TRNG THCS YN T M V T L

  • Slides: 32
Download presentation
TRƯỜNG THCS YÊN T M V ẬT L Ý 8

TRƯỜNG THCS YÊN T M V ẬT L Ý 8

Công suất là gì? Viết công thức tính Vận côngdụng: suất? Trong xây dựng

Công suất là gì? Viết công thức tính Vận côngdụng: suất? Trong xây dựng người công nhân dùng ròng rọc định để kéo những viên gạch lên tần Trảcố lời: nhà cao 4 m. Mỗi viên gạch có trọng lượng Công suất định bằng thựcgian 12 N mỗi lần xác kéo được 10 viêncông mất thời hiện được đơnviên vị thời gian 20 s tính côngtrong suất một kéo các gạch? Công thức tính công suất: P=A/t

Tóm tắt: h= s=4 m p= 12 N F= 120 N t= 20 s

Tóm tắt: h= s=4 m p= 12 N F= 120 N t= 20 s P=? Trả lời Công thực hiện kèo các viên gạch là: A=F. s=120. 4=480 (J) Công suất kéo các viên gạch của người công nhân là: P=A/t=480/20= 24 (W)

Hàng ngày ta thường nghe nói khái niệm về năng lượng như nhà máy

Hàng ngày ta thường nghe nói khái niệm về năng lượng như nhà máy thủy điện biến đổi năng lượng dòng nước thành điện năng vậy năng lượng là gì? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một dang năng lượng ở dạng cơ học gọi là cơ năng

I. Cơ năng

I. Cơ năng

Hình 13. 1

Hình 13. 1

I. Cơ năng Vật có khả năng thực hiện công cơ học ta nói

I. Cơ năng Vật có khả năng thực hiện công cơ học ta nói vật có mang năng lượng của vật gọi là cơ năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn

Quả NỘInặng DUNG A đứng yên trên mặt đất, không I. CƠ khả NĂNG:

Quả NỘInặng DUNG A đứng yên trên mặt đất, không I. CƠ khả NĂNG: năng sinh công có II. THẾ NĂNG: B A

Nếu đưa quả NỘI DUNG I. CƠ NĂNG: nặng lên một II. THẾ NĂNG:

Nếu đưa quả NỘI DUNG I. CƠ NĂNG: nặng lên một II. THẾ NĂNG: độ cao nào đó thì nó có cơ năng không? Tại sao? B A

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn Vật có độ

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn Vật có độ cao so với vật được chọn làm Thế năng hấp móc thì vật có mang năng lượng dẫn phụ thuộc của vật gọi là thế năng hấp dẫn. vào những yếu tố nào?

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2 1 h

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2 1 h 2

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào độ cao của vật so với vật được chọn làm mốc

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2 1 h

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2 1 h 2

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào độ cao của vật so với vật được chọn làm mốc, và khối lượng của vật.

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi

C 2: Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết

C 2: Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết lò xo có cơ năng?

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi Khi lò xo bị nén lò xo có khả năng sinh công năng lượng của lò xo gọi là thế năng đàn hồi

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi Khi lò xo bị nén lò xo có khả năng sinh công năng lượng của lò xo gọi là thế năng đàn hồi Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi III. Động năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi III. Động năng 1. Khi nào vật có động năng? Quả cầu A chuyển C 4: C 3: Hiện Quả cầu A có động va chạm vào tượng xảysinh ra ra khả năng miếng gỗ làm cho chứng như thế minh nào? công miếng gỗ chuyển điều động gì?

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi III. Động năng 1. Khi nào vật có động năng? Kết luận: năng lượng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi III. Động năng 1. Khi nào vật có động năng? 2. Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tồ nào?

Trường hợp 2 quả C 6: Vận tốc quả cầu Vận C 7: tốc

Trường hợp 2 quả C 6: Vận tốc quả cầu Vận C 7: tốc Có của hiện quả tượng cầu gì trong Động năng So sánh công trong của quả hai Miếng gỗ dinhư chuyển xa hơnso cầu thực hiện công thay đổi thế nào thí khác nghiệm so với 2 lớn thívào nghiệm hơn thí phụ thuộc trường cầu A và hợp? A` lớn làm cho vớihơn thí nghiệm 2? 1 yếu tố nào? 1? miếng gỗ di chuyển (1) xa hơn S 1 S 2 S 3 (2)

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi III. Động năng 1. Khi nào vật có động năng? 2. Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tồ nào? Động năng phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi III. Động năng 1. Khi nào vật có động năng? 2. Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tồ nào? IV. Vận dụng: C 9: Nêu ví dụ vật có cả động năng và thế năng? C 10: cơ năng của vật trong hình 16. 4 a, b, c thuộc dạng nào?

A B

A B

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng

I. Cơ năng II. Thế năng 1. Thế năng hấp dẫn 2. Thế năng đàn hồi III. Động năng 1. Khi nào vật có động năng? 2. Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tồ nào? IV. Vận dụng: C 10: cơ năng của vật trong hình 16. 4 a, b, c thuộc dạng nào?

 Thế năng đàn hồi Hình 16. 4 Thế năng + Động năng Thế

Thế năng đàn hồi Hình 16. 4 Thế năng + Động năng Thế năng hấp dẫn