Trng tiu hc L Hng Phong Cho mng

  • Slides: 24
Download presentation
Trường tiểu học Lê Hồng Phong Chào mừng thầy cô giáo về dự giờ

Trường tiểu học Lê Hồng Phong Chào mừng thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Lớp: 3 C Môn: Luyện từ và câu Giáo viên : Lê Thị Huệ

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : Kiểm tra bài cũ: * Nêu các sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau. Từ so sánh là từ nào ? Kiểu so sánh đó là kiểu so sánh gì ? a. Từ trêntagác caocónhìn xuống, hồđầu như một chiếc gươngnhô bầulên c. Người thấy con rùa lớn, to như trái bưởi, b. Cầu Thê Húc màu son, cong như con tôm, dẫn vào đền dục khổng lồ, sáng long lanh. khỏi mặt Ngọc sơn. nước.

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu So sánh

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu So sánh - Dấu chấm Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác dội về, với ào ào trận gió. Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Nguyễn Viết Bình a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Lá cọ

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Đã có ai lắng nghe a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác dội về, với ào ào trận gió. Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. b) Qua sự so sánh trên, em Nguyễn Viết Bình hình dung tiếng mưa trong rừng cọ rất to, rất vang động. a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ? b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh – Dấu chấm. Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Đàn cầm

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong câu thơ dưới đây : b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh Núi rừng Việt Bắc

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi

hình nền giáo án điện tử

hình nền giáo án điện tử

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. -Tìm những âm thanh được so sánh với nhau. Từ so sánh là từ nào ? m thanh 1 a) b) c) Từ so sánh m thanh 2

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm Bài 2: Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây : a) Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Nguyễn Trãi b) Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Hồ Chí Minh c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xoá trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Đoàn Giỏi

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 2: - Những âm thanh được so sánh với nhau và từ so sánh : m thanh 1 Từ so sánh m thanh 2 a) Tiếng suối như Tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như Tiếng hát xa c) Tiếng chim như Tiếng xóc những rổ tiền đồng

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 1: Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác dội về, với ào ào trận gió. Bài 2: - Những âm thanh được so sánh với nhau và từ so sánh : m thanh 1 Từ so sánh m thanh 2 a) Tiếng suối như Tiếng đàn cầm b) Tiếng suối như Tiếng hát xa c) Tiếng chim như Tiếng xóc những rổ tiền đồng

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. Bài 3: Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả : Trên nương, mỗi người một Người lớnđánh thì đánh trâu Trên nương, mỗi người một việc. người lớn thì trâu ra cày. bàCác cúikhom lom khom ngô. Cácnhặt cụ già cỏ, mấy đốt chú lá. các mẹbà cúimẹ lom tra ngôtra các cụ già cỏ, nhặt đốt lá Mấy chú bếp bé đithổi bắccơm. bếp thổi cơm. bé đi bắc Theo. Tô TôHoài Theo

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. * Chọn ý em cho là đúng nhất: Tiếng hát của bạn Vân hay như … a. tiếng đàn b. tiếng sáo c. Đ tiếng chim hoạ mi hót Tiếng hát của bạn Vân hay như tiếng chim hoạ mi hót.

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm. * Chọn ý em cho là đúng nhất: Mặt trăng đêm rằm tròn vành vạnh như… Đa. cái mâm ngọc khổng lồ b. cái miệng giếng c. cái dù Mặt trăng đêm rằm tròn vành vạnh như cái mâm ngọc khổng lồ.

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài :

Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Luyện từ và Câu Bài : So sánh - Dấu chấm.