Tulosten esittmisest Graduryhm Leena Hiltunen Tulosten esittmisest Pelkk

  • Slides: 13
Download presentation
Tulosten esittämisestä Graduryhmä Leena Hiltunen

Tulosten esittämisestä Graduryhmä Leena Hiltunen

Tulosten esittämisestä Ø Pelkkä kyselyn tai opetuskokeilun tulosten esittäminen ei riitä Ø Gradun tulososiossa

Tulosten esittämisestä Ø Pelkkä kyselyn tai opetuskokeilun tulosten esittäminen ei riitä Ø Gradun tulososiossa tulee olla tarkempaa analyysiä, kuin vain jakaumia vastauksista

Ikäjakauma Mitä kuviosta voidaan päätellä? Onko kuvio oleellinen?

Ikäjakauma Mitä kuviosta voidaan päätellä? Onko kuvio oleellinen?

Sukupuoli, ikä ja kohtelu IT-alalla ristiintaulukoituna Mitä kuviosta voidaan päätellä? Onko kuvio oleellinen?

Sukupuoli, ikä ja kohtelu IT-alalla ristiintaulukoituna Mitä kuviosta voidaan päätellä? Onko kuvio oleellinen?

Ristiintaulukoinnin tulokset taulukossa Mitä kuviosta voidaan päätellä? Onko kuvio oleellinen?

Ristiintaulukoinnin tulokset taulukossa Mitä kuviosta voidaan päätellä? Onko kuvio oleellinen?

Yhteenvetoja Eri vastaajaryhmien koonti Materiaalinjakajat (MJ) Monimuotoopettajat (MMO) Verkko-opettajat (VO) Lukumäärällisesti 15 31 19

Yhteenvetoja Eri vastaajaryhmien koonti Materiaalinjakajat (MJ) Monimuotoopettajat (MMO) Verkko-opettajat (VO) Lukumäärällisesti 15 31 19 Prosentuaalisesti 31 % 65 % 40 % Eri kysymysten koonti Keskiarvo asennoitumis essa Keskihajonta asennoitumis essa Keskiarvo toteutum assa Keskihajonta toteutumas sa MJ 4, 02 0, 74 3, 43 1, 03 MMO 4, 10 0, 72 3, 71 0, 96 VO 4, 30 0, 59 3, 76 0, 90 Yhteensä 4, 12 0, 77 3, 64 0, 98

Vertailujen havainnollistaminen taulukolla

Vertailujen havainnollistaminen taulukolla

Eri kysymysten vertailua

Eri kysymysten vertailua

Tulokset mallikuvana IT-alan portfoliomalli Tieto- ja viestintätekniikan käytön teoreettinen malli

Tulokset mallikuvana IT-alan portfoliomalli Tieto- ja viestintätekniikan käytön teoreettinen malli

Laadullinen aineisto määrällisessä muodossa Case: Työssäoppimisen muodot

Laadullinen aineisto määrällisessä muodossa Case: Työssäoppimisen muodot

Esimerkki analysoinnista Case: Työssäoppimisen menetelmien hyödyllisyys Utility of learning curriculum Eri työpaikat A-E Eri

Esimerkki analysoinnista Case: Työssäoppimisen menetelmien hyödyllisyys Utility of learning curriculum Eri työpaikat A-E Eri vastaajat 1 -27 d=daily w=weekly m=mounthly Kaksi korkeinta arvoa lihavoitu; kaksi alinta arvoa alleviivattu Utility of strategy and frequency of use Subj. Mentor Everyday activ. Obs& Learn ment. Obs& Learn oth. Work place Others Questioning Coaching Analogies Diagrams Modelling A 1 3 8 1 4 7 2 0 -w 1 m 3 0 0 0 6 A 2 7 11 9 9 6 7 7 -d 2 w 2 6 d 1 w 2 m 1 3 -w 2 m 1 1 3 -w 3 m 1 A 3 10 12 11 2 8 8 9 -m 1 w 3 10 -d 2 w 2 6 -w 1 m 3 8 -m 4 11 -d 4 A 4 10 10 7 5 9 7 9 -d 3 w 1 10 -d 4 7 -w 3 d 1 1 -w 4 9 -w 1 d 2 m 1 A 5 11 12 8 7 9 7 10 -d 4 6 w 2 m 1 d 1 2 -m 2 1 -m 1 w 1 1 -m 2 w 1 A 6 9 10 6 11 10 8 7 -d 3 w 1 9 -d 1 w 3 2 -w 3 m 1 2 -w 1 m 2 7 -w 3 m 1 Bv 7 11 3 2 8 5 3 -w 4 3 -w 3 1 0 -w 1 m 1 1 -w 3 B 8 7 12 6 10 8 12 7 -d 2 w 2 4 -m 1 6 -w 1 m 1 0 5 -m 2 B 10 5 4 3 7 4 5 6 -m 1 w 1 d 1 2 -m 1 w 2 3 -m 1 w 1 d 1 1 -m 1 w 2 5 -w 2 C 11 2 8 7 9 2 2 2 0 0 Yleisesti korkeimmat arvot Yleisesti alimmat arvot

Laadullinen aineisto taulukkona Case: Eri menetelmien hyödyllisyys ongelmanratkaisussa Eri tietämystyyppejä

Laadullinen aineisto taulukkona Case: Eri menetelmien hyödyllisyys ongelmanratkaisussa Eri tietämystyyppejä

Tulosten esittämisestä Leena. r. k. Hiltunen@jyu. fi

Tulosten esittämisestä Leena. r. k. [email protected] fi