Turisztikai fejlesztsek a Szigetkzben Elad dr Pet Pter

  • Slides: 28
Download presentation
Turisztikai fejlesztések a Szigetközben Előadó: dr. Pető Péter

Turisztikai fejlesztések a Szigetközben Előadó: dr. Pető Péter

Megyei indikatív forráskeretek I. 1702/2014 (XII. 3. ) korm határozat alapján Prioritások és intézkedések

Megyei indikatív forráskeretek I. 1702/2014 (XII. 3. ) korm határozat alapján Prioritások és intézkedések 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 1. 1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 1. 2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1. 3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1. 4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Mrd Ft 8, 725 3, 343 2, 085 1, 495 1, 802 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 4, 321 2. 1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 4, 321 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3. 1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3. 2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése 5, 876 2, 201 3, 675

Keret és a rendelkezésre álló forrás (2014 -2020) 1702/2014. (XII. 3. ) Korm. határozat

Keret és a rendelkezésre álló forrás (2014 -2020) 1702/2014. (XII. 3. ) Korm. határozat szerinti európai uniós támogatás hazai társfinanszírozással együtt Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 23, 35 Mrd Ft ebből 1. 2. 1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés teljes keretösszeg 2086 m Ft ebből ITP tervezésekor a keretösszeg 35%-át elkülönítettünk a jelentős vonzerőt nyújtó egyházak számára.

Pályázati lehetőségek Európai Területi Együttműködés ETE programok határon átnyúló transznacionális interregionális

Pályázati lehetőségek Európai Területi Együttműködés ETE programok határon átnyúló transznacionális interregionális

Pályázati lehetőségek - Turizmus témakörben Európai uniós operatív programok 2014 -2020 Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív

Pályázati lehetőségek - Turizmus témakörben Európai uniós operatív programok 2014 -2020 Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Vidékfejlesztési Program (VP) Határon átnyúló programok AT-HU Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program A pályázati felhívással kapcsolatos információk a http: //www. at-hu. net/at-hu/hu/program/20142020. php linken érhetők el. A pályázatbenyújtás lehetősége 2015. december 16 -án nyílt meg. SK-HU Szlovákia-Magyarország 2014 -2020 INTERREG V-A Felhívás várhatóan: 2016. tavasz

A mosonmagyarórvári vár fejlesztése a kulturális örökségvédelem jegyében(GINOP) A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram

A mosonmagyarórvári vár fejlesztése a kulturális örökségvédelem jegyében(GINOP) A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása (GINOP 7. 1. 1 -15 -2016 -00026) konstrukcióra pályázó partnerek (projektgazda: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. , konzorciumi partner: Széchenyi István Egyetem) célja a mosonmagyaróvári vár turisztikai hasznosítása. A támogatási összeg 1, 3 milliárd forint. A projekt keretében az alábbi turisztikai funkciók kerülnének kialakításra: -Múzeumpedagógiai foglalkoztató, ajándékbolt -Kiállítóterek -Vetítőterem -Interaktív, a legkorszerűbb technikákkal ellátott kiállítási tartalmak két teremben: vártörténeti kiállítás, intézménytörténeti kiállítás a legérdekesebb diákok és tanárok bemutatásával -Rendezvények lebonyolítására alkalmas belső udvar

A projekt infrastrukturális fejlesztésének elemei: A vár külső környezetének és homlokzatának részleges felújítása A

A projekt infrastrukturális fejlesztésének elemei: A vár külső környezetének és homlokzatának részleges felújítása A belső udvaron fogadó- és rendezvénytér kialakítása Földszinti részen turisztikai, múzeumi funkciók elhelyezése A külső-belső építési rekonstrukciót és állagmegóvást műemléki feltárás, falkutatás előzi meg. További projektek: LIMES PROGRAM EUROVELO 6 fejlesztése (GINOP)

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése Az attrakciót az épített

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élményelemekkel bővíteni. a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztés pl. : kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése interaktív bemutatási formák kialakítása; időjárás független elemek létrehozása, fejlesztése. b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl. : színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl. : elektromos áram, víz) kiépítése, c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése Megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élményutak kialakítása és fejlesztése.

