Tun 22 Tp vit Cc em hy chun

  • Slides: 10
Download presentation
Tuần 22: Tập viết Các em hãy chuẩn bị sẵn bảng con, phấn, vở

Tuần 22: Tập viết Các em hãy chuẩn bị sẵn bảng con, phấn, vở ô li và bút mực nhé.

Thứ � wgàσ κánƑ wăm Tập νμĞt: Chữ hΞ: S Đúng rồi, làcác chữem.

Thứ � wgàσ κánƑ wăm Tập νμĞt: Chữ hΞ: S Đúng rồi, làcác chữem. R. Các Tuần trước được học Tuần này chúng ta tiếp tục học em chữ R ra bảng viết chữ cái viết hoa các viết hoa chữ S nhé nào ! con em nhé. có nhớ! không?

Tập νμĞt: Chữ hΞ: S ChữSS viết hoa Chữ cỡvừa vừacao 5 mấy cỡ

Tập νμĞt: Chữ hΞ: S ChữSS viết hoa Chữ cỡvừa vừacao 5 mấy cỡ li, gồm mấy kẻ gồm 6 đường kẻ ngang? ngang. Chữ hoa S được viết bằng 1 nét duy nhất. Đường kẻ ngang 6 Đường kẻ ngang 5 Đường kẻ ngang 4 li Đường kẻ 5 ngang 3 Đường kẻ ngang 2 Đường kẻ ngang 1

Tập νμĞt: Chữ hΞ: S Các em viết theo mẫu vào bảng con nhé.

Tập νμĞt: Chữ hΞ: S Các em viết theo mẫu vào bảng con nhé.

Tập νμĞt: Chữ hΞ: S Sáo tắm thì mưa. Câu ứng dụng: Sáo tắm

Tập νμĞt: Chữ hΞ: S Sáo tắm thì mưa. Câu ứng dụng: Sáo tắm thì mưa: mưa có nghĩa hễ thấy sáo tắmlàlàgì? sắp có mưa.

Tập νμĞt: Chữ hΞ: S Sáo tắm thì mưa. Em hãy quan sát vàmấy

Tập νμĞt: Chữ hΞ: S Sáo tắm thì mưa. Em hãy quan sát vàmấy nêu Câu ứng dụng cóh, Các con chữ S, có 2độ li cao rưỡi. của Câu ứng dụng 3 cao dấudấu thanh: dấu các con chữ trong câu? thanh, đặt ở những trí a của sắc thứđược nhấtcó đặt trên con vị chữ Con chữ LJ cao 1 li rưỡi. nào? chữ Sáo, dấu sắc thứ hai đặt trên con củacòn chữlạitắm. Cácchữ conăchữ cao 1 Dấu li. huyền đặt trên con chữ i của chữ thì.

Sáo tắm thì mưa. Lưu ý Mỗi chữ trong câu cách nhau 1 con

Sáo tắm thì mưa. Lưu ý Mỗi chữ trong câu cách nhau 1 con chữ o. Mỗi con chữ cách nhau nửa con chữ o.

Các em trình bày vào vở ô ly hoặc phiếu bài tập nhé. 1

Các em trình bày vào vở ô ly hoặc phiếu bài tập nhé. 1 dòng 2 dòng S S Sáo Sáo tắm thì mưa.

Các em làm 2 bài này nhé ! ( Nhờ ba mẹ tải và

Các em làm 2 bài này nhé ! ( Nhờ ba mẹ tải và in file đính kèm, nếu không thể in các em viết bài vào vở ô li nhé)

Chúc các em hoàn thành tốt bài viết nhé !

Chúc các em hoàn thành tốt bài viết nhé !