Twoje imi i nazwisko WITY PIOTR I PAWE

  • Slides: 13
Download presentation
Twoje imię i nazwisko ŚWIĘTY PIOTR I PAWEŁ

Twoje imię i nazwisko ŚWIĘTY PIOTR I PAWEŁ

Kim był święty Piotr? Święty Piotr jest jednym z dwunastu apostołów. Pochodził z Betsaidy

Kim był święty Piotr? Święty Piotr jest jednym z dwunastu apostołów. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret, do około trzydziestego roku życia, kiedy to został wybrany jako uczeń przez Jezusa, jak ojciec i brat wykonywał zawód rybaka.

Powołanie św. Piotra Niezwykły jest sam moment powołania Piotra do grona towarzyszy Jezusa. W

Powołanie św. Piotra Niezwykły jest sam moment powołania Piotra do grona towarzyszy Jezusa. W czasie codziennej pracy, gdy razem z bratem Andrzejem zarzucali rybackie sieci, podszedł do nich Jezus i powiedział: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi" (Mt 4, 19). Piotr i Andrzej pozytywnie odpowiedzieli na to wyzwanie, rzucając wszystko przyłączyli się do Jezusa, a Piotr wkrótce stał się jednym z jego najwierniejszych towarzyszy i najważniejszych apostołów.

Nadanie nowego imienia Pierwotne imię świętego brzmiało Szymon, lecz Jezus nadał mu nowe imię-"Piotr",

Nadanie nowego imienia Pierwotne imię świętego brzmiało Szymon, lecz Jezus nadał mu nowe imię-"Piotr", pochodzące od greckiego słowa "skała", w ten sposób dał wyraz swoim oczekiwaniom wobec niego: "Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16, 18). Wskazał tym samym swojego namiestnika na ziemi i jednocześnie przywódcę powstającego Kościoła.

Prześladowanie i śmierć Ostatnie lata życia spędza w Rzymie wstrząsanym wówczas prześladowaniami chrześcijan. Około

Prześladowanie i śmierć Ostatnie lata życia spędza w Rzymie wstrząsanym wówczas prześladowaniami chrześcijan. Około roku 67 zostaje pojmany i skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Jak głosi tradycja na własne życzenie zostaje ukrzyżowany głową w dół, ponieważ uznaje, że nie jest godny umrzeć w taki sam sposób jak umarł Jezus.

Święty Piotr i ikonografii

Święty Piotr i ikonografii

Kim był św. Paweł Święty Paweł urodził się ok. 5 - 10 roku n.

Kim był św. Paweł Święty Paweł urodził się ok. 5 - 10 roku n. e. w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja). Był Żydem, ale od urodzenia posiadał też obywatelstwo rzymskie- z tego względu oprócz hebrajskiego imienia Saul (inaczej Szaweł) otrzymał łacińskie imię Paulus (Paweł). Z zawodu był tkaczem specjalizował się w wyrabianiu namiotów, po przybyciu do Jerozolimy studiował Torę w słynnej szkole Gamaliela, jako urodzony w środowisku diaspory znał także kulturę hellenistyczną. Był człowiekiem wykształconym i religijnym Żydem sympatyzującym z sektą faryzeuszy.

…zwalczał wyznawców Jezusa, mimo że nigdy go nie znał Prawdopodobnie nigdy nie spotkał osobiście

…zwalczał wyznawców Jezusa, mimo że nigdy go nie znał Prawdopodobnie nigdy nie spotkał osobiście Jezusa, był natomiast świadkiem i pewnym sensie współuczestnikiem ukamienowania św. Szczepana- w czasie, gdy oprawcy rzucali kamienie Szaweł pilnował ich ubrań. W ten sposób stał się znanym przeciwnikiem tworzącej się właśnie grupy wyznawców Chrystusa: uważał ich za sektę szkodliwą dla religii żydowskiej. Zwalczał ich więc z całą stanowczością o czym często mówił: "Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków".

Nawrócenie Szawła Mimo wytrwałości w tłumieniu chrześcijan, jego postawa wobec tej grupy diametralnie się

Nawrócenie Szawła Mimo wytrwałości w tłumieniu chrześcijan, jego postawa wobec tej grupy diametralnie się zmieniła, stało się to za sprawą wydarzenia, które miało miejsce około roku 36. Szaweł był wtedy w podróży do Damaszku, gdzie miał zamiar zająć się zwalczaniem jednej z grup chrześcijańskich. Będąc na szlaku, około 12 w południe, drogę zastąpiła mu nieznana postać: "olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? " (Dz 9, 1 -5). Szaweł przerażony i oślepiony blaskiem pytał postaci kim jest. Usłyszał odpowiedź: "Ja jestem Jezus, którego prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam powiedzą ci co masz czynić". (Dz 9, 5 -6) Po tym wydarzeniu Szaweł rozpoczął zupełnie nową epokę swojego życia: uwierzył w Chrystusa i stał się gorliwym propagatorem jego nauk. W Damaszku przyjął chrzest, po czym zaczął nauczać chrześcijaństwa.

Poszukiwanie chrześcijan W towarzystwie Barnaby udaje się do Jerozolimy, ponieważ pragnie poznać przebywających tak

Poszukiwanie chrześcijan W towarzystwie Barnaby udaje się do Jerozolimy, ponieważ pragnie poznać przebywających tak jeszcze uczniów Chrystusa, szczególnie zależy mu na kontakcie ze św. Piotrem. Następnie Paweł udaje się do rodzinnego Tarsu, gdzie przez jakiś czas naucza, później wspólnie z Piotrem nauczają w Antiochii. Święty powoli urasta na największego propagatora chrześcijaństwa swoich czasów, tym bardziej szczególnego, że najważniejszym terenem jego działania były kraje poza żydowskie i ludność, która do tej pory nie miała okazji spotkać z chrześcijaństwem.

Podróże misyjne Ogółem Paweł odbył trzy wielkie podróże misyjne. Pierwsza trwająca w latach 45

Podróże misyjne Ogółem Paweł odbył trzy wielkie podróże misyjne. Pierwsza trwająca w latach 45 - 49 n. e. dotyczyła obszarów Cypru, Seleucji, Antiochii, Listry, Ikonium, Attalii, towarzystwa Pawłowi dotrzymywali w niej Jan Marek i Barnaba. Na Cyprze w miejscowości Pamfos udaje mu się, nie bez problemów, nawrócić tamtejszego czarownika Elimasa, stamtąd wyruszają do Antiochii Pizydyjskiej w Azji Mniejszej. Wszędzie gdzie przybywali najpierw udawali się do synagogi i tam głosili Jezusowe nauki. Starał się przekonać Żydów, że to właśnie Jezus jest oczekiwanym przez nich Mesjaszem. Szczególnie akcentował przy tym odrębność zakonu mojżeszowego od praw chrześcijaństwa. Powodowało to wyraźna wrogość wśród Żydów, niewielu pod wpływem tych nauk nawracało się na chrześcijaństwo. Częściej bywał przepędzany z żydowskich miast i synagog. Wtedy święty, rozczarowany ich postawą, postanowił adresować swoją apostolską misję do pogan: "należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi" (Dz. Ap. 13, 46 -47). W Antiochii udało się Pawłowi utworzyć wspólnotę chrześcijańską, złożoną zarówno z przechrzczonych Żydów, jak i nawróconych pogan, co bardzo nie spodobało się religijnym Żydom niechętnym "nowinkom" chrześcijaństwa. Paweł musiał opuścić miasto i udać się w drogę. W Ikonum nauczanie w synagodze przyniosło lepszy skutek: nawrócono sporą liczbę osób zarówno wśród Żydów, jak i pogan. Pokłosiem działalności Pawła i jego towarzyszy była powstająca na terenach ich misji struktura kościelna- wszędzie tam gdzie udawało i m się stworzyć chrześcijańską wspólnotę ustanawiali kapłanów, aby odpowiadali za całokształt wiary.

Święty Paweł w ikonografii

Święty Paweł w ikonografii

Bibliografia http: //www. bryk. pl/teksty/gimnazjum/pozost a%C 5%82 e/religia/14453%C 5%BCywot_%C 5%9 Bwi%C 4%99 tego_pio tra_aposto%C

Bibliografia http: //www. bryk. pl/teksty/gimnazjum/pozost a%C 5%82 e/religia/14453%C 5%BCywot_%C 5%9 Bwi%C 4%99 tego_pio tra_aposto%C 5%82 a. html http: //www. bryk. pl/teksty/liceum/j%C 4%99 z yk_polski/antyk_i_biblia/22460%C 5%9 Bwi%C 4%99 ty_piotr_i_pawe%C 5%8 2_sylwetki_%C 5%9 Bwi%C 4%99 tych. html