TULA Mga Elemento ng Tula Ang Tula ay

  • Slides: 13
Download presentation
TULA Mga Elemento ng Tula

TULA Mga Elemento ng Tula

�Ang Tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin

�Ang Tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Binubuo ang tula ng saknong at taludtod. Ang tula ay maaaring distinggihin sa tatlo na bahagi.

Sukat 2. Saknong 3. Tugma 4. Kariktan 5. Talinghaga 6. Anyo 7. Tono/Indayog 8.

Sukat 2. Saknong 3. Tugma 4. Kariktan 5. Talinghaga 6. Anyo 7. Tono/Indayog 8. Persona 1.

SUKAT �Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa

SUKAT �Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa.

SUKAT 1. Wawaluhin – Halimbawa: Isda ko sa Mariveles Nasa loob ang kaliskis 2.

SUKAT 1. Wawaluhin – Halimbawa: Isda ko sa Mariveles Nasa loob ang kaliskis 2. Lalabindalawahin – Halimbawa: Ang laki sa layaw karaniwa’y hubad Sa bait at muni, sa hatol ay salat

 3. Lalabing-animin – Halimbawa: Sai-saring bungangkahoy, hinog na at matatamis 4. Lalabingwaluhin –

3. Lalabing-animin – Halimbawa: Sai-saring bungangkahoy, hinog na at matatamis 4. Lalabingwaluhin – Halimbawa: Tumutubong mga palay, gulay at maraming mga bagay

SAKNONG �Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa

SAKNONG �Ang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya (taludtod). 2 linya - couplet 3 linya - tercet 4 linya - quatrain 5 linya – quintet 6 linya - sestet 7 linya - septet 8 linya - octave

TUGMA �Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan.

TUGMA �Isa itong katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. �Lubha itong nakaga- ganda sa pagbigkas ng tula. Ito ang nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog.

KARIKTAN �Kailangang magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa gayon

KARIKTAN �Kailangang magtaglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan.

TALINGHAGA �Tumutukoy ito sa paggamit ng matatalinhagang salita at tayutay. ○ Tayutay - paggamit

TALINGHAGA �Tumutukoy ito sa paggamit ng matatalinhagang salita at tayutay. ○ Tayutay - paggamit ng pagwawangis, pagtutulad, pagtatao ang ilang paraan upang ilantad ang talinghaga sa tula

ANYO �Porma ng tula.

ANYO �Porma ng tula.

TONO/INDAYOG �Diwa ng tula.

TONO/INDAYOG �Diwa ng tula.

�Tumutukoy sa nagsasalita sa tula; una, ikalawa o ikatlong panauhan.

�Tumutukoy sa nagsasalita sa tula; una, ikalawa o ikatlong panauhan.