TRNG TIU HC NGC THY Lp 5 Tiu

  • Slides: 16
Download presentation
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY Lớp 5 Tiểu đội liên lạc anh hùng Nguyễn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY Lớp 5 Tiểu đội liên lạc anh hùng Nguyễn Ngọc Nại Giáo viên: Trần Mỹ Hằng

 PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 1. Hãy điền mốc thời

PHIẾU CHUẨN BỊ BÀI LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 1. Hãy điền mốc thời gian hoặc sự kiện lịch sử vào cột tương ứng để hoàn thành bảng sau: THỜI GIAN 2 -9 -1945 19 -12 -1946 SỰ KIỆN LỊCH SỬ Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Từ 19 -12 -1946 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội ……………… 18 -2 -1947 đến 7 -5 -1954 Chiến thắng Điện Biên Phủ. ………………… Giải phóng Thủ đô Hà Nội 10 -10 -1954 2. Sưu tầm tư liệu về Tiểu đội liên lạc anh hùng Nguyễn Ngọc Nại

UBND PHƯỜNG NGỌC THỤY – LONG BIÊN- HÀ NỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

UBND PHƯỜNG NGỌC THỤY – LONG BIÊN- HÀ NỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 5 TIỂU ĐỘI LIÊN LẠC ANH HÙNG NGUYỄN NGỌC NẠI Tháng 8 / 2014

NỘI DUNG 1. Sự ra đời của Tiểu đội liên lạc Nguyễn Ngọc Nại.

NỘI DUNG 1. Sự ra đời của Tiểu đội liên lạc Nguyễn Ngọc Nại. 2. Nhiệm vụ được giao. 3. Chiến công của Tiểu đội.

Trao đổi thảo luận 1. Tiểu đội liên lạc Nguyễn Ngọc Nại được thành

Trao đổi thảo luận 1. Tiểu đội liên lạc Nguyễn Ngọc Nại được thành lập vào thời gian nào? Gồm bao nhiêu người? 2. Các anh được lựa chọn như thế nào?

CHÚ GIẢI Bến Dâu- Đông Anh Bãi Tầm Xá Xuân Canh g Đ n

CHÚ GIẢI Bến Dâu- Đông Anh Bãi Tầm Xá Xuân Canh g Đ n Sô ng Bã Nhà máy Điện i G Ngọc Thụy iữa Nhà máy Nước Các Tiểu đoàn của Trung đoàn Thủ đô Vành đai Liên khu 1 uố Tứ Liên Nơi có quân Pháp chốt giữ Đình Phất Lộc Sông Hồng

Trao đổi thảo luận Tiểu đội liên lạc Nguyễn Ngọc Nại dẫn đường và

Trao đổi thảo luận Tiểu đội liên lạc Nguyễn Ngọc Nại dẫn đường và bảo vệ Trung đoàn Thủ đô rút quân như thế nào?

CHÚ GIẢI Bến Dâu- Đông Anh Bãi Tầm Xá Xuân Canh g Đ n

CHÚ GIẢI Bến Dâu- Đông Anh Bãi Tầm Xá Xuân Canh g Đ n Sô Các Tiểu đoàn của Trung đoàn Thủ đô Đường rút quân của ta ng uố Tứ Liên Nơi có quân Pháp chốt giữ Vành đai Liên khu 1 Bã Nhà máy Điện d 102 Ngọc Thụy iữa d 101 i G Nhà máy Nước 1 Đình Phất Lộc d 103 Sông Hồng

Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là danh hiệu vinh

Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là danh hiệu vinh dự cao nhất của Nhà nước Việt Nam phong tặng hoặc truy tặng cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Huân chương Chiến công hạng Nhất để tặng và truy tặng cho đơn vị,

Huân chương Chiến công hạng Nhất để tặng và truy tặng cho đơn vị, cá nhân lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu…

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY VIẾNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY VIẾNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ PHƯỜNG NGỌC THỤY VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ XU N CANH - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc!