - nepoužívá internet k informačním činnostem (zprávy, zdraví, informace / studium, produkty, doprava …), NEBO - malé znalosti využívání počítače, NEBO - není „internet savy“(nepoužívá internet banking, nenakupuje online …)

Digitálně vyloučení a ohrožení 15– 79 let Digitálně vyloučení Ohroženi vyloučením 37. 0 19.

Digitálně vyloučení a ohrožení 15– 79 let Digitálně vyloučení Ohroženi vyloučením 37. 0 19. 5 23. 4 10. 6 2008 Zdroj: MML-TGI 2017, 15– 79 let, N=15 000 ročně Sekundární analýza pro Fond dalšího vzdělávání 2012 12. 5 8. 5 2017

Segmentace

Segmentace

Podle čeho se segmentovalo • Segmentace byla provedena zvlášť na skupině digitálně vyloučených a

Podle čeho se segmentovalo • Segmentace byla provedena zvlášť na skupině digitálně vyloučených a na skupině ohrožených digitálním vyloučením • Segmentační proměnné: • Media neutral quintiles • Sociodemografie • Příjmy • Důvody neužívání internetu (u digitálně vyloučených) • Způsob připojení k internetu (u ohrožených digitálním vyloučením) • Postoj k moderním technologiím • Otevřenost • Ambicióznost

Výsledné segmenty Digitálně vyloučení: • Důchodci, uzavření novinkám • Nemajetní, osamělí • Špatné zkušenosti

Výsledné segmenty Digitálně vyloučení: • Důchodci, uzavření novinkám • Nemajetní, osamělí • Špatné zkušenosti s internetem • Důchodci, otevření novinkám Ohrožení digitálním vyloučením: • Rodiče z maloměst • Tele-babky • Stárnoucí střední třída • Zedníci • Internet jen pro zábavu

Digitálně vyloučení Uzavření důchodci Nemajetní, osamělí Špatné zkušenosti s Internetem 60– 79 let Častěji

Digitálně vyloučení Uzavření důchodci Nemajetní, osamělí Špatné zkušenosti s Internetem 60– 79 let Častěji ženy Nižší vzdělání Časopisy, TV Již uzavřeni změnám a technice 60+ let Nízké vzdělání/ZŠ Bulvární média Chudí, zklamaní Ekonomické limitace Neprůbojní 40– 65 let Nižší vzdělání Spíše spokojení Velmi špatná zkušenost s internetem 44 % 31 % 3 % Aktivní důchodci 50+ let Max. vyučení Aktivní, pozitivní vztah k technice a změnám – ale nedostanou se k ní 22 %

Digitálně vyloučení, napříč regiony Uzavření důchodci 1 10 15 1 1 0 0 Nemajetní,

Digitálně vyloučení, napříč regiony Uzavření důchodci 1 10 15 1 1 0 0 Nemajetní, osamělí Špatné zkušenosti s Internetem 7 7 6 1 21 7 4 1 9 3 1 35 4 8 7 1 24 15 15 3 Aktivní důchodci 1 0 16 4 0 2 3 9 9 10 4 3 3 7 7 7 20 0 12 11 25 1 6 1 0 1 13 13 2 údaje jsou uváděné v s %

Ohrožení digitálním vyloučením Rodiče z maloměst Tele-babky V důchodu 30– 49 let Internet občas

Ohrožení digitálním vyloučením Rodiče z maloměst Tele-babky V důchodu 30– 49 let Internet občas SŠ vzdělání Hodně sledují TV Mimo velká města Tradiční, konzumní Rodina Nezájem o politiku Techniku pro „horké“ obsahy (videa) Ve shonu 22 % 27 % Stárnoucí střední třída 50– 69 let SŠ a VŠ vzdělání Deníky Angažovaní, informovaní Nemají soc. sítě Vlažní k technice 23 % Zedníci Internet jen pro zábavu 20– 49 let, muži Do 50 let Bez maturity města Manuálně pracující Smartphone či nezaměstnaní Internet denně, ale Nespokojení s ne informačně životem a politikou Aktivní, nezávislí Individualisté 17 % 11 %

Ohrožení vyloučením, napříč regiony 2 1 9 9 5 8 6 3 Rodiče z

Ohrožení vyloučením, napříč regiony 2 1 9 9 5 8 6 3 Rodiče z maloměst Telebabky Stárnoucí střední třída Zedníci Internet jen pro zábavu 1 10 12 4 3 1 1 0 2 0 7 1 14 23 12 5 5 11 7 19 1 1 12 27 4 20 4 3 6 6 7. 3 4. 6 4. 1 1 9 4 11 2 5 6 14 1 3 1 2 7 9 8 9 27 6 10 4 18 27 8 4 7 údaje jsou uváděné v s %

