TRNG TIU HC T TRNG GV V Th

  • Slides: 13
Download presentation
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ TRƯNG GV: Vũ Thị Thanh Hồng Môn: TOÁN – Lớp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ TRƯNG GV: Vũ Thị Thanh Hồng Môn: TOÁN – Lớp 1 D

Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020 Toán Giải toán có lời văn

Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020 Toán Giải toán có lời văn

Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con

Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà?

Bài toán : Nhà có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 nhà An

Bài toán : Nhà có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 nhà An có tất cả con gà. Hỏi Nhà mấy con gà ? Tóm tắt Có : 5 con gà Thêm : 4 con gà Có tất cả : …con gà? Bài giải là : 5 + 4 = 9 (con gà) Đáp số : 9 con gà.

Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con

Bài toán : Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà? Bài giải Lời giải Phép tính Đáp số Nhà An có tất cả số con gà là : 5 + 4 = 9 (con gà) Đáp số : 9 con gà.

1. An có 5 quả bóng, Bình có 2 quả bóng. Hỏi cả hai

1. An có 5 quả bóng, Bình có 2 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng?

1. An có 5 quả bóng, Bình có 2 quả bóng. Hỏi cả hai

1. An có 5 quả bóng, Bình có 2 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng? Tóm tắt An có : 5 quả bóng Bình có : 2 quả bóng Cả hai bạn có: …quả bóng? Bài giải Cả hai bạn có số quả bóng là: 7 …………= 5+2 …. (quả bóng) 7 Đáp số : …. quả bóng.

Để giải bài toán có lời văn trước tiên em cần đọc kỹ đề

Để giải bài toán có lời văn trước tiên em cần đọc kỹ đề bài để tóm tắt bài toán, tìm cách giải. Sau đó em trình bày bài giải, gồm các bước : Bước 1 : Viết câu lời giải Bước 2 : Viết phép tính Bước 3 : Viết đáp số

Em chọn chữ cái trước bài giải đúng nhất cho bài toán đó! Đề

Em chọn chữ cái trước bài giải đúng nhất cho bài toán đó! Đề toán : Long có 4 cái kẹo. Bà cho Long thêm 10 cái kẹo nữa. Hỏi Long có tất cả mấy cái kẹo ? Bài giải Số cái kẹo Long có tất cả là : 4 + 10 = 14 Đáp số : 14 (cái kẹo) a Bài giải Long có tất cả số cái kẹo là: 4 + 10 = 14 (cái kẹo) Đáp số : 14 cái kẹo b Bài giải Số cái kẹo Long có tất cả là : 4 + 10 = 14 (cái kẹo) c

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI.