Trng THPT Nguyn Trung Trc i S Lp

  • Slides: 13
Download presentation
Trường: THPT Nguyễn Trung Trực Đại Số Lớp: 10 C 4 Giáo viên: Cao

Trường: THPT Nguyễn Trung Trực Đại Số Lớp: 10 C 4 Giáo viên: Cao Thị Kim Sa Tổ: Toán-Tin Tiết 42 : Dấu của tam thức bậc hai

KIỂM TRA BÀI CŨ Xét dấu của biểu thức sau: f(x)=(x+1)(6 -2 x). x

KIỂM TRA BÀI CŨ Xét dấu của biểu thức sau: f(x)=(x+1)(6 -2 x). x -∞ -1 3 +∞ x+1 - 0 + | + 6 -2 x + | + 0 - f(x) - 0 + 0 - Vậy: f(x)=(x+1)(6 -2 x)=-2 x 2+4 x+6 gọi là một tam thức bậc hai.

Hãy gọi tên các đối tượng sau: Là hàm số bậc hai. Là phương

Hãy gọi tên các đối tượng sau: Là hàm số bậc hai. Là phương trình bậc hai. Xét biểu thức: Là tam thức bậc hai.

Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai I. Định lý về dấu của

Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai I. Định lý về dấu của tam thức bậc hai 1. Tam thức bậc hai a) Định nghĩa: Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức có dạng trong đó a, b, c là những số đã cho, b)Ví dụ: c) Chú ý: Nghiệm của phương trình: cũng được gọi là nghiệm của tam thức f(x) = 2 x-5

DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI a>0 a<0 y y O Dấu f(x) x

DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI a>0 a<0 y y O Dấu f(x) x f(x) cùng dấu với a, <0 x O y y =0 x O với x O y y >0 O f(x) cùng dấu với a, x 1 x 2 x O x 1 x 2 * f(x) cùng dấu với a, x * f(x) trái dấu với a,

2. Dấu của tam thức bậc hai a) Định lý: (SGK) Dấu. Suy củaratam

2. Dấu của tam thức bậc hai a) Định lý: (SGK) Dấu. Suy củaratam cỏcthức bước bậc haixét phụdấu thuộc tamvào thứcyếu tố nào? bậc hai? b) Bảng xét dấu: x f(x) Cùng dấu a 0 Cùng dấu a x f(x) x 1 Cùng dấu a 0 x 2 Trái dấu a 0 Cùng dấu a

3. áp dụng Ví dụ 1: Xét dấu các tam thức bậc hai sau:

3. áp dụng Ví dụ 1: Xét dấu các tam thức bậc hai sau: Ta lập bảng xét dấu x f(x) 2 3 0 0

3. áp dụng Ví dụ 2: Lập bảng xét dấu các tam thức: x

3. áp dụng Ví dụ 2: Lập bảng xét dấu các tam thức: x f(x) -2 2 0 0 x g(x) -4 1 0 0

3. áp dụng Ví dụ 3: Xét dấu các biểu thức Lập bảng xét

3. áp dụng Ví dụ 3: Xét dấu các biểu thức Lập bảng xét dấu: x -5 -2 1 0 0 f(x) 0 2 0 0 0

Lập bảng xét dấu x -3 0 2 0 0 g(x) 0 0

Lập bảng xét dấu x -3 0 2 0 0 g(x) 0 0

Bài tập trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng a)Luôn dương b)Luôn âm c)không

Bài tập trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng a)Luôn dương b)Luôn âm c)không dương d)không âm

CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ * Củng cố: - Định lý về

CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ * Củng cố: - Định lý về dấu của tam thức bậc hai. - Các bước xét dấu của tam thức bậc hai. * Bài tập về nhà: - Bài 1; 2 (105)

THANK YOU

THANK YOU