Digitálně vyloučení: Uzavření důchodci

Digitálně vyloučení: Uzavření důchodci

Sociodemografie ženy 50 39 muži základní 61 vyučen/SŠ bez maturity 50 22 SŠ s

Sociodemografie ženy 50 39 muži základní 61 vyučen/SŠ bez maturity 50 22 SŠ s maturitou 3 vysokoškolské 15 -34 let 35 -54 let 0 36 6 13 65 -79 let svobodný(á) 5 000 - 19 999 ob. 73 9 15 vdova/vdovec 55 7 10 3 27 17 nezařazeno 31 ženatý/vdaná rozvedený(á) 20 000 - 99 999 ob. 100 000 a více ob. 1 65 9% Quintile 5 - nejnižší 19 4 Quintile 2 Quintile 4 21 3 Quintile 1 - nejvyšší Quintile 3 38 23 21 21 18 28 21 16 23 1 000 - 4 999 ob. 21 45 30 16 11 méně než 1000 ob. 41 55 -64 let 29 16 7 18 16 14 12 24 23 DV - Uzavření důchodci Neohrožení digitálním vyloučením 39

Média a internet Media neutral quintiles Proč v současné době nevyužíváte Internet? Neohrožení digitálním

Média a internet Media neutral quintiles Proč v současné době nevyužíváte Internet? Neohrožení digitálním vyloučením DV - Uzavření důchodci 49 Nevím k čemu/nepotřebuji ho 36 Neumím s Internetem pracovat Kino Televize Internet Rádio 15 Deníky 10 Nevěřím Internetu Nemám na Internet čas 7 Je to příliš drahá záležitost 7 Nevím jak se s Internetem seznámit 2 Časopisy Outdoor 17 Nemám přístup k Internetu Mám s Internetem špatné zkušenosti 9% 0 DV - Uzavření důchodci

Postoje k technologiím 30 Máte ve Vaší domácnosti počítač? Máte Vy osobně smartphone? 4

Postoje k technologiím 30 Máte ve Vaší domácnosti počítač? Máte Vy osobně smartphone? 4 72 34 Věřím v nové technologie. Vyhledávám informace o technice všude, kde je to možné. Lidé časem dokáží za pomocí techniky a vědy vyřešit všechny problémy. 20 15 9% Kvalita lidského kontaktu se díky technologii zlepšila. DV - Uzavření důchodci Neohrožení digitálním vyloučením 22 46 35 20 60 30 Je pro mě obtížné představit si svůj život bez moderní techniky. Je důležité, aby byla moje domácnost vybavená nejmodernější technologií. 98 26 29 37 64

Přístup na Internet Jaký způsob připojení k Internetu máte ve Vaší domácnosti? 6 Datová

Přístup na Internet Jaký způsob připojení k Internetu máte ve Vaší domácnosti? 6 Datová karta (SIM pro přenos dat) Kabelové připojení 4 32 5 Mobilní telefon / smartphone (data v mobilu) 19 DV - Uzavření důchodci 3 Pevná telefonní linka Satelit 9 0 11 3 17 Bezdrátové připojení Jinak Uvažujete o tom že byste začal(a) využívat Internet v průběhu násl. 12 měsíců? 15 Neohrožení digitálním vyloučením 1 49 4 11 8 9% určitě ano spíše ano 75 spíše ne určitě ne neuvedeno 14

Pozice segmentů na postojových mapách

Pozice segmentů na postojových mapách

Osobní spokojenost × otevřenost změnám Neohrožení digitálním vyloučením otevřenost Internet jen pro zábavu Špatné

Osobní spokojenost × otevřenost změnám Neohrožení digitálním vyloučením otevřenost Internet jen pro zábavu Špatné zkušenosti s Internetem Tele-babky Zedníci Nemajetní, osamělí Rodiče z maloměst Stárnoucí střední třída Uzavření důchodci osobní spokojenost Aktivní důchodci

Členství v EU × tradiční hodnoty Stárnoucí střední třída Tele-babky Lpím na tradičních hodnotách.

Členství v EU × tradiční hodnoty Stárnoucí střední třída Tele-babky Lpím na tradičních hodnotách. Uzavření důchodci Neohrožení digitálním vyloučením Aktivní důchodci Nemajetní, osamělí Zedníci Rodiče z maloměst Špatné zkušenosti s Internetem Členství ČR v Evropské unii mně osobně přináší nové možnosti a příležitosti. Internet jen pro zábavu

Důležitost vzdělání × samostudium Samostudium v posl. 6 měsících. Neohrožení digitálním vyloučením Nemajetní, osamělí

Důležitost vzdělání × samostudium Samostudium v posl. 6 měsících. Neohrožení digitálním vyloučením Nemajetní, osamělí Internet jen pro zábavu Špatné zkušenosti s Internetem Tele-babky Uzavření důchodci Rodiče z maloměst Stárnoucí střední třída Zedníci Aktivní důchodci Vzdělání je důležité k dosažení úspěchu v životě.

Příjem × velikost místa bydliště Aktivní důchodci Zedníci Velikost místa bydliště Tele-babky Stárnoucí střední

Příjem × velikost místa bydliště Aktivní důchodci Zedníci Velikost místa bydliště Tele-babky Stárnoucí střední třída Internet jen pro zábavu Uzavření důchodci Špatné zkušenosti s Internetem Nemajetní, osamělí Rodiče z maloměst Příjem domácnosti (IZM) Neohrožení digitálním vyloučením