TRNG THCS THANH BNH THNH PH IN BIN

  • Slides: 22
Download presentation
TRƯỜNG THCS THANH BÌNH - THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ Người thực hiện: Nguyễn

TRƯỜNG THCS THANH BÌNH - THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ Người thực hiện: Nguyễn Thu Hương Môn: Lịch sử - Lớp 8 Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX. * Kinh tế: Phát triển nhanh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính quốc tế. Bãi đỗ ô tô ở Niu Oóc năm 1928 Công nhân xây dựng cao ốc ở Mĩ

* Thành tựu: Trong những năm 1923 - 1929, sản lượng công nghiệp của

* Thành tựu: Trong những năm 1923 - 1929, sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng 69%; năm 1928, sản lượng công nghiệp vượt toàn châu u và chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp sản xuất tô tô, dầu lửa, thép… Về tài chính, Mĩ nắm 60% dự trữ vàng của thế giới. S¶n l îng c «ng nghiÖp Tr÷ l îng vµng

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của * Nguyên nhân: Giai cấp tư sản Mĩ thế kỉ XX. * Kinh tế: Phát triển nhanh, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính quốc tế. - Thành tựu: SGK. * Xã hội: - Phân biệt giàu nghèo và phân biệt chủng tộc gay gắt. -> Phong trào công nhân phát triển mạnh khắp các bang. => Tháng 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập. dùng mọi biện pháp cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân. - Lợi thế của Mĩ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất: Tham chiến muộn (4/1917, hầu như không bị tổn thất gì. Là nước thắng trận, Mĩ giàu lên nhờ bán được nhiều vũ khí, hàng hoá cho các nước tham chiến, trở thành chủ nợ của các nước và châu u… - Tài nguên phong phú, nhân công dồi dào, nước bị chiến Hình ảnhđất biếm họakhong sự phân biệt đối tranh phá… xử củatàn nước Mĩ tranh với những Biểu tình, đấu chốngngười chế độ Hình 67. Nhà ở của những người châu u vàphân châubiệt Á sang Mĩ nhập cư, chủng lao động Mĩ trong nhữngtộc năm 20 sinh sống

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của ? Dựa vào kiến thức đã học, em hãy thế kỉ XX. Nước Mĩ lâm vào hoảng ? ? Cuộc khủng hoảng đãđến tác động cho biết nguyên nhânkhủng dẫn khủng II. Nước Mĩ trong những năm kinhthế tếkinh từ khi nào? hoảng tế đến thế giới như nào nền 1929 kinh- 1933? tế Mĩ? 1929 - 1933. - Do sản xuất ồ ạt, chay đua theo lợi - Cuối 10/1929, Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy. => Nền kinh tế, tài chính Mĩ bị chấn động dữ dội. nhuận dẫn đến tình trạng hoàng hoá ế thừa trong khi người lao động không có tiền mua.

Một số hình ảnh về cuộc sống của những người lao động ở nước

Một số hình ảnh về cuộc sống của những người lao động ở nước Mĩ năm 1929 - 1933

Dòng người thất nghiệp và biểu đồ thất nghiệp ở Mĩ năm 1933 24,

Dòng người thất nghiệp và biểu đồ thất nghiệp ở Mĩ năm 1933 24, 9% 1933 Dßng ng êi thÊt nghiÖp trªn ® êng phè Niu Oãc Biểu đồ về tỉ lệ thất ngiệp ở Mĩ (1920 1946)

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX. II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1933. ? ? Nguyên nhân nào dẫnhoảng, đến cuộc Để thoát khỏi khủng ? Theo Khủng hoảng kinh tếcủa dẫncuộc tới ? kinh em, gánh nặng hoảng kinh tế thế giới bắt nước Mĩ như đã làm gì? hậu quả thế nàolai đối đời - Cuối 10/1929, Mĩ lâm vào khủng hoảng củng vaivới tầng đầu từhoảng Mĩ? đè nặng kinh tế chưa từng thấy. sống kinh tế, xã hội nước Mĩ? lớp nào? => Nền kinh tế, tài chính Mĩ bị chấn động - Sản xuất ra khối lượng của cải lớn, không đồng bộ giữa các dữ dội. => Cuối 1932, Tổng thống Ru-dơ-ven thực ngành. hiện Chính sách mới. - Sức mua của dân bị hạn chế -> sự ế thừa hàng hóa “cung” nhiều hơn ”cầu”. - Mĩ là nước kinh tế phát triển nhanh nhất thời kì này, nhưng cũng là nước bị khủng hoảng đầu tiên, nặng nề nhất.

