Trsstri RZIJA PAEGLTE GUNTA KAVA Saturs 1 Trijstru

  • Slides: 20
Download presentation
Trīsstūri RĒZIJA PAEGLĪTE GUNTA KĻAVA

Trīsstūri RĒZIJA PAEGLĪTE GUNTA KĻAVA

Saturs 1. Trijstūru teorija 2. ∆ Daudzveidība dabā 3. ∆Malas un virsotnes 4. ∆

Saturs 1. Trijstūru teorija 2. ∆ Daudzveidība dabā 3. ∆Malas un virsotnes 4. ∆ Piemalas un pretmalas, pieleņķi un pretleņķi 5. ∆ Iedalījums pēc leņķiem 6. ∆ Nevienādība 7. ∆ Bisektrise 8. ∆ Mediāna 9. ∆ Augstums 10. Vienādi trijstūri 11. ∆ Vienādības pazīme-mlm 12. ∆ Vienādības pazīme-lml 13. ∆ Vienādības pazīme-mmm 14. ∆ Veidi pēc malu garuma

Trīsstūra teorija �Trijstūris ir ģeometriska figūra, ko veido trīs nogriežņi un trīs virsotnes. �Trijstūri

Trīsstūra teorija �Trijstūris ir ģeometriska figūra, ko veido trīs nogriežņi un trīs virsotnes. �Trijstūri apzīmē ar 3 lieliem butiem(∆DBC) �Trijstūra leņķu summa ir 180 grādi. �Jebkurš trīsstūris ir izliekta figūra.

Trīsstūru daudzveidība dabā

Trīsstūru daudzveidība dabā

Trīsstūru malas un virsotnes �Visiem trijstūriem ir 3 malas un 3 virsotnes. � ∆

Trīsstūru malas un virsotnes �Visiem trijstūriem ir 3 malas un 3 virsotnes. � ∆ ABC malas –AB, BC, CA B � ∆ virsotnes- A, B, C A C

Trīsstūru piemalas un pretmalas; pieleņķi un pretleņķi Mala BC ir leņķa A pretmala Mala

Trīsstūru piemalas un pretmalas; pieleņķi un pretleņķi Mala BC ir leņķa A pretmala Mala AB; AC ir leņķa A piemalas Leņķis B ir malas AC pretleņķis Leņķi A; C ir malas AC pieleņķis A B C

Trīsstūru iedalījums pēc leņķiem Šaurleņķu trīsstūris Taisnleņķu trīsstūris F J Platleņķu trīsstūris G O

Trīsstūru iedalījums pēc leņķiem Šaurleņķu trīsstūris Taisnleņķu trīsstūris F J Platleņķu trīsstūris G O M P

Trīsstūra nevienādība Trīsstūra katrs malas garums ir mazāks, nekā abu pārējo malu garuma summu,

Trīsstūra nevienādība Trīsstūra katrs malas garums ir mazāks, nekā abu pārējo malu garuma summu, un lielāks par abu pārējo malu garumu starpību. D ED<EC+CD ED>CD-CE EC<ED+DC EC>ED-DC CD<CE+ED CD>ED-EC E C

Bisektrise Par trīsstūra bisektrisi sauc trīsstūra leņķa bisektrises nogriezni, kas atrodas trīsstūra iekšpusē. G

Bisektrise Par trīsstūra bisektrisi sauc trīsstūra leņķa bisektrises nogriezni, kas atrodas trīsstūra iekšpusē. G FC ir leņķa F bisektrise. DB ir leņķa B bisektrise. GL ir leņķa G bisektrise. D C F L B

Mediāna Par trīsstūra mediānu sauc nogriezni, kas savieno trīsstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu.

Mediāna Par trīsstūra mediānu sauc nogriezni, kas savieno trīsstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu. Lai novilktu mediānu trīsstūra mala jāsadala uz pusēm un viduspunkts jāsavieno ar pretējo virsotni. GK; LI; JH=MEDIĀNAS H L K G J I

Augstums Par trīsstūra augstumu sauc perpendikulu, kas novilkts no trīsstūra virsotnes pret taisni, kas

Augstums Par trīsstūra augstumu sauc perpendikulu, kas novilkts no trīsstūra virsotnes pret taisni, kas satur pretējo trīsstūru malu. M F N K B P Y R N taisnleņķu trīsstūris O A x C šaurleņķu trīsstūris M S platleņķu trīsstūris R

Uzdevumi 1. Kāds ir ∆FGH iedalījums pēc leņķiem? Kuras malas ir leņķa FGH piemalas?

