Trojhelnk druhy trojhelnk Vypracovala Mgr Martina Belkov Rovina

  • Slides: 10
Download presentation
Trojúhelník- druhy trojúhelníků Vypracovala: Mgr. Martina Belžíková

Trojúhelník- druhy trojúhelníků Vypracovala: Mgr. Martina Belžíková

Rovina • rovná plocha rozšířená na všechny strany bez omezení • modelem roviny je

Rovina • rovná plocha rozšířená na všechny strany bez omezení • modelem roviny je např. tabule, deska lavice, stránka sešitu apod. , rozšířená na všechny strany bez omezení

Trojúhelník • • • je část roviny má tři vrcholy a tři strany vrcholy

Trojúhelník • • • je část roviny má tři vrcholy a tři strany vrcholy trojúhelníku ABC jsou body A, B, C strany trojúhelníku ABC jsou úsečky AB, BC, AC označujeme písmeny velké abecedy • příklad: trojúhelník ABC C A B

Strany trojúhelníku • strana a leží proti vrcholu A • strana b leží proti

Strany trojúhelníku • strana a leží proti vrcholu A • strana b leží proti vrcholu B • strana c leží proti vrcholu C • příklad: C b A a c B

Druhy trojúhelníků: • třídíme podle velikosti stran a podle velikostí úhlů • třídění podle

Druhy trojúhelníků: • třídíme podle velikosti stran a podle velikostí úhlů • třídění podle stran: ü rovnostranný ü rovnoramenný ü různostranný • třídění podle úhlů: ü pravoúhlý

Rovnostranný trojúhelník • všechny strany jsou shodné (stejně dlouhé) • příklad: trojúhelník KLM M

Rovnostranný trojúhelník • všechny strany jsou shodné (stejně dlouhé) • příklad: trojúhelník KLM M K L

Rovnoramenný trojúhelník • dvě strany jsou shodné (stejně dlouhé) • příklad: trojúhelník ABC C

Rovnoramenný trojúhelník • dvě strany jsou shodné (stejně dlouhé) • příklad: trojúhelník ABC C A B

Různostranný trojúhelník • žádné dvě strany nejsou shodné (stejně dlouhé) • příklad: trojúhelník OPR

Různostranný trojúhelník • žádné dvě strany nejsou shodné (stejně dlouhé) • příklad: trojúhelník OPR R O P

Pravoúhlý trojúhelník • jeden úhel je pravý • příklad: trojúhelník XYZ Z X Y

Pravoúhlý trojúhelník • jeden úhel je pravý • příklad: trojúhelník XYZ Z X Y

Použitá literatura: • KINDL, Karel. Matematika, přehled učiva základní školy. 3. vyd. Praha: Státní

Použitá literatura: • KINDL, Karel. Matematika, přehled učiva základní školy. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. ISBN 14388 -80. • BLAŽKOVÁ, Růžena. ; MATOUŠKOVÁ, Květoslava. ; VAŇUROVÁ, Milena. ; STAUDKOVÁ, Hana. Matematika pro 3. ročník ZŠ. 2. vyd. Praha: Alter, 2009. ISBN 978 -807245 -206 -4. • BLAŽKOVÁ, Růžena. ; MATUOŠKOVÁ, Květoslava. ; VAŇUROVÁ, Milena. Matematika pro 4. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha: Alter, 2009. ISBN 978 -80 -7245 -145 -6.