TROJHELNK Druhy trojhelnk Dostupn z Metodickho portlu www

  • Slides: 17
Download presentation
TROJÚHELNÍK Druhy trojúhelníků Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného

TROJÚHELNÍK Druhy trojúhelníků Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Co už víme o trojúhelníku? • trojúhelník je rovinný útvar, který má tři vrcholy,

Co už víme o trojúhelníku? • trojúhelník je rovinný útvar, který má tři vrcholy, tři strany a tři vnitřní úhly • vrcholy jsou body A, B, C • strany jsou úsečky AB, BC, AC, označujeme je také malými písmeny odpovídajícími protějšímu vrcholu: a = BC, b = AC, c = AB • vnitřní úhly značíme písmeny řecké abecedy: α – úhel při vrcholu A, β – úhel při vrcholu B, γ – úhel při vrcholu C • součet velikostí vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°

Druhy trojúhelníků podle délek stran obecný (různostranný) rovnoramenný rovnostranný Učení v mládí je rytí

Druhy trojúhelníků podle délek stran obecný (různostranný) rovnoramenný rovnostranný Učení v mládí je rytí do kamene, učení v stáří je kreslení do písku… Čínské přísloví

Druhy trojúhelníků podle velikostí úhlů ostroúhlý pravoúhlý všechny vnitřní úhly jsou ostré jeden vnitřní

Druhy trojúhelníků podle velikostí úhlů ostroúhlý pravoúhlý všechny vnitřní úhly jsou ostré jeden vnitřní úhel je pravý tupoúhlý jeden vnitřní úhel je tupý

Rovnoramenný trojúhelník C γ rameno o α A základna • C – hlavní vrchol

Rovnoramenný trojúhelník C γ rameno o α A základna • C – hlavní vrchol trojúhelníku • strana AB – základna rameno • strany AC, BC – ramena trojúhelníku • α, β – vnitřní úhly při základně (jsou shodné) • o – osa souměrnosti β trojúhelníku B

Rovnostranný trojúhelník • všechny tři strany mají stejnou délku • má tři osy souměrnosti

Rovnostranný trojúhelník • všechny tři strany mají stejnou délku • má tři osy souměrnosti • všechny vnitřní úhly mají velikost 60° R P Q Moudrost se projevuje především schopností klást otázky. Galiani

Pravoúhlý trojúhelník B • strana AB – přepona – nejdelší strana trojúhelníku β •

Pravoúhlý trojúhelník B • strana AB – přepona – nejdelší strana trojúhelníku β • strany AC, BC – odvěsny γ C α A • součet velikostí obou ostrých úhlů pravoúhlého trojúhelníku je 90° • α + β + γ = 180°, α + β = 90°

Přiřaďte k trojúhelníkům správné názvy: • • rovnoramenný rovnostranný pravoúhlý obecný

Přiřaďte k trojúhelníkům správné názvy: • • rovnoramenný rovnostranný pravoúhlý obecný

Správné řešení: rovnoramenný pra voú hlý obecn vo úh lý ý pra rovnostranný rovnoramenný

Správné řešení: rovnoramenný pra voú hlý obecn vo úh lý ý pra rovnostranný rovnoramenný obecný

Vypočítejte velikost třetích vnitřních úhlů trojúhelníku a rozhodněte, jestli jde o trojúhelník ostroúhlý, tupoúhlý

Vypočítejte velikost třetích vnitřních úhlů trojúhelníku a rozhodněte, jestli jde o trojúhelník ostroúhlý, tupoúhlý nebo pravoúhlý: 2. 1. 49° 35° 28° 75° 5. 4. 54° 3. 112° 6. 36° 78° 40° 27°

Máte to dobře? Gratuluji! 96° tupoúhlý

Máte to dobře? Gratuluji! 96° tupoúhlý

Znovu správně? 70° ostroúhlý

Znovu správně? 70° ostroúhlý

Spletli jste se, nebo ne? 40° tupoúhlý

Spletli jste se, nebo ne? 40° tupoúhlý

Vyšel Vám pravý úhel? 90° pravoúhlý

Vyšel Vám pravý úhel? 90° pravoúhlý

Znovu dobře? To už není náhoda! 24° ostroúhlý

Znovu dobře? To už není náhoda! 24° ostroúhlý

Jste opravdu jedničky! 113° tupoúhlý

Jste opravdu jedničky! 113° tupoúhlý

Děkuji za pozornost a těším se brzy na shledanou!

Děkuji za pozornost a těším se brzy na shledanou!