Typiske forlb Ukompliceret Fund af cancer Behov for

  • Slides: 14
Download presentation
Typiske forløb �Ukompliceret �Fund af cancer �Behov for terapi ud over praksisniveau �Behov for

Typiske forløb �Ukompliceret �Fund af cancer �Behov for terapi ud over praksisniveau �Behov for yderligere udredning

Det ukomplicerede forløb �Epikrise �Procedurekoder �Modifikatorer

Det ukomplicerede forløb �Epikrise �Procedurekoder �Modifikatorer

Typiske forløb �Ukompliceret �Fund af cancer �Behov for terapi ud over praksisniveau �Behov for

Typiske forløb �Ukompliceret �Fund af cancer �Behov for terapi ud over praksisniveau �Behov for yderligere udredning

Henvisning Indikation: blod Sigmoideoskopi: 60 cm op, der er dårlig udrensning men der skylles

Henvisning Indikation: blod Sigmoideoskopi: 60 cm op, der er dårlig udrensning men der skylles og suges. 30 - 35 cm oppe ses en passabel men næsten circumscript tumor som virker malign, biopteres. Konklusion: formentlig c. coli sigm. Pt informeres om mistanken og henvisning i pakkeforløb. Kommer på fredag til samtale og miksvar.

Cancer �Biopsi �Blækmarkering �Henvisning til HGH (info til MDT) �Forløbskoordinator

Cancer �Biopsi �Blækmarkering �Henvisning til HGH (info til MDT) �Forløbskoordinator

Forløbskoordinator : 38681292 Ved colontumor: Patientoplysninger: MDT oplæg laves af endoskopør Tumor lokalisation: Komorbiditet:

Forløbskoordinator : 38681292 Ved colontumor: Patientoplysninger: MDT oplæg laves af endoskopør Tumor lokalisation: Komorbiditet: ASA score: WHO performance score: Biopsi: Blækmarkering: Billeddiagnostik: Supplerende oplysninger: Aktuel vægt i kg: Højde i cm: Tobaksrygning: Alkohol: Tarmkræft hos 1 eller flere 1. grads slægtninge: Ved rektumtumor: MDT-oplæg laves i amb. , da pt. skal til rektoskopi

Typiske forløb �Ukompliceret �Fund af cancer �Behov for terapi ud over praksisniveau �Behov for

Typiske forløb �Ukompliceret �Fund af cancer �Behov for terapi ud over praksisniveau �Behov for yderligere udredning

Henvisning I rectum er der 5 -10 cm inde fundet en puklet, fladeformet polyp

Henvisning I rectum er der 5 -10 cm inde fundet en puklet, fladeformet polyp ca. 1 x 1 cm. Der er herudover lige ved siden af en få mm stor, lidt mere stilket polyp.

Henvisning Rektaleksploration i. a. Skopet føres til coecum, hvor der tages fotodokumentation. Ved indgangen

Henvisning Rektaleksploration i. a. Skopet føres til coecum, hvor der tages fotodokumentation. Ved indgangen til coecum på selve valvulafolden findes en godt 1/2 cm stor, fladeformet, lidt puklet polyp. Der er desuden yderligere en godt 1/2 cm stor, fladeformet polyp i colon ascendens. Begge lades urørt, da de må fjernes på sygehus.

Henvisning Rektaleksploration i. a. Skopet føres til coecum. 60 cm oppe, hvor der tidligere

Henvisning Rektaleksploration i. a. Skopet føres til coecum. 60 cm oppe, hvor der tidligere er set en polyp i et divertikel, genfindes denne polyp. Måler ca. 1/2 cm. Der tages billeddokumentation af den. Lades i øvrigt urørt, da den tidligere er biopteret. … Tidligere biopsi fra polyppen har vist inflammatorisk pseudopolyp. Synes dog, at polyppens uforandrede størrelse gør, at den bør fjernes. Da polyppen imidlertid er lokaliseret i et divertikel, skal polyppen fjernes i hospitalsregi pga. øget risiko for perforation.

Henvisning Der er en del slynger og tarmen er lang. Med meget stort besvær

Henvisning Der er en del slynger og tarmen er lang. Med meget stort besvær og 3 kvarters arbejde kommer jeg over til hø. fleksur, vurderer jeg. Jeg ser her 2 steder bredbasede polypper som andrager 1/2 cm i diameter. Jeg har ikke mistanke om malignitet, men dog alligevel. I forsøget på at komme videre ned i hø. colon taber man terræn, idet tarmen hele tiden opfører sig modsat, af det man forventer ved indføring af skopet. Det skyldes formentlig at der er flere slynger som jeg ikke kan få rettet ud, da pt. er adipøs. Jeg mister herefter overblikket over hø. fleksur og ligeledes hø. transversumdel og får derfor ikke taget disse polypper med ud. Jeg fjerner 4 polypper i sigmoideum og sidste i rectum. De er bittesmå og kan brændes bort. Pt. skal på længere udenlandsrejse, men han forklares at der skal laves koloskopi med polypfj. på sygehus og jeg henviser ham til kir. afd. D KAS Gentofte, idet malignitet ikke kan udelukkes på de små polypper ved hø. fleksur.

Main recommendations 1 ESGE recommends cold snare polypectomy (CSP) as the preferred technique for

Main recommendations 1 ESGE recommends cold snare polypectomy (CSP) as the preferred technique for removal of diminutive polyps (size ≤ 5 mm). This technique has high rates of complete resection, adequate tissue sampling for histology, and low complication rates. (High quality evidence, strong recommendation. ) 2 ESGE suggests CSP for sessile polyps 6 – 9 mm in size because of its superior safety profile, although evidence comparing efficacy with hot snare polypectomy (HSP) is lacking. (Moderate quality evidence, weak recommendation. ) 3 ESGE suggests HSP (with or without submucosal injection) for removal of sessile polyps 10 – 19 mm in size. In most cases deep thermal injury is a potential risk and thus submucosal injection prior to HSP should be considered. (Low quality evidence, strong recommendation. ) 4 ESGE recommends HSP for pedunculated polyps. To prevent bleeding in pedunculated colorectal polyps with head ≥ 20 mm or a stalk ≥ 10 mm in diameter, ESGE recommends pretreatment of the stalk with injection of dilute adrenaline and/or mechanical hemostasis. (Moderate quality evidence, strong recommendation. )

Paris klassifikation

Paris klassifikation

Typiske forløb �Ukompliceret �Fund af cancer �Behov for terapi ud over praksisniveau �Behov for

Typiske forløb �Ukompliceret �Fund af cancer �Behov for terapi ud over praksisniveau �Behov for yderligere udredning