TRNG THCS THPT TRNG VNG VL 8 GV

  • Slides: 20
Download presentation
TRƯỜNG THCS –THPT TRƯNG VƯƠNG VL 8 GV: Nguyê n Thi Kim Quyên

TRƯỜNG THCS –THPT TRƯNG VƯƠNG VL 8 GV: Nguyê n Thi Kim Quyên

ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 1. Khi nào thì có công cơ học? a.

ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 1. Khi nào thì có công cơ học? a. Khi có lực tác dụng vào vật b. Khi có lực tác dụng vào vật nhưng vật đứng yên c. Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển động d. Khi không có lực tác dụng vào vật và vật đứng yên

ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 2. Công thức tính công cơ học là công

ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 2. Công thức tính công cơ học là công thức nào sau đây: A. P = F S S C. v = t B. A = F. s D. P = h. d

ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 3. Công cơ học phụ thuộc những yếu tố

ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 3. Công cơ học phụ thuộc những yếu tố nào? A. Vận tốc và quãng đường B. Độ sâu và thể tích của vật C. Lực tác dụng và quãng đường dịch chuyển D. Áp lực và diện tích bị ép

1 2 3 4

1 2 3 4

- Hàng ngày, ta thường nói đến từ năng lượng. Ví dụ nhà máy

- Hàng ngày, ta thường nói đến từ năng lượng. Ví dụ nhà máy thuỷ điện đã biến năng lượng của dòng nước thành năng lượng điện. Con người muốn hoạt động phải có năng lượng. - Vậy năng lượng là gì? Nó tồn tại dưới dạng nào? => Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu dạng năng lượng đơn giản nhất là cơ năng

Hình 1 Hình 2 Trong các hình trên hình nào có khả năng thực

Hình 1 Hình 2 Trong các hình trên hình nào có khả năng thực hiện công cơ học? Vì sao?

Bài 16: CƠ NĂNG I. Cơ năng: - Khi một vật có khả năng

Bài 16: CƠ NĂNG I. Cơ năng: - Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật đó có cơ năng. - Đơn vị của cơ năng là Jun (J)

NỘI DUNG Bài 16: CƠ NĂNG I. CƠ NĂNG: II. Thế năng: II. THẾ

NỘI DUNG Bài 16: CƠ NĂNG I. CƠ NĂNG: II. Thế năng: II. THẾ NĂNG: B A Quả nặng A đứng yên trên mặt đất, có khả năng sinh công không? Quả nặng A đứng yên trên mặt đất, không có khả năng sinh công => Không có cơ năng

NỘI DUNG I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG s 1

NỘI DUNG I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: Bài 16: CƠ NĂNG s 1 B A Nếu đưa Quả nặng A lên 1 độ cao nào đó thì có cơ năng không? Vì sao?

NỘI DUNG s 1 s 2 I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: B A

NỘI DUNG s 1 s 2 I. CƠ NĂNG: II. THẾ NĂNG: B A Nếu đưa Quả nặng A lên 1 độ cao lớn hơn thì có cơ năng của nó lớn hơn hay nhỏ hơn? Vì sao?

Bài 16: CƠ NĂNG II. Thế năng: 1. Thế năng hấp dẫn (Thế năng

Bài 16: CƠ NĂNG II. Thế năng: 1. Thế năng hấp dẫn (Thế năng trọng trường) - Cơ năng được xác định bởi độ cao của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn. - Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào: độ cao (h) và khối lượng của vật (m).

Bài 16: CƠ NĂNG II. Thế năng: 2. Thế năng đàn hồi Cơ năng

Bài 16: CƠ NĂNG II. Thế năng: 2. Thế năng đàn hồi Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

Bài 16: CƠ NĂNG (2) III. Động năng: (1) S 1 S 2 S

Bài 16: CƠ NĂNG (2) III. Động năng: (1) S 1 S 2 S 3 hiện công tức là có cơ năng. - Một vật chuyển động có khả năng thực ……………… - Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. -Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

c 9 c 10 VẬN DỤNG Nêu ví dụ vật có cả động năng

c 9 c 10 VẬN DỤNG Nêu ví dụ vật có cả động năng và thế năng ? Cơ năng của từng vật sau, thuộc dạng cơ năng nào? Thế năng đàn hồi Chiếc cung đã được giương. Động năng Nước chảy từ trên cao xuống. Thế năng hấp dẫn Nước bị ngăn trên đập cao.

VẬN DỤNG c 9 Đ. năng+T. năng 1 Đ. năng+T. năng 2 3 Đ.

VẬN DỤNG c 9 Đ. năng+T. năng 1 Đ. năng+T. năng 2 3 Đ. năng T. năng 4 5 6

GHI NHỚ - Khi vật có khả năng sinh công ta nói vật có

GHI NHỚ - Khi vật có khả năng sinh công ta nói vật có cơ năng. - Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng hấp dẫn. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn. - Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi. - Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn. - Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó.

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ - Làm các bài tập 16. 1, 16. 2, 16.

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ - Làm các bài tập 16. 1, 16. 2, 16. 3, 16. 4, 16. 5 SBT. - Học thuộc phần ghi nhớ. - Đọc phần “Có thể em chưa biết”. - Xem trước bài 18: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC.