Tvrmedial kommunikation 4 kapitel 4 Social kapital jeg

  • Slides: 8
Download presentation
Tværmedial kommunikation 4 kapitel 4: Social kapital - jeg, mig og mine venner forår

Tværmedial kommunikation 4 kapitel 4: Social kapital - jeg, mig og mine venner forår 2019 Pillon - KU 12. marts 2021 19 Tm. K 4. Kapitel 4 Social kapital 1

Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 19 Tm. K 4.

Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 19 Tm. K 4. Kapitel 4 Social kapital 2

Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 Kommenter de to citater

Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 Kommenter de to citater under kapitlets overskrift. Undlad at bruge de sociale medier i en uge. Beskriv, hvilke personlige og sociale konsekvenser dette fravalg har medført. Spring evt. dette punkt over … Kommenter Eli Parisers TED-indlæg: https: //www. ted. com/talks/eli_pariser_bewar e_online_filter_bubbles? language=da 19 Tm. K 4. Kapitel 4 Social kapital 3

Diskutér i gruppen jeres motivation til at være på de sociale medier. Opsamling Social

Diskutér i gruppen jeres motivation til at være på de sociale medier. Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 Bliv enige om de to vigtigste motivationer jeres virksomhed kunne udnytte for at opnå loyale kunder. 19 Tm. K 4. Kapitel 4 Social kapital 4

Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 Kender du nogen, du

Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 Kender du nogen, du opfatter som havende en stor social kapital? Forklar hvorfor. Beskriv styrker og svagheder ved dit foretrukne sociale medie. Hvordan vil samme foretrukne medie se ud om to år? 19 Tm. K 4. Kapitel 4 Social kapital 5

Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 Forklar begrebet autosegmentering Hvilken

Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 Forklar begrebet autosegmentering Hvilken slags brugerinput bør jeres virksomhed fremelske? 19 Tm. K 4. Kapitel 4 Social kapital 6

Hvordan er det at studere på KU? Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data

Hvordan er det at studere på KU? Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data Sikkert helt perfekt! Eller… Der er måske noget, KU kan gøre bedre? Svar på studiemiljøundersøgelsen 2019 senest 15. marts via din KU-mail. Det nytter at svare!

Gennemgående gruppeopgave Beskriv en ambassadør for jeres virksomhed der har høj social status. Opsamling

Gennemgående gruppeopgave Beskriv en ambassadør for jeres virksomhed der har høj social status. Opsamling Social Kapital Studiemiljøundersøgelsen Gruppeopgave Big data 12. marts 2021 Hvordan kunne I skabe kontakt til vedkommende ? Hvordan vil det være muligt at knytte vedkommende til jer? 19 Tm. K 4. Kapitel 4 Social kapital 8