TRNG THCS V TH SU TP BC LIU

  • Slides: 23
Download presentation
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU – TP BẠC LIÊU TẬP THỂ LỚP 9/9 CHÀO

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU – TP BẠC LIÊU TẬP THỂ LỚP 9/9 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ DẠY TỐT – HỌC TỐT

KIỂM TRA BÀI CŨ Nhận xét: Hai đường thẳng trên song với nhau vì

KIỂM TRA BÀI CŨ Nhận xét: Hai đường thẳng trên song với nhau vì có a = a và b b 2 -1 O -3 -3 2 x y= y= 2 x +2 ? Vẽ đồ thi hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ: y = 2 x + 2 và y = 2 x – 3. Nêu nhận xét về hai y đường thẳng này? x

Chỉ có 1 góc gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = ax

Chỉ có 1 góc gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox. A - Vậy đó là góc nào? 3 - 14 2 2 α 1 -3 2 x y= y yy== 2 axx ++2 b ĐẶT VẤN ĐỀ α 2 1 O - Góc đó phụ thuộc các yếu tố nào? -3 x

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU – TP BẠC LIÊU BÀI 5: HỆ SỐ GÓC

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU – TP BẠC LIÊU BÀI 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a DẠY TỐT – HỌC TỐT 0)

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0): a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox y a>0 . 2 y= ax 3 A 4 b + a) 1 O . T T x y O a<0 A b) y= x ax + b Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox, ta hiểu đó là góc tạo bởi tia Ax và tia AT. Trong đó: A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox, T là điểm thuộc đường thẳng y = ax+ b và có tung độ dương.

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0): a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox y a>0 . 2 y= ax 3 A 4 b + a) . T T y B B 1 O a<0 x O A b) Em có nhận xét gì về độ lớn của góc trong mỗi trường hợp trên? y= x ax + b

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0): a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox y a>0 . 2 y= ax 3 A 4 b + 1 O . T T x a<0 O A b) a) Khi a > 0 thì y là góc nhọn Khi a < 0 thì y= x ax + b là góc tù

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a≠ 0): a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox: y Các đường thẳng có cùng hệ số a (a là hệ số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau. 2 -1 xy 2 =2 =2 2 y 1 α 1 Các đường thẳng song với nhau sẽ tạo với trục Ox các góc như thế nào? 3 x+ b/ Hệ số góc: α 2 O -3 x

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị các hàm số (với hệ số a > 0) y 1 = 0, 5 x + 2 ; y 2 = x + 2 ; y 3 = 2 x + 2 y Hãy so sánh các góc 1, 2, 3 và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số trên (a > 0) rồi rút ra nhận xét? y 1 , 5 0 = 1 2 3 C -2 B -1 = x+ 2 D -4 y 3 = 2 x +2 Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn. A 2 + x y 2 => Khi a > 0 thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn. 2 O x

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) Cho hình vẽ biểu diễn đồ thị các hàm số (với hệ số a < 0) y 1 = -0, 5 x + 2 ; y 2 = -x + 2 ; y 3 = -2 x + 2 Hãy so sánh các góc 1, 2, 3 và so sánh các giá trị tương ứng của hệ số a trong các hàm số trên (a > 0) rồi rút ra nhận xét? 2 y 3 =- 0, 5 x+ O 1 B 2 2 1 3 2 C D 4 y 2 = =- -x +2 +2 2 x Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn. A y 1 => Khi a < 0 thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù. y x

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a≠ 0): a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox: b/ Hệ số góc: - Các đường thẳng có cùng hệ số a (a là hệ số của x) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau. là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn và 00 < < 900. - Khi a > 0 thì là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn và 900 < < 1800. - Khi a < 0 thì a gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) 1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a≠ 0): a/ Góc tạo bởi đường thẳng y =ax + b và trục Ox: b/ Hệ số góc: * a gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b * Chú ý: Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Khi đó a cũng gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax.

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) Câu hỏi: Cho đường thẳng (d 1): y = 2 x – 3 tạo với trục Ox góc 1 (d 2): y = -5 x + 1 tạo với trục Ox góc 2 So sánh nào sau đây là đúng? 1 = 2 Sai 1 > 2 Sai 1 ≥ 2 Sai 1 < 2 Đúng Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) 1. KN hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a_≠ 0): 2. Ví dụ: Cho hàm số y = 3 x + 2. a) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3 x + 2 với trục Ox. (làm tròn đến phút).

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) * Ví dụ: Cho hàm số y = 3 x + 2. a) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3 x + 2 với trục Ox. (làm tròn đến phút). y Giải: a) Hàm số y = 3 x + 2. + Khi x = 0 thì y = 2 => A(0; 2) ; 0) 2 B 2 O 3 x + => B( y= + Khi y = 0 thì x = A x

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) y b) Góc tạo bởi đường thẳng y = 3 x + 2 với trục Ox là . A Xét tam giác vuông OAB, ta có: B 2 α y= 3 x + Suy ra 2 O Qua VD trên, ta có thể rút ra phương pháp nào để tính góc nhanh nhất? x

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) y b) Góc tạo bởi đường thẳng y = 3 x + 2 với trục Ox là . A Xét tam giác vuông OAB, ta có: B 2 α 3 x + y= Suy ra 2 O *Nhận xét: Khi a > 0 thì tan =a x

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) Vận dụng: a) Số đo của góc tạo bởi đường thẳng y = 2 x + 3 với trục Ox là: (làm tròn đến độ) A. 620 B. 630 C. 1180 D. 1170

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) Vận dụng: b) Số đo của góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox là: (làm tròn đến độ) A. 380 B. 1510 C. 390 D. 1520

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1. Xem lại nội dung bài. 2. BTVN: Bài 27, 29 (SGK/Tr 58, 59) Bài 25, 27 (SBT/Tr 67, 68) 3. Tiết sau luyện tập, mang đầy đủ dụng cụ học tập.

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em!

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em!

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) Bài tập 27/SGK: Cho hàm số y = ax + 3. a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6). b) Vẽ đồ thị của hàm số. Giải: a) Vì đồ thị hàm số đi qua A(2; 6), nên ta có: y = ax + 3 => 6 = a. 2 + 3 => a = 1, 5 Vậy hệ số góc a cần tìm là 1, 5.

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 ) Giải: 1, 5 x +3 Bài tập 27/SGK: Cho hàm số y = ax + 3. a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6). b) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Ta có hàm số y = 1, 5 x + 3 y= y A 3 + Khi x = 0 thì y = 3 => A(0; 3) + Khi y = 0 thì x = -2 => B(-2; 0) B -2 O x