Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Sosiaalihuoltolain uudistushanke mik muuttuu

  • Slides: 9
Download presentation
Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Sosiaalihuoltolain uudistushanke – mikä muuttuu? Kelahalli 25. 1. 2012 Kelan

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Sosiaalihuoltolain uudistushanke – mikä muuttuu? Kelahalli 25. 1. 2012 Kelan tutkimusosasto & Suomen Sosiaalioikeudellinen Seura

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Vuoden 1982 sosiaalihuoltolain taustaa • Kytkeytyi vuoden 1982 STVOL: iin

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Vuoden 1982 sosiaalihuoltolain taustaa • Kytkeytyi vuoden 1982 STVOL: iin • Yleistavoite: ”väestön sosiaalisen turvallisuuden ja suoriutumisen ylläpitäminen ja edistäminen” • Uudistamisperiaatteita: ”palveluhenkisyys, pyrkimys normaaliuteen, valinnanvapaus, luottamuksellisuus, ennaltaehkäisy ja omatoimisuuden edistäminen” • Epäkohtia: mm. huoltoavun saamiseen liittynyt epätasaarvo • Keinot: sosiaalipalvelut, toimeentulotuki, sosiaaliavustukset – Yksilökeskeisyys, yksilön ja perheen ongelmien kokonaisvaltainen selvittäminen, tarveharkinta, toimenpiteiden viimesijaisuus

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Uuden sosiaalihuoltolain taustaa • Kytkeytyy mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Uuden sosiaalihuoltolain taustaa • Kytkeytyy mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kokonaisremonttiin (Paras-hanke, Sotealuemalli, järjestämislaki, jne. ) • Taloudelliset näkökohdat – Kilpailutus, yksityiset palveluntuottajat, jne. • Yleistavoite: ”yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin sekä sosiaalisen turvallisuuden edistäminen” • Uudistamistyötä ohjaavat periaatteet: ”yhdenvertaisuus, julkinen vastuu, universaaliuden periaate, sosiaalinen vastuu, ennaltaehkäisy, normaalisuus, kokonaisvaltaisuus, ihmislähtöisyys ja osallisuuden turvaaminen, valinnanvapaus, avoimuus ja luottamuksellisuus” • Keinot: sosiaalipalvelut ja sosiaalihuollon tukitoimenpiteet

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Lakiluonnoksen oikeusturvanäkökohtia: ”Tuen tarpeen selvittäminen ja arviointi sekä päätöksenteko” (5

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Lakiluonnoksen oikeusturvanäkökohtia: ”Tuen tarpeen selvittäminen ja arviointi sekä päätöksenteko” (5 luku) • Ennakollinen oikeusturva: 1. Kiireellisen tuen tarve (35 §) • Kiireellisessä tapauksessa tuen tarve tulee selvittää ja palvelut järjestää vaarantamatta henkilön oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon (≈ SHL 40 a §: ää, taustalla PL 19. 1 §) 2. Muu kuin kiireellisen tuen tarve (36 §) • Tuen tarpeen selvittäminen ”viivytyksettä” • Palvelut ”tulee saada”

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas • Ennakollinen oikeusturva: 3. Selvityksen tekeminen ja palvelu-, asiakas- tai

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas • Ennakollinen oikeusturva: 3. Selvityksen tekeminen ja palvelu-, asiakas- tai tukisuunnitelma (37 §) • • Selvitettävä yhdessä asiakkaan (omaisen tms. ) kanssa • Osallisuuden periaate (≈ asiakaslain 8 §) ”Asiakkaalle on laadittava palvelusuunnitelma […] yhteistyössä asiakkaan kanssa. ” • ≈ asiakaslain 7 § 4. Lapsen huomioon ottaminen (38 §) • Lapsen tuen tarve selvitettävä ja tuki turvattava, jos vanhempi tms. sosiaalihuollon piirissä • ≈ LSL 10 §: ”Lapsen huomioiminen aikuisille

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas • Ennakollinen oikeusturva: 5. Vastuutyöntekijä (39 §) • ”jos tuen

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas • Ennakollinen oikeusturva: 5. Vastuutyöntekijä (39 §) • ”jos tuen tarpeessa, asiakkaalle on nimettävä vastuutyöntekijä” • ≈ LSL 13 b §: Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä; perhehoitajalain 7 §; vanhuspalvelulaki 6. Ilmoitus muulle viranomaiselle asiakkaan tuen tarpeesta (40 §) • LSL 25 §: n mukainen ilmoitusvelvollisuus (käänteinen) 7. Päätös tuen järjestämisestä (41 §) • Kiireellisissä tapauksissa ”välittömästi”, ei-kiireellisissä tapauksissa ”viivytyksettä” • ≈ HL 23 §: ”Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. ”

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas • Ennakollinen oikeusturva: 8. Odotusaikojen julkaiseminen (42 §) *** •

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas • Ennakollinen oikeusturva: 8. Odotusaikojen julkaiseminen (42 §) *** • 4/6 kk: n välein • ≈ THL 55 § 9. Sosiaalihuollon kieli (50 §, 6 luku) • ≈ SHL 40 §

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas • Jälkikäteinen oikeusturva: 1. Oikaisuvaatimus (43 §) • ≈ SHL

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas • Jälkikäteinen oikeusturva: 1. Oikaisuvaatimus (43 §) • ≈ SHL 45 § 2. Valitus hallinto-oikeuteen (44 §) • ≈ SHL 46 § *** 1. Sosiaalihuollon laatu ja omavalvonta (51 §) • ≈ Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 § (omavalvontasuunnitelma) 2. Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus (55 §) • ≈ vanhuspalvelulaki

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Johtopäätöksiä: • Ei mullistava uudistus oikeusturvanäkökulmasta • Muutamia uusia oikeusturvakeinoja:

Tutkimusosasto I Toomas Kotkas Johtopäätöksiä: • Ei mullistava uudistus oikeusturvanäkökulmasta • Muutamia uusia oikeusturvakeinoja: 1. Vastuutyöntekijä 2. Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus • Oikeusturvamekanismit varsin kattavat