B) Ökoturisztikai fejlesztések A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire

B) Ökoturisztikai fejlesztések A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása. a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl. : Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései - látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér kialakítása, fejlesztése, - Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése. - Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, főzőhelyek kialakítása, stb. b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések a) Kerékpáros turizmus fejlesztése Meglévő nemzetközi vagy országos hálózatokra

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések a) Kerékpáros turizmus fejlesztése Meglévő nemzetközi vagy országos hálózatokra (pl. : Euro. Velo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz csatlakozó kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése. b) Természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV. 3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése - egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek kialakítása; fogadási feltételek kialakítása c) Vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek létesítése, vagy az odavezető út kialakítása, kitáblázás, esőbeálló, pihenőhely, főzőhely, mosdók, zuhanyzók, sportpályák, szemetesek, stb. d) Horgászturizmus fejlesztése - Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése).

D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása Több turisztikai szereplő

D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében

Dunaszeg Pályázati konstrukció: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - TOP-1. 2. 1 -15

Dunaszeg Pályázati konstrukció: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - TOP-1. 2. 1 -15 Projekt címe: Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben, kapcsolódó járásmódokkal Projekt azonosító: TOP-1. 2. 1 -15 -GM 1 -2016 -00015 Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Ásványráró Község Önkormányzata Dunaszentpál Község Önkormányzata Dunasziget Község Önkormányzata Kisbodak Község Önkormányzata Mecsér Község Önkormányzata Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Elnyert támogatás: 298. 870. 000 forint Támogatás intenzitása: 100% Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt célja: a víziturizmus megerősítése, visszahonosítása, új területeken történő terjesztése a víztestek túraútvonalainak

A projekt célja: a víziturizmus megerősítése, visszahonosítása, új területeken történő terjesztése a víztestek túraútvonalainak feltárása, rögzítése. A fejlesztési program keretein belül összesen 7 ponton, 7 településhez kapcsolódóan valósul meg infrastruktúra fejlesztés. A projekt infrastruktúra, szolgáltatás és eszközfejlesztést tartalmaz. Infrastruktúra fejlesztési elemek: -a vízi túrán résztvevők számára kényelmi szolgáltatások nyújtása (fedett közösségi terek, vizesblokkok létesítése az elsődleges) -hajók biztonságos tárolásának kialakítása szerepel A szolgáltatásfejlesztés keretei között: -innovatív marketing és kommunikációs eszközök kialakítása -a Szigetköz vízi útvonalainak kitáblázása, eszközfejlesztésként: horgászok és vízitúrázókat kiszolgáló okosbóják telepítését, tematikus flották létrehozása A Szigetközben megvalósuló fejlesztés szorosan kapcsolódik a GINOP 7. 1. 2 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése című kiemelt program Felső – Duna szakasz fejlesztéséhez, annak ráhordó hálózataként is működik. A két program a Mosoni – Duna és a Duna találkozásánál, Vének - Gönyűnél kapcsolódik össze.

 Kimle Pályázati konstrukció: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - TOP-1. 2. 1