Ph. Ru-dơ-ven (1882 -1945) Cuối năm 1932, Ru-dơ-ven đắc cử Tổng thống và thực

Ph. Ru-dơ-ven (1882 -1945) Cuối năm 1932, Ru-dơ-ven đắc cử Tổng thống và thực hiện “Chính sách mới”. - Ru-dơ-ven là Tổng thống thứ 32, đắc cử 4 nhiệm kì liên tiếp (1933 -1945), được xem là một trong 3 Tổng thống vĩ đại nhất nước Mĩ sau Oa-sinh-tơn, Lin-côn, ông là một trong những người thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình thế giới.

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX. II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1933. - Cuối 10/1929, Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy. => Nền kinh tế, tài chính Mĩ bị chấn động dữ dội. => Cuối 1932, Tổng thống Ru-dơ-ven thực hiện Chính sách mới. ? Nội dung chủ yếu của Chính sách mới là gì?

Bức tranh nói lên điều gì? H 69. Bức tranh đương thời mô tả

Bức tranh nói lên điều gì? H 69. Bức tranh đương thời mô tả Chính sách mới

Quan sát hai biểu đồ cho biết tác dụng của Chính sách mới đối

Quan sát hai biểu đồ cho biết tác dụng của Chính sách mới đối với nước Mĩ? 24, 9% 14, 3% 1933 Biểu đồ thu nhập quốc dân của Mĩ (1929 -1941) 1937 Biểu đồ về tỉ lệ thất ngiệp ở Mĩ (1920 1946) 18

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tiết 27 - Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX. II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1933. - Cuối 10/1929, Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy. => Nền kinh tế, tài chính Mĩ bị chấn động dữ dội. => Cuối 1932, Tổng thống Ru-dơ-ven thực hiện Chính sách mới. - Tác dụng: + Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, giải quyết phần nào khó khăn cho người lao động. + Duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

Hãy quan sát hai bức tranh Hình 32, Hình 69 và dựa vào những

Hãy quan sát hai bức tranh Hình 32, Hình 69 và dựa vào những kiến thức đã học. Nhận xét gì về vai trò của Nhà nước đối với nền kinh tế Mĩ trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX và những năm 30 của thế kỉ XX?

C U HỎI THẢO LUẬN (CẶP) (2 phút) Hãy so sánh cách thoát ra

C U HỎI THẢO LUẬN (CẶP) (2 phút) Hãy so sánh cách thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) của Mĩ có gì giống và khác so với các quốc gia châu u như Anh - Pháp và Đức - I-ta-li-a? Một số nước tư bản châu u Mĩ - Thoát khỏi khủng hoảng bằng Chính sách mới của Ru-dơ-ven. Anh - Pháp - Thoát khỏi khủng hoảng bằng những chính sách cải cách kinh tế - xã hội. Đức – I-ta-li-a - Đức và I-ta-li-a (và Nhật Bản ở châu Á) thoát ra cuộc khủng hoảng bằng cách phát xít hóa chế độ thống trị và phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới.

Các giai đoạn phát triển của nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế

Các giai đoạn phát triển của nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1918 1929 Kinh tế tăng trưởng nhanh 1933 1939 Chính phủ thực hiện Chính sách mới để khôi phục và phát triển kinh tế

Bài tập 1: Điền các số liệu về sự phát triển của nền kinh

Bài tập 1: Điền các số liệu về sự phát triển của nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX vào chỗ trống. 69% a. Sản lượng công nghiệp trong những năm 1923 - 1929 tăng……. … 48% b. Năm 1928, sản lượng công nghiệp chiếm ………tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới. 60% dự trữ vàng của thế giới. c. Về tài chính, Mĩ nắm …… Bài tập 2: Khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu câu trả lời đúng. Tác dụng của Chính sách mới đối với nước Mĩ? A. Đưa nước Mĩ ra khỏi khủng hoảng. A BB. Duy trì chế độ dân chủ tư sản ở Mĩ. C. Mâu thuẫn xã hội vẫn không được giải quyết. D. Không có tác dụng gì đối với nước Mĩ.

QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM - MĨ

QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA VIỆT NAM - MĨ

Hướng dẫn về nhà 1. Bài tập: - Lập bảng so sánh nền kinh

Hướng dẫn về nhà 1. Bài tập: - Lập bảng so sánh nền kinh tế Mĩ trong hai giai đoạn: 1918 -1929 và 1929 -1933. 2. Chuẩn bị bài mới: - Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939): sưu tầm tranh ảnh về Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Sách giáo khoa, sách giáo viên Lịch sử 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Sách giáo khoa, sách giáo viên Lịch sử 8 - NXB Giáo dục. - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn Lịch sử. - Website: Violet. com. vn