TRNG THCS TRN HNG O Gio vin L

  • Slides: 24
Download presentation
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Giáo viên: Lê Thị Thu Hiền Môn: Địa lí

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Giáo viên: Lê Thị Thu Hiền Môn: Địa lí 6

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Hãy nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?

KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Hãy nêu ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ? 2. Trả lời: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa.

KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Bản đồ có tỉ lệ là 1: 200. 000,

KIỂM TRA BÀI CŨ 2. Bản đồ có tỉ lệ là 1: 200. 000, khoảng cách trên bản đồ là 5 cm, vậy khoảng cách trên thực địa là bao nhiêu km? Trả lời: 10 km

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐịA

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐịA LÍ. 1. Phương hướng trên bản đồ - Dựa vào các đường kinh, vĩ tuyến: Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chúng ta phải dựa vào đâu?

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ. 1. Phương hướng trên bản đồ Dựa vào hệ thống kinh, vĩ tuyến thì hướng bản đồ được xác định như thế nào? Bắc Tây Đông Nam

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ. 1. Phương hướng trên bản đồ - Dựa vào các kinh, vĩ tuyến: + Đầu trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu dưới chỉ hướng nam. + Bên phải vĩ tuyến chỉ hướng đông, bên trái chỉ hướng tây.

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ. 1. Phương hướng trên bản đồ Tây Bắc Tây Nam Đông Bắc Đông Nam

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ. 1. Phương hướng trên bản đồ - Dựa vào các kinh, vĩ tuyến: + Đầu trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu dưới chỉ hướng nam. + Bên phải vĩ tuyến chỉ hướng đông, bên trái chỉ hướng tây. T N B Đ Với bản đồ không có kinh, vĩ tuyến chúng ta xác định như thế nào?

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ. 1. Phương hướng trên bản đồ - Dựa vào các kinh, vĩ tuyến: + Đầu trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, đầu dưới chỉ hướng nam. + Bên phải vĩ tuyến chỉ hướng đông, bên trái chỉ hướng tây. - Với bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến, ta dựa vào mũi tên chỉ hướng bắc để xác định hướng bắc, sau đó tìm các hướng còn lại.

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA

Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ. KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ, TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ. 1. Phương hướng trên bản đồ 2. Kinh độ, vĩ độ , tọa độ địa lí ? Hãy tìm điểm C trên H 11. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào? Kinh tuyến 200 T C: Vĩ tuyến 100 B Kinh độ của một điểm là gì?

2. Kinh độ, vĩ độ , tọa độ địa lí Ví dụ: Điểm c

2. Kinh độ, vĩ độ , tọa độ địa lí Ví dụ: Điểm c có kinh tuyến 200 T và vĩ tuyến 100 B ta viết: c A B { { { 200 T 100 B 200 Đ 100 N 200 Đ 200 B

3. Bài tập a. Các hướng bay: - Hà Nội – Viêng Chăn: Hướng

3. Bài tập a. Các hướng bay: - Hà Nội – Viêng Chăn: Hướng Tây Nam - Hà Nội – Gia các ta: Hướng Nam • - Hà Nội – Ma ni la: Hướng Đông Nam. - Cua la Lăm pơ- Băng Cốc: Hướng Tây Bắc. - Cua la Lăm pơ– Ma ni la: Hướng đông Bắc - Ma ni la - Băng Cốc: Hướng Tây Nam

3. Bài tập b. Tọa độ địa lí của các điểm A, B, C

3. Bài tập b. Tọa độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ H 12 A B C { 1300 Đ 100 B { { 1100 Đ 100 B 1300 Đ 00

3. Bài tập: C. Trên H 12 các điểm có tọa độ địa lí:

3. Bài tập: C. Trên H 12 các điểm có tọa độ địa lí: E Đ { { 1400 Đ 00 1200 Đ 100 N

Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho đúng A

Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho đúng A B 1. Đầu trên kinh tuyến chỉ hướng a. Tây 1 - d 2. Đầu dưới kinh tuyến chỉ hướng b. Đông 2 - c 3. Bên phải vĩ tuyến chỉ hướng c. Nam 3 - b 4. Bên trái vĩ tuyến chỉ hướng d. Bắc 4 - a 5. Kinh độ của 1 điểm e. Là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc. 5 - h 6. Vĩ độ của 1 điểm g. Là kinh độ và vĩ độ của điểm đó 6 - e 7. Tọa độ địa lí của 1 điểm h. Là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến 7 kinh tuyến gốc. g

Dặn dò: - Về nhà học bài và làm bài tập 1, 2 trang

Dặn dò: - Về nhà học bài và làm bài tập 1, 2 trang 17 SGK - Xem trước bài 5.