Kimle Pályázati konstrukció: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - TOP-1. 2. 1 -15 Projekt címe: Interaktív és aktív turizmus fejlesztése Kimlén Projekt azonosító: TOP-1. 2. 1 -15 -GM 1 -2016 -00007 Kedvezményezett neve: Kimle Község Önkormányzata Kedvezményezett címe: 9181 Kimle, Vízpart utca 2. Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Elnyert támogatás: 122. 313. 537 forint Támogatás intenzitása: 100% Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap A projekt célja: A helyi és térségi épített, szellemi és természeti értékek turisztikai hasznosítása, aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztése; • A vízi turizmus feltételeinek fejlesztése; • Mosoni- Duna part megközelíthetővé, elérhetővé tétele a vízi, a gyalogos, a kerékpáros, a lovas és a szakrális turistáknak egyaránt. • A helyi kulturális értékek, így az országosan is védett kimlei templom megismertetése; • Továbbá a településen élő horvát és német nemzetiség értékeinek, mai is élő hagyományainak megismertetése az ide látogatókkal; • A helyben összegyűjtött helytörténeti tárgyak méltó bemutatása, interaktív foglalkozások szervezése; • Többféle programkínálat biztosítása, a vendégéjszakák számának és a térségben eltöltött tartózkodási idő növelése; • A turistákat kiszolgáló létesítmények építése; • Sokrétű szabadidős tevékenység biztosítása az ifjúság, a családok és a hátrányos helyzetű emberek számára; • A meglévő munkahelyek megtartásának biztosítása;

Vámosszabadi Projekt címe: Vízi- és horgászturizmus fejlesztése az Alsó-Szigetközben, Vámosszabadi, Nagybajcs és Vének településeken

Vámosszabadi Projekt címe: Vízi- és horgászturizmus fejlesztése az Alsó-Szigetközben, Vámosszabadi, Nagybajcs és Vének településeken Alsó-Szigetköz turizmusának fejlesztése; Az aktív turizmus fellendítése a vízi- és horgászturizmus fejlesztése, feltételeinek javítása; Mesterségesen kialakult tavak rehabilitációja Sportolási és szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése, feltételeinek biztosítása Az érintett településekre látogató turisták számának növelése, a szezonalitás kiküszöbölése; Turisztikai szolgáltatások munkaerő-megtartásának elősegítése; Környezetvédelmi szempontok érvényesítése; (pld. szelektív hulladékgyűjtés, takarékos vízhasználat, stb. ) Kulturális programkínálat bővítése; A földrajzi fekvésből adódó előnyök érvényesítése;

HU-SK projektek

HU-SK projektek

Sacra. Velo projekt

Sacra. Velo projekt

Sacra. Velo projekt Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében Fő kedvezményezett: Győr-Moson-Sopron

Sacra. Velo projekt Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében Fő kedvezményezett: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat A weboldal és mobil applikáció kifejlesztéséért felelős partner Győr-Moson-Sopron megyében kerékpáros utak kijelölése: 110 érintett település, 648 km kerékpáros zarándokút hálózat 23 Szigetközi település bevonásával (információs tábla kihelyezés és/vagy pihenőhely kialakítása) Kapcsolódó eszközbeszerzés: Több, mint 1100 közlekedési, irányjelző tábla ; információs táblák 93 településen; 83 kisebb kerékpáros pihenőhely 64 településen Közbeszerzések, egyéb beszerzések Egy közlekedési és egy turisztikai szakértő bevonása Szakrális látnivalók leírásának begyűjtése, kapcsolat a fenntartókkal (püspökségek, egyházközségek, települési önkormányzatok, úrkezelők, vasúttársaságok, stb. )18

19

19

Kapcsolódó projektek Turisztikai projektek szakrális látnivalók fejlesztése (pl. Győr, Pannonhalma, Lébény, Csorna, Sopronbánfalva) UNESCO

Kapcsolódó projektek Turisztikai projektek szakrális látnivalók fejlesztése (pl. Győr, Pannonhalma, Lébény, Csorna, Sopronbánfalva) UNESCO világörökségeink (Fertő-táj, Pannonhalma) + várományos helyszíneink (Római LIMES) nemzeti parki, natúr parki, vízi turisztikai (Duna, Rába, Fertő, Lajta), Dunaremete-Bős (Gabčíkovo) komp Transdanube + Transdanube. Pearls; Gre. Mo + RECOM + Conn. Reg; HUSKI + HUSKI II, Dunabusz Kerékpáros projektek Euro. Velo 6 , Euro. Velo 13, Fertő-Balaton, Győr-Pannonhalma-Bakony-Balaton, Hédervár-Lipót, települési kerékpárút-építések Danube Bike and Boat: aktív turizmus és kerékpáros infrastruktúra Doborgaz (Dobrohošť) - Dunakiliti gyalogos-kerékpáros híd, Győr keleti elkerülő Mosoni-Duna hídja Mosoni-Duna torkolati műtárgya (egyben űj kerékpárút-átvezetések a folyón) 20

