Tvar a rozmery Zeme Geoid fyziklny tvar Zeme

  • Slides: 13
Download presentation
Tvar a rozmery Zeme

Tvar a rozmery Zeme

 Geoid - fyzikálny tvar Zeme

Geoid - fyzikálny tvar Zeme

 Elipsoid - matematický tvar Zeme

Elipsoid - matematický tvar Zeme

 Referenčná guľa Polomer Zeme 6378 km

Referenčná guľa Polomer Zeme 6378 km

 • Dôsledok tvaru Zeme- ubúdanie množstva slnečného žiarenia od rovníka smerom k pólom

• Dôsledok tvaru Zeme- ubúdanie množstva slnečného žiarenia od rovníka smerom k pólom • z toho vyplýva pásmovitosť podnebia, pôd, rastlinstva, živočíšstva

 • Rozloha Zemského povrchu. • Koľko % je súš , koľko % je

• Rozloha Zemského povrchu. • Koľko % je súš , koľko % je oceán • Koľko km má rovník ?

Zemepisné súradnice • Zemepisná /geografická/ šírka – určuje sa pomocou rovnobežiek • Rovnobežka- kružnica,

Zemepisné súradnice • Zemepisná /geografická/ šírka – určuje sa pomocou rovnobežiek • Rovnobežka- kružnica, ktorá spája miesta s rovnakou zemepisnou šírkou. /vodorovné kružnice/ • Zemepisná šírka sa meria od rovníka, ktorý má 0 stupňov zemepisnej šírky až po 90 stupňov severnej zemepisnej šírky /SZŠ/- severný pól, alebo až po 90 stupňov južnej zemepisnej šírky //JZŠ/- južný pól • Ďaľšie dôležité rovnobežky: obratník raka- 23 stupňov, 30 minút SZŠ • Obratník kozorožca - 23 stupňov, 30 minút JZŠ • Severná polárna kružnica – 66 stupňov 30 minút SZŠ • Južná polárna kružnica - 66 stupňov 30 minút JZŠ

 • Zemepisná /geografická/ dĺžka – určuje sa pomocou poludníkov • Poludník - polkružnica,

• Zemepisná /geografická/ dĺžka – určuje sa pomocou poludníkov • Poludník - polkružnica, ktorá spája miesta s rovnakou zemepisnou dĺžkou. /zvislé polkružnice/ • Zemepisná dĺžka sa meria od nultého- Greenwichského poludníka, ktorý má 0 stupňov zemepisnej dĺžky až po 180 stupňov zemepisnej dĺžky na východ aj na západ.

 • https: //www. youtube. com/watch? v=fi. Rlns-k 50 • https: //www. youtube. com/watch?

• https: //www. youtube. com/watch? v=fi. Rlns-k 50 • https: //www. youtube. com/watch? v=d. R 6 b 3 PA s. Um. U