Uzdevumi 1. Kāds ir ∆FGH iedalījums pēc leņķiem? Kuras malas ir leņķa FGH piemalas? Atbilde: taisnleņķu trīsstūris. Leņķa FGH piemalas ir FG un GH. G F 2. Kas ir JK? H J Pareizā atbilde: JK ir ∆TJV mediāna T K V

Vienādi trīsstūri § Divi trīsstūri ir vienādi, ja tos var uzlikt vienu uz otra

Vienādi trīsstūri § Divi trīsstūri ir vienādi, ja tos var uzlikt vienu uz otra tā, ka tie sakrīt. § Vienādu trīsstūru atbilstošās malas ir vienādas un atbilstošie elementi ir vienādi. § Ir 3 trīsstūru vienādības pazīmes!

Trīsstūru vienādības pazīme-mlm Trijstūru vienādības pazīme pēc divām malām un leņķa starp tām-MLM. Ja

Trīsstūru vienādības pazīme-mlm Trijstūru vienādības pazīme pēc divām malām un leņķa starp tām-MLM. Ja viena trīsstūra 2 malas un leņķis starp tām ir attiecīgi = ar otra trīsstūra 2 malām un leņķi starp tām, tad trīsstūri ir vienādi! N Z ∆CAN= ∆UVZ A C V U

Trīsstūru vienādības pazīme-lml Trijstūru vienādības pazīme pēc diviem leņķiem un malu starp tiem-lml Ja

Trīsstūru vienādības pazīme-lml Trijstūru vienādības pazīme pēc diviem leņķiem un malu starp tiem-lml Ja viena trīsstūra 2 leņķiun mala starp tiem ir attiecīgi = ar otra trīsstūra 2 leņķiem un malu starp tām, tad trīsstūri ir vienādi! H M ∆AMC= ∆IHG A C G I

Trīsstūru vienādības pazīme-mmm Trijstūru vienādības pazīme pēc 3 malām –mmm. Ja viena trīsstūra 3

Trīsstūru vienādības pazīme-mmm Trijstūru vienādības pazīme pēc 3 malām –mmm. Ja viena trīsstūra 3 malas ir attiecīgi vienādas ar otra trīsstūra 3 malām, tad trīsstūri ir vienādi. V A ∆VAC= ∆GEF C F VA=GF VC=GE CA=EF G E

�Uzdevums: Pēc kādas pazīmes dotie trīsstūri ir vienādi? Pareizā atbilde: mlm.

�Uzdevums: Pēc kādas pazīmes dotie trīsstūri ir vienādi? Pareizā atbilde: mlm.

Trīsstūru veidi pēc malu garuma Atkarībā no malu garuma trīsstūrus iedala: G A E

Trīsstūru veidi pēc malu garuma Atkarībā no malu garuma trīsstūrus iedala: G A E J C H ∆ JGH-dažādmalu trīsstūris. D F ∆ DEF-vienādsānu trīsstūris, jo DE=EF. B ∆ CAB-vienādmalu trīsstūris, jo CA=AB=BC

Uzziņu literatūra: https: //www. youtube. com/watch? v=m. Le. Na. Zcy-h. E. Vēl vairāk informācijas

Uzziņu literatūra: https: //www. youtube. com/watch? v=m. Le. Na. Zcy-h. E. Vēl vairāk informācijas var uzzināt mājas lapā- www. uzdevumi. lv/. Šajā mājas lapā var iegūt ne tikai informāciju, bet arī pārbaudīt savas spējas par konkrēto tēmu. Izmantotā literatūra: Matemātikas mācību grāmata, www. google. lv, www. uzdevumi. lv/.

 Paldies par uzmanību!

Paldies par uzmanību!