BIKE&BOAT (A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval) Magyar-szlovák víziturisztikai infrastruktúra fejlesztés (26

BIKE&BOAT (A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval) Magyar-szlovák víziturisztikai infrastruktúra fejlesztés (26 magyar oldali települést és csallóközi önkormányzatokat érintő projekt)

DANUBE BIKE&BOAT-Discover the Small & Moson Danube by bike and boat” (SKHU/1601) projekt A

DANUBE BIKE&BOAT-Discover the Small & Moson Danube by bike and boat” (SKHU/1601) projekt A jóváhagyott teljes költségvetés csaknem 3 millió euró, mely hozzá fog járulni a Duna-menti határrégió vonzerejének és látogatói számának növeléséhez a Duna szlovák és magyar oldalán egyaránt. A projekt fókuszában a határterület gazdag természeti- és kulturális örökségének hasznosítása, valamint egyedi termékstruktúrával rendelkező, vonzó és versenyképes európai turisztikai desztináció létrehozása áll. Célja a Csallóköz és Szigetköz egységes határon átnyúló ökoturisztikai ernyőmárkájának kidolgozása és brandfejlesztés, amely koherens ökoturisztikai termékekre épül. 1. A „Szárazföldi Duna-delta” koncepció mentén közös marketing stratégia készítése, brand fejlesztés ökoturisztikai kínálatcsomagok összeállítása, közös arculat kialakítása. 2. Közös rendezvények és akciók a szemléletformálás és környezeti nevelés érdekében. 3. Kommunikációs tevékenységek, melyek magukba foglalják egy átfogó honlap, egy kapcsolódó mobil applikáció és egy Facebook profil fejlesztését két workshop kimenetei alapján.

Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohošt) települések közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd A magyar-szlovák államhatárt képező Duna által

Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohošt) települések közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd A magyar-szlovák államhatárt képező Duna által elválasztott Dunakiliti és Dobrohošt’ (Doborgaz) települések között létesítendő gyalogos – kerékpáros kapcsolat tervei (HUSK/1101/2. 4. 2/0187 azonosítószámú projekt) a 20072013 -as Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával készültek el.

http: //www. husk-cbc. eu/

http: //www. husk-cbc. eu/

További projektek Fertő-Hanság Nemzeti Park fejlesztései: Szigetköz Natúrpark Települések kerékpárút fejlesztései

További projektek Fertő-Hanság Nemzeti Park fejlesztései: Szigetköz Natúrpark Települések kerékpárút fejlesztései

AT-HU projektek

AT-HU projektek

Osztrák–Magyar Együttműködési Program AT-HU Zsira és Locsmánd (Lutzmannsburg) Fertőrákos-Sopronpuszta és Szentmargitbánya (Sankt Margarethen) Várbalog-Albertkázmérpuszta

Osztrák–Magyar Együttműködési Program AT-HU Zsira és Locsmánd (Lutzmannsburg) Fertőrákos-Sopronpuszta és Szentmargitbánya (Sankt Margarethen) Várbalog-Albertkázmérpuszta és a Féltorony (Halbturn) Rajka és Németjárfalu (Deutsch Jahrndorf) közötti átkelő Eddigi lehetőségek: Kőszeg–Rőtfalva (Rattersdorf) vagy Kópháza– Sopronkeresztúr (Deutschkreutz) felé kellett nagyot kerülni

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!