TRNG TIU HC PHM VN CHNH Tn ring

  • Slides: 25
Download presentation
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHÍNH Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHÍNH Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì? Lớp 2 / 1

Kiểm tra bài cũ: Tìm 3 từ chỉ sự vật

Kiểm tra bài cũ: Tìm 3 từ chỉ sự vật

Kiểm tra bài cũ: 2 Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về:

Kiểm tra bài cũ: 2 Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về: a) Ngày, tháng, năm. Đặt câu hỏi Trả lời

CÙNG NHAU KHÁM PHÁ Em nhé!

CÙNG NHAU KHÁM PHÁ Em nhé!

1 Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như

1 Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như thế nào? Vì sao? (1) sông núi thành phố học sinh (2) (sông) Cửu Long (núi) Ba Vì (thành phố) Huế (học sinh) Trần Phú Bình Tên riêng của người, sông, núi… phải viết hoa

s «ng Cöu Long, s «ng Hång, s «ng Th ư¬ng, s «ng Th¸i

s «ng Cöu Long, s «ng Hång, s «ng Th ư¬ng, s «ng Th¸i B×nh, s «ng Kinh ThÇy… Tªn riªng cña ngư êi, s «ng, nói… ph¶i viÕt hoa.

 nói Ba V×, nói T¶n Viªn, nói § «i, nói Ph ưîng Tªn

nói Ba V×, nói T¶n Viªn, nói § «i, nói Ph ưîng Tªn riªng cña ngư êi, s «ng, Hoµng… nói… ph¶i viÕt hoa.

 thµnh phè HuÕ, thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè H¶i Phßng, thµnh phè

thµnh phè HuÕ, thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè H¶i Phßng, thµnh phè H¶i Dư ¬ng… Tªn riªng cña ngư êi, s «ng, nói… ph¶i viÕt hoa.

häc sinh : TrÇn Phó B×nh, Lư ¬ng ViÖt Long, Vò Thïy An… Tªn

häc sinh : TrÇn Phó B×nh, Lư ¬ng ViÖt Long, Vò Thïy An… Tªn riªng cña ngư êi, s «ng, nói… ph¶i viÕt hoa.

2 Hãy viết: ) Tên hai bạn trong lớp. a ) Tên một dòng

2 Hãy viết: ) Tên hai bạn trong lớp. a ) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi…) ở địa phương em. b

2 Hãy viết: a) Tên hai bạn trong lớp. * Lê Đức Bình *

2 Hãy viết: a) Tên hai bạn trong lớp. * Lê Đức Bình * Hà Thị Diệu My b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi…) ở địa phương em. *(sông) Cầu *(suối) Mơ *(khe) Lim *(núi) Lở

suối Mơ khe Lim sông Thu Bồn

suối Mơ khe Lim sông Thu Bồn

3 Đặt câu theo mẫu: Ai (hoặc cái gì, con gì ) M: Môn

3 Đặt câu theo mẫu: Ai (hoặc cái gì, con gì ) M: Môn học em yêu thích là gì ? là môn Tiếng Việt. a) Giới thiệu trường em. -Trường em là Trường tiểu học Đức Xuân -Trường em là một ngôi trường đẹp ở thành phố Bắc Kạn.

Trường em là Trường tiểu học Phạm Văn Chính. Trường em là một ngôi

Trường em là Trường tiểu học Phạm Văn Chính. Trường em là một ngôi trường đẹp ở phường Phước Long A.

3 Đặt câu theo mẫu: Ai (hoặc cái gì, con gì ) M: Môn

3 Đặt câu theo mẫu: Ai (hoặc cái gì, con gì ) M: Môn học em yêu thích là gì ? là môn Tiếng Việt. b) Giới thiệu một môn học em yêu thích. - Tiếng Việt là môn học em yêu thích nhất. - Môn học em yêu thích là môn Toán.

3 Đặt câu theo mẫu: Ai (hoặc cái gì, con gì ) M: Môn

3 Đặt câu theo mẫu: Ai (hoặc cái gì, con gì ) M: Môn học em yêu thích là gì ? là môn Tiếng Việt. c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phố) của em. - Tổ em là tổ 13, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. - Tổ em là tổ văn hóa.

Chọn tên riêng đã được viết đúng. a. Nguyễn thị Phương My b. Nguyễn

Chọn tên riêng đã được viết đúng. a. Nguyễn thị Phương My b. Nguyễn Thị Phương My c. Nguyễn thị Phương my

Chọn tên riêng đã được viết đúng. a. (núi) hồng Lĩnh b. (thành phố)

Chọn tên riêng đã được viết đúng. a. (núi) hồng Lĩnh b. (thành phố) Tam kỳ c. (sông) Vu Gia

Nêu nhanh bộ phận còn thiếu để tạo thành câu kiểu : Ai là

Nêu nhanh bộ phận còn thiếu để tạo thành câu kiểu : Ai là gì? Mẹ em 1 5 là bác sĩ 2 là một người bạn tốt 6 Bạn Lan 3 Chú em 7 4 là công nhân 8 là người ham đọc sách Con chó ĐỘI A ĐỘI B

Luyện từ và câu Tên riêng và cách viết tên riêng Câu kiểu Ai

Luyện từ và câu Tên riêng và cách viết tên riêng Câu kiểu Ai là gì? ( Xem sách trang 44) Bài sau: Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định Từ ngữ về đồ dùng học tập

Hẹn gặp lại Các em học sinh thân yêu

Hẹn gặp lại Các em học sinh